Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ISPARTA

2020
HDD 515 515
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ISPARTA

2019
HDD 480 379 329 238 68 51 247 417 2209
T≤15 °C 31 28 31 28 12 11 30 31 202
CDD 8 16 57 78 6 0 165
T>22 °C 3 7 22 28 7 0 67
ISPARTA

2018
HDD 462 326 272 94 42 112 272 448 2028
T≤15 °C 31 28 31 15 9 19 30 31 194
CDD 0 5 75 73 17 0 170
T>22 °C 1 5 28 29 5 0 68
ISPARTA

2017
HDD 581 418 331 212 85 158 338 404 2527
T≤15 °C 31 28 31 27 18 31 30 31 227
CDD 0 21 100 64 21 206
T>22 °C 1 7 30 24 12 74
ISPARTA

2016
HDD 511 310 323 109 82 19 88 325 553 2320
T≤15 °C 31 29 31 22 15 4 17 30 31 210
CDD 42 95 75 8 220
T>22 °C 14 30 30 6 80
ISPARTA

2015
HDD 493 409 352 271 54 8 83 268 482 2420
T≤15 °C 31 28 31 27 13 2 15 30 31 208
CDD 59 52 24 135
T>22 °C 27 23 15 65
ISPARTA

2014
HDD 442 354 335 197 85 11 21 144 330 364 2283
T≤15 °C 31 28 31 27 16 3 4 25 30 31 226
CDD 19 70 87 1 177
T>22 °C 7 29 28 2 66
ISPARTA

2013
HDD 469 364 341 186 32 3 7 212 274 525 2413
T≤15 °C 31 28 31 27 6 1 2 28 30 31 215
CDD 22 43 55 2 122
T>22 °C 11 22 27 3 63
ISPARTA

2012
HDD 574 508 405 190 82 9 81 265 410 2524
T≤15 °C 31 29 31 27 17 2 16 30 31 214
CDD 49 110 31 5 195
T>22 °C 20 28 21 7 76
ISPARTA

2011
HDD 465 399 360 236 115 0 4 200 415 481 2675
T≤15 °C 31 28 31 30 22 0 1 27 30 31 231
CDD 0 8 85 66 1 160
T>22 °C 0 6 28 27 4 65
ISPARTA

2010
HDD 405 345 290 183 50 4 0 159 205 364 2005
T≤15 °C 0
CDD 0 10 78 138 2 228
T>22 °C 0
ISPARTA

2009
HDD 451 390 386 210 87 12 54 312 379 2281
T≤15 °C 0
CDD 0 9 57 39 1 106
T>22 °C 0
ISPARTA

2008
HDD 543 462 272 166 90 151 268 441 2393
T≤15 °C 0
CDD 37 79 103 20 239
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.