Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
MERSİN

2020
HDD 218 177 50 445
T≤15 °C 31 26 10 67
CDD 59 59
T>22 °C 13 13
MERSİN

2019
HDD 211 135 86 7 0 135 574
T≤15 °C 30 24 19 2 0 28 103
CDD 2 63 150 215 248 176 100 8 962
T>22 °C 1 20 30 31 31 30 27 8 178
MERSİN

2018
HDD 186 68 0 15 140 409
T≤15 °C 30 17 0 4 25 76
CDD 1 8 90 142 224 249 191 69 2 976
T>22 °C 1 5 25 30 31 31 30 23 1 177
MERSİN

2017
HDD 258 166 58 3 31 81 597
T≤15 °C 31 25 13 1 7 17 94
CDD 4 14 120 250 249 180 32 849
T>22 °C 5 16 30 31 31 30 26 169
MERSİN

2016
HDD 249 78 27 29 246 629
T≤15 °C 30 14 7 7 31 89
CDD 4 13 147 236 249 141 49 0 839
T>22 °C 3 17 30 31 31 30 26 1 169
MERSİN

2015
HDD 222 161 65 12 4 153 617
T≤15 °C 29 24 16 3 1 31 104
CDD 35 103 207 256 200 68 869
T>22 °C 20 30 31 31 30 23 165
MERSİN

2014
HDD 151 117 41 50 90 449
T≤15 °C 31 22 9 10 20 92
CDD 0 5 22 110 215 232 148 29 761
T>22 °C 1 3 15 29 31 31 30 17 157
MERSİN

2013
HDD 205 100 54 3 4 189 555
T≤15 °C 30 20 11 1 1 27 90
CDD 3 12 61 131 226 244 147 10 0 834
T>22 °C 2 5 25 30 31 31 30 11 1 166
MERSİN

2012
HDD 275 222 156 4 6 161 824
T≤15 °C 31 29 24 1 2 29 116
CDD 4 15 143 238 249 186 57 1 893
T>22 °C 3 13 30 31 31 30 20 3 161
MERSİN

2011
HDD 192 144 81 13 0 0 0 0 97 195 722
T≤15 °C 31 24 16 3 0 0 0 0 21 30 125
CDD 22 114 218 249 175 778
T>22 °C 9 30 31 31 30 131
MERSİN

2010
HDD 159 114 39 0 0 0 0 0 0 97 409
T≤15 °C 0
CDD 36 127 215 278 205 861
T>22 °C 0
MERSİN

2009
HDD 211 156 116 0 0 0 0 27 118 628
T≤15 °C 0
CDD 28 149 218 234 124 753
T>22 °C 0
MERSİN

2008
HDD 266 174 15 3 4 167 629
T≤15 °C 0
CDD 8 25 140 232 253 165 823
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.