Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Anamur

2020
HDD 186 161 49 396
T≤15 °C 31 26 11 68
CDD 46 46
T>22 °C 12 12
Anamur

2019
HDD 203 119 76 22 0 104 524
T≤15 °C 30 25 16 6 0 22 99
CDD 21 111 203 226 152 72 4 789
T>22 °C 13 29 31 31 30 25 5 164
Anamur

2018
HDD 151 71 6 0 8 104 340
T≤15 °C 30 20 2 0 2 21 75
CDD 3 71 128 216 228 161 50 857
T>22 °C 4 26 30 31 31 30 24 176
Anamur

2017
HDD 232 160 66 3 19 64 544
T≤15 °C 31 26 15 1 5 13 91
CDD 4 96 236 222 148 21 727
T>22 °C 5 30 31 31 30 20 147
Anamur

2016
HDD 215 73 41 14 214 557
T≤15 °C 28 15 11 4 31 89
CDD 0 6 130 225 227 129 40 757
T>22 °C 1 7 30 31 31 30 25 155
Anamur

2015
HDD 193 160 72 19 3 115 562
T≤15 °C 31 25 17 5 1 26 105
CDD 17 75 194 235 161 56 738
T>22 °C 8 30 31 31 30 21 151
Anamur

2014
HDD 138 120 52 23 59 392
T≤15 °C 31 24 13 5 14 87
CDD 1 10 86 188 217 133 23 658
T>22 °C 1 10 27 31 31 30 17 147
Anamur

2013
HDD 210 117 89 7 3 174 600
T≤15 °C 30 23 20 2 1 27 103
CDD 5 16 94 199 213 113 8 648
T>22 °C 3 17 28 31 31 30 6 146
Anamur

2012
HDD 248 216 149 21 146 780
T≤15 °C 31 29 25 5 28 118
CDD 103 220 232 139 44 1 739
T>22 °C 27 31 31 30 19 3 141
Anamur

2011
HDD 171 148 73 10 0 0 0 0 67 161 630
T≤15 °C 31 27 14 3 0 0 0 0 17 30 122
CDD 9 89 192 215 131 636
T>22 °C 5 30 31 31 30 127
Anamur

2010
HDD 141 125 48 0 0 0 0 0 0 46 360
T≤15 °C 0
CDD 18 107 214 250 181 770
T>22 °C 0
Anamur

2009
HDD 172 149 126 10 0 0 0 7 76 540
T≤15 °C 0
CDD 8 128 201 197 101 635
T>22 °C 0
Anamur

2008
HDD 242 174 42 10 136 604
T≤15 °C 0
CDD 1 22 141 227 255 150 796
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.