Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
MUT

2023
HDD 284 319 112 46 761
T≤15 °C 31 27 20 10 88
CDD 18 107 298 297 169 12 901
T>22 °C 8 28 31 31 30 14 142
MUT

2022
HDD 400 265 321 17 72 245 1320
T≤15 °C 31 28 31 3 14 31 138
CDD 5 40 124 256 250 133 26 834
T>22 °C 4 11 30 31 31 28 8 143
MUT

2021
HDD 307 232 212 71 79 293 1194
T≤15 °C 31 28 30 11 16 30 146
CDD 12 77 134 297 285 113 4 922
T>22 °C 8 29 30 31 31 27 6 162
MUT

2020
HDD 357 279 166 34 126 263 1225
T≤15 °C 31 29 27 8 20 31 146
CDD 79 116 292 272 211 39 1009
T>22 °C 12 26 31 31 30 18 148
MUT

2019
HDD 350 242 184 85 92 285 1238
T≤15 °C 31 28 28 17 15 31 150
CDD 80 134 245 256 122 30 867
T>22 °C 20 28 31 31 28 16 154
MUT

2018
HDD 298 191 73 28 109 287 986
T≤15 °C 31 28 17 4 21 31 132
CDD 6 58 128 260 258 151 11 872
T>22 °C 5 20 28 31 31 28 9 152
MUT

2017
HDD 423 288 146 34 7 166 258 1322
T≤15 °C 31 28 24 7 2 28 31 151
CDD 1 19 161 316 246 151 1 895
T>22 °C 1 9 30 31 31 30 1 133
MUT

2016
HDD 362 154 104 7 3 172 424 1226
T≤15 °C 31 21 20 2 1 23 31 129
CDD 8 27 200 299 276 114 17 941
T>22 °C 7 16 30 31 31 26 13 154
MUT

2015
HDD 337 265 166 83 3 64 287 1205
T≤15 °C 31 28 27 17 1 15 31 150
CDD 1 39 109 260 268 187 30 894
T>22 °C 1 17 28 31 31 30 18 156
MUT

2014
HDD 267 195 102 5 10 171 232 982
T≤15 °C 31 27 17 1 3 28 31 138
CDD 4 17 151 257 274 109 14 826
T>22 °C 2 11 25 31 31 26 7 133
MUT

2013
HDD 336 201 145 36 33 64 360 1175
T≤15 °C 31 28 21 8 8 16 31 143
CDD 6 69 89 258 279 115 5 821
T>22 °C 4 23 25 31 31 30 3 147
MUT

2012
HDD 378 342 208 25 119 267 1339
T≤15 °C 31 29 25 5 20 31 141
CDD 1 7 201 297 268 157 19 950
T>22 °C 3 8 30 31 31 30 10 143
MUT

2011
HDD 312 258 177 75 8 21 223 309 1383
T≤15 °C 31 28 29 15 2 5 29 31 170
CDD 16 126 264 268 165 1 840
T>22 °C 6 30 31 31 29 3 130
MUT

2010
HDD 294 216 87 18 13 22 227 877
T≤15 °C 30 27 16 4 3 6 31 117
CDD 50 134 266 331 173 11 965
T>22 °C 17 30 31 31 30 9 148
MUT

2009
HDD 328 241 192 14 131 246 1152
T≤15 °C 31 28 27 3 23 31 143
CDD 30 172 235 250 92 18 797
T>22 °C 13 30 31 31 24 15 144
MUT

2008
HDD 427 338 98 25 4 82 343 1317
T≤15 °C 31 29 21 5 1 16 31 134
CDD 1 19 39 197 287 307 134 11 1 996
T>22 °C 1 8 13 30 31 31 27 12 1 154
MUT

2007
HDD 329 270 159 75 4 142 319 1298
T≤15 °C 31 28 29 15 1 23 31 158
CDD 61 187 304 272 140 29 993
T>22 °C 22 30 31 31 30 14 158
MUT

2006
HDD 384 268 150 18 4 165 321 1310
T≤15 °C 31 28 25 4 1 25 31 145
CDD 63 196 269 271 127 16 942
T>22 °C 15 30 31 31 27 10 144
MUT

2005
HDD 318 283 137 41 36 214 293 1322
T≤15 °C 31 27 23 5 7 28 31 152
CDD 3 35 146 278 260 103 2 827
T>22 °C 3 15 28 31 31 28 3 139
MUT

2004
HDD 377 305 137 52 150 330 1351
T≤15 °C 31 28 19 11 14 31 134
CDD 1 16 155 266 225 137 27 827
T>22 °C 2 11 30 31 31 28 16 149
MUT

2003
HDD 262 344 276 54 25 144 306 1411
T≤15 °C 31 28 31 12 3 22 31 158
CDD 65 175 277 281 93 23 914
T>22 °C 25 27 31 31 26 16 156
MUT

2002
HDD 417 204 120 33 6 101 401 1282
T≤15 °C 31 28 20 7 2 19 31 138
CDD 14 155 257 243 93 16 778
T>22 °C 9 28 31 31 28 9 136
MUT

2001
HDD 284 245 55 28 3 31 174 289 1109
T≤15 °C 31 28 13 7 1 6 23 31 140
CDD 5 57 182 288 274 143 29 978
T>22 °C 5 15 30 31 31 30 15 157
MUT

2000
HDD 460 325 252 37 7 29 88 293 1491
T≤15 °C 31 29 29 8 2 7 16 31 153
CDD 15 162 323 246 112 8 866
T>22 °C 14 29 31 31 26 7 138
MUT

1999
HDD 309 279 170 51 129 245 1183
T≤15 °C 31 28 27 10 21 29 146
CDD 1 59 135 267 255 122 27 866
T>22 °C 2 22 30 31 31 30 9 155
MUT

1998
HDD 316 224 218 43 3 67 280 1151
T≤15 °C 31 28 30 9 1 14 31 144
CDD 16 22 177 295 288 112 19 929
T>22 °C 6 12 29 31 31 29 13 151
MUT

1997
HDD 333 347 300 168 8 23 131 284 1594
T≤15 °C 31 28 31 22 2 5 27 31 177
CDD 1 57 134 258 175 76 12 713
T>22 °C 2 21 23 31 31 22 8 138
MUT

1996
HDD 391 267 263 108 53 91 243 1416
T≤15 °C 31 29 30 19 9 20 31 169
CDD 52 184 285 262 90 6 879
T>22 °C 20 30 31 31 28 3 143
MUT

1995
HDD 307 230 163 62 13 4 250 337 1366
T≤15 °C 31 28 29 10 3 1 25 31 158
CDD 70 165 211 236 114 3 799
T>22 °C 17 30 31 31 29 3 141
MUT

1994
HDD 314 280 179 17 227 386 1403
T≤15 °C 31 28 27 4 25 31 146
CDD 8 102 157 256 271 185 34 1013
T>22 °C 6 17 30 31 31 30 12 157
MUT

1993
HDD 396 349 218 49 7 3 232 259 1513
T≤15 °C 31 28 26 10 2 1 25 30 153
CDD 1 16 131 226 258 116 31 779
T>22 °C 1 5 28 31 31 28 23 147
MUT

1992
HDD 433 423 273 98 4 203 415 1849
T≤15 °C 31 29 30 21 1 24 31 167
CDD 11 74 174 227 98 6 590
T>22 °C 4 28 31 31 24 3 121

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.