Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Sarıyer

2020
HDD 352 287 255 211 60 1165
T≤15 °C 31 28 28 25 14 126
CDD 6 6
T>22 °C 2 2
Sarıyer

2019
HDD 354 331 269 213 35 7 58 249 1516
T≤15 °C 31 28 29 27 8 2 14 29 168
CDD 5 45 47 66 21 3 187
T>22 °C 4 20 24 28 15 2 93
Sarıyer

2018
HDD 337 296 232 154 32 4 13 146 346 1560
T≤15 °C 31 27 27 23 8 1 2 21 31 171
CDD 4 27 99 126 23 0 279
T>22 °C 2 21 30 31 12 0 96
Sarıyer

2017
HDD 465 310 301 220 47 68 173 228 1812
T≤15 °C 31 28 31 28 11 15 28 26 198
CDD 2 29 61 78 29 199
T>22 °C 1 11 28 27 16 83
Sarıyer

2016
HDD 366 217 231 83 42 3 57 183 408 1590
T≤15 °C 30 24 29 15 10 1 11 24 31 175
CDD 0 8 50 91 103 33 1 286
T>22 °C 1 4 20 31 30 19 1 106
Sarıyer

2015
HDD 345 320 322 197 23 41 125 313 1686
T≤15 °C 30 27 31 24 6 10 25 31 184
CDD 1 7 78 115 37 238
T>22 °C 2 6 30 30 20 88
Sarıyer

2014
HDD 284 263 252 123 30 40 188 281 1461
T≤15 °C 30 28 30 20 7 7 28 31 181
CDD 6 21 86 102 24 239
T>22 °C 4 11 30 31 15 91
Sarıyer

2013
HDD 348 300 263 145 24 109 147 366 1702
T≤15 °C 31 27 27 18 7 21 24 31 186
CDD 9 16 50 89 5 169
T>22 °C 7 15 27 30 9 88
Sarıyer

2012
HDD 434 443 363 102 34 117 318 1811
T≤15 °C 31 29 31 14 8 23 29 165
CDD 29 111 83 9 2 234
T>22 °C 17 31 27 13 4 92
Sarıyer

2011
HDD 386 358 333 269 86 0 0 115 279 292 2118
T≤15 °C 31 28 31 30 14 0 0 19 30 30 213
CDD 0 6 75 36 10 127
T>22 °C 0 8 29 27 15 79
Sarıyer

2010
HDD 357 291 314 194 44 0 0 90 88 252 1630
T≤15 °C 0
CDD 5 20 76 146 7 254
T>22 °C 0
Sarıyer

2009
HDD 344 316 318 235 36 0 27 170 246 1692
T≤15 °C 0
CDD 1 19 70 44 4 138
T>22 °C 0
Sarıyer

2008
HDD 435 336 210 104 64 28 152 288 1617
T≤15 °C 0
CDD 2 5 26 37 76 8 154
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.