Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Şile

2020
HDD 350 350
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Şile

2019
HDD 341 319 262 210 29 3 13 72 260 1509
T≤15 °C 31 28 27 26 7 1 4 16 29 169
CDD 5 41 45 59 19 2 171
T>22 °C 5 20 21 28 14 2 90
Şile

2018
HDD 350 301 233 161 33 3 14 137 338 1570
T≤15 °C 31 28 27 22 8 1 2 20 31 170
CDD 3 20 84 126 23 0 256
T>22 °C 2 17 30 31 12 0 92
Şile

2017
HDD 474 320 317 241 62 100 194 245 1953
T≤15 °C 31 28 30 28 13 20 28 27 205
CDD 2 20 49 61 16 148
T>22 °C 1 9 26 26 12 74
Şile

2016
HDD 380 224 245 94 42 3 73 216 425 1702
T≤15 °C 31 24 29 15 10 1 13 26 31 180
CDD 3 7 40 70 90 27 237
T>22 °C 2 4 18 29 30 15 98
Şile

2015
HDD 351 321 334 214 32 50 138 335 1775
T≤15 °C 30 27 31 25 9 11 24 31 188
CDD 1 3 47 83 23 157
T>22 °C 1 2 24 31 18 76
Şile

2014
HDD 294 266 256 149 31 6 44 199 287 1532
T≤15 °C 30 28 30 24 7 2 9 28 31 189
CDD 3 12 65 80 17 177
T>22 °C 3 8 29 31 12 83
Şile

2013
HDD 345 300 255 146 24 128 149 382 1729
T≤15 °C 31 27 25 18 7 25 23 31 187
CDD 11 22 52 92 3 180
T>22 °C 5 14 27 31 3 80
Şile

2012
HDD 408 387 365 105 37 119 309 1730
T≤15 °C 30 25 31 16 8 23 29 162
CDD 22 100 72 10 3 207
T>22 °C 13 31 27 10 3 84
Şile

2011
HDD 387 349 322 266 106 0 0 119 293 297 2139
T≤15 °C 31 27 29 29 18 0 0 20 30 30 214
CDD 0 6 66 32 5 109
T>22 °C 0 5 26 25 8 64
Şile

2010
HDD 330 291 311 207 54 0 0 67 82 258 1600
T≤15 °C 0
CDD 4 12 68 129 6 219
T>22 °C 0
Şile

2009
HDD 348 311 312 243 45 0 27 179 251 1716
T≤15 °C 0
CDD 1 11 58 40 3 113
T>22 °C 0
Şile

2008
HDD 435 352 204 106 69 22 152 295 1635
T≤15 °C 0
CDD 4 7 0 24 72 10 117
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.