Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Kumköy

2020
HDD 329 329
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Kumköy

2019
HDD 334 311 246 196 28 4 49 233 1401
T≤15 °C 31 28 26 26 7 1 12 29 160
CDD 6 56 62 89 39 3 255
T>22 °C 5 22 25 29 18 2 101
Kumköy

2018
HDD 323 287 226 162 26 10 118 331 1483
T≤15 °C 31 27 26 21 7 2 17 31 162
CDD 3 31 90 148 27 0 299
T>22 °C 2 20 31 31 14 0 98
Kumköy

2017
HDD 456 303 309 240 47 68 168 214 1805
T≤15 °C 31 27 30 28 10 15 28 26 195
CDD 2 28 62 89 26 207
T>22 °C 1 11 27 28 14 81
Kumköy

2016
HDD 356 213 230 88 41 3 52 185 399 1567
T≤15 °C 29 23 28 15 10 1 10 24 31 171
CDD 3 8 50 99 107 41 1 309
T>22 °C 2 5 19 31 30 16 1 104
Kumköy

2015
HDD 340 318 331 191 16 34 121 310 1661
T≤15 °C 30 27 31 22 4 9 24 31 178
CDD 1 4 78 117 43 243
T>22 °C 1 2 29 31 25 88
Kumköy

2014
HDD 276 251 251 137 25 40 186 277 1443
T≤15 °C 28 27 29 23 6 8 28 31 180
CDD 4 17 77 101 27 226
T>22 °C 4 12 29 31 14 90
Kumköy

2013
HDD 356 307 269 152 21 104 149 367 1725
T≤15 °C 31 27 27 19 6 20 23 31 184
CDD 6 18 44 92 4 164
T>22 °C 4 14 26 31 4 79
Kumköy

2012
HDD 417 434 351 102 34 4 115 318 1775
T≤15 °C 31 29 31 15 7 1 23 29 166
CDD 39 120 77 19 3 258
T>22 °C 18 31 28 18 5 100
Kumköy

2011
HDD 394 357 320 261 92 0 0 100 279 285 2088
T≤15 °C 31 28 29 29 16 0 0 17 30 30 210
CDD 0 8 69 47 17 141
T>22 °C 0 7 28 25 17 77
Kumköy

2010
HDD 351 287 305 188 43 0 0 81 96 250 1601
T≤15 °C 0
CDD 6 16 71 145 9 247
T>22 °C 0
Kumköy

2009
HDD 337 300 302 226 39 0 20 165 240 1629
T≤15 °C 0
CDD 1 20 84 78 3 186
T>22 °C 0
Kumköy

2008
HDD 436 346 205 110 74 18 141 282 1612
T≤15 °C 0
CDD 3 5 29 46 88 19 190
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.