Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KUMKOY

2024
HDD 315 223 248 81 58 925
T≤15 °C 30 24 27 17 13 111
CDD 1 57 58
T>22 °C 1 27 28
KUMKOY

2023
HDD 262 281 244 164 77 109 225 1362
T≤15 °C 29 26 27 24 17 17 27 167
CDD 12 105 130 48 2 2 299
T>22 °C 10 29 31 22 3 1 96
KUMKOY

2022
HDD 352 288 368 162 69 8 21 95 190 1553
T≤15 °C 30 28 29 23 14 2 5 19 25 175
CDD 2 10 70 115 34 3 234
T>22 °C 1 10 28 31 15 2 87
KUMKOY

2021
HDD 283 261 317 195 20 3 43 122 235 1479
T≤15 °C 30 23 31 26 5 1 11 20 27 174
CDD 5 16 106 121 13 261
T>22 °C 3 8 30 31 10 82
KUMKOY

2020
HDD 331 267 248 192 42 4 138 193 1415
T≤15 °C 31 28 29 25 10 1 23 28 175
CDD 10 20 91 102 55 9 287
T>22 °C 3 15 29 31 26 5 109
KUMKOY

2019
HDD 335 311 249 201 18 3 57 228 1402
T≤15 °C 31 28 27 27 4 1 14 28 160
CDD 6 56 61 89 39 3 254
T>22 °C 5 21 25 30 17 2 100
KUMKOY

2018
HDD 322 283 233 162 27 10 115 331 1483
T≤15 °C 31 26 27 22 7 2 17 31 163
CDD 2 30 89 150 28 299
T>22 °C 2 20 31 31 14 98
KUMKOY

2017
HDD 455 307 312 228 46 65 171 208 1792
T≤15 °C 31 28 31 28 10 15 28 25 196
CDD 1 26 60 91 26 204
T>22 °C 1 10 28 28 15 82
KUMKOY

2016
HDD 364 217 234 88 38 53 186 398 1578
T≤15 °C 30 25 28 16 9 11 25 31 175
CDD 3 7 49 96 109 41 0 305
T>22 °C 2 5 21 30 30 17 1 106
KUMKOY

2015
HDD 346 315 331 195 9 32 115 308 1651
T≤15 °C 31 27 31 24 2 8 22 31 176
CDD 1 4 76 118 44 243
T>22 °C 1 3 28 31 26 89
KUMKOY

2014
HDD 275 252 244 127 21 39 183 275 1416
T≤15 °C 28 27 30 21 5 8 28 31 178
CDD 2 16 75 101 27 221
T>22 °C 2 12 28 30 15 87
KUMKOY

2013
HDD 357 303 262 149 26 105 148 368 1718
T≤15 °C 30 27 27 19 8 21 24 31 187
CDD 7 17 43 93 3 163
T>22 °C 5 14 26 31 2 78
KUMKOY

2012
HDD 414 435 353 97 34 8 111 326 1778
T≤15 °C 31 29 31 14 8 2 22 30 167
CDD 40 125 81 19 2 267
T>22 °C 20 31 28 19 5 103
KUMKOY

2011
HDD 395 357 320 265 92 97 277 288 2091
T≤15 °C 31 28 29 30 16 17 30 30 211
CDD 8 69 43 17 137
T>22 °C 6 25 26 18 75
KUMKOY

2010
HDD 345 281 307 187 47 76 99 238 1580
T≤15 °C 28 26 30 28 11 14 19 23 179
CDD 6 17 74 145 10 0 252
T>22 °C 4 12 28 31 8 1 84
KUMKOY

2009
HDD 337 301 307 231 41 22 167 241 1647
T≤15 °C 31 27 30 29 9 5 26 28 185
CDD 0 21 84 78 3 186
T>22 °C 1 17 31 31 5 85
KUMKOY

2008
HDD 436 346 203 110 74 16 137 284 1606
T≤15 °C 31 29 27 16 14 4 20 28 169
CDD 2 4 28 46 89 19 188
T>22 °C 2 3 16 28 31 15 95
KUMKOY

2007
HDD 277 299 284 245 50 48 218 356 1777
T≤15 °C 29 28 29 29 10 10 27 31 193
CDD 3 53 71 89 16 232
T>22 °C 2 15 28 31 6 82
KUMKOY

2006
HDD 426 372 291 212 71 32 224 319 1947
T≤15 °C 31 28 28 28 12 7 29 31 194
CDD 5 21 49 104 4 183
T>22 °C 4 10 28 30 4 76
KUMKOY

2005
HDD 338 332 330 184 65 69 219 282 1819
T≤15 °C 31 28 29 23 15 11 29 29 195
CDD 1 55 92 12 160
T>22 °C 1 27 31 10 69
KUMKOY

2004
HDD 407 340 286 189 60 30 161 274 1747
T≤15 °C 31 26 26 22 12 8 21 30 176
CDD 0 4 29 36 14 1 84
T>22 °C 1 4 23 24 9 1 62
KUMKOY

2003
HDD 326 429 445 301 40 82 220 336 2179
T≤15 °C 31 28 31 29 9 13 27 31 199
CDD 10 44 83 7 11 155
T>22 °C 10 26 30 2 5 73
KUMKOY

2002
HDD 410 264 252 253 67 49 147 365 1807
T≤15 °C 31 28 26 29 16 11 23 31 195
CDD 0 18 111 66 7 202
T>22 °C 1 13 31 28 4 77
KUMKOY

2001
HDD 295 293 174 170 68 4 44 207 411 1666
T≤15 °C 30 28 22 26 15 1 9 25 31 187
CDD 0 1 7 100 93 9 210
T>22 °C 1 2 2 30 29 8 72
KUMKOY

2000
HDD 454 344 316 150 85 66 132 255 1802
T≤15 °C 31 29 28 22 16 12 21 29 188
CDD 0 5 63 69 16 153
T>22 °C 1 5 21 23 10 60
KUMKOY

1999
HDD 364 336 290 143 53 60 193 230 1669
T≤15 °C 31 28 29 22 9 15 27 29 190
CDD 15 87 76 0 178
T>22 °C 11 31 27 1 70
KUMKOY

1998
HDD 359 358 368 122 86 26 190 364 1873
T≤15 °C 31 28 31 17 19 6 25 31 188
CDD 5 1 13 57 91 12 179
T>22 °C 3 1 11 24 28 6 73
KUMKOY

1997
HDD 364 359 390 285 75 7 29 117 186 304 2116
T≤15 °C 31 28 31 28 16 2 7 20 26 31 220
CDD 7 10 45 13 75
T>22 °C 4 8 23 11 46
KUMKOY

1996
HDD 427 384 443 296 27 7 97 182 258 2121
T≤15 °C 31 28 31 29 6 2 16 27 30 200
CDD 1 1 35 43 6 86
T>22 °C 1 1 21 22 4 49
KUMKOY

1995
HDD 364 293 284 204 82 85 285 310 1907
T≤15 °C 30 27 30 24 15 18 28 28 200
CDD 6 13 58 58 8 143
T>22 °C 2 13 27 27 7 76
KUMKOY

1994
HDD 318 362 292 159 71 6 11 220 354 1793
T≤15 °C 31 28 28 24 12 2 3 25 31 184
CDD 0 7 9 58 65 38 2 179
T>22 °C 1 5 5 28 27 24 3 93
KUMKOY

1993
HDD 415 424 348 207 102 23 246 274 2039
T≤15 °C 31 28 27 26 17 5 25 31 190
CDD 5 14 15 41 5 0 80
T>22 °C 2 7 12 26 4 1 52
KUMKOY

1992
HDD 411 417 328 169 152 7 26 206 387 2103
T≤15 °C 31 29 30 22 29 2 7 25 30 205
CDD 17 10 76 12 9 124
T>22 °C 8 10 31 5 5 59

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.