Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
FLORYA

2023
HDD 251 298 250 144 39 982
T≤15 °C 29 27 31 25 10 122
CDD 28 139 150 53 1 371
T>22 °C 14 31 31 24 1 101
FLORYA

2022
HDD 376 305 391 127 47 7 21 78 191 1543
T≤15 °C 31 27 31 18 11 2 5 15 26 166
CDD 11 23 85 118 26 0 263
T>22 °C 5 24 30 31 16 2 108
FLORYA

2021
HDD 299 286 329 187 7 4 60 133 257 1562
T≤15 °C 31 27 31 27 2 1 15 23 31 188
CDD 24 130 133 10 297
T>22 °C 11 31 31 9 82
FLORYA

2020
HDD 352 283 240 185 42 5 158 214 1479
T≤15 °C 31 29 29 25 10 1 27 31 183
CDD 8 31 102 106 50 5 302
T>22 °C 4 22 30 31 24 3 114
FLORYA

2019
HDD 342 316 260 164 13 38 239 1372
T≤15 °C 31 28 31 25 3 9 30 157
CDD 7 74 85 102 29 3 300
T>22 °C 6 28 27 29 17 3 110
FLORYA

2018
HDD 329 285 245 105 4 12 137 329 1446
T≤15 °C 31 28 30 21 1 2 21 31 165
CDD 4 44 121 140 31 340
T>22 °C 5 23 31 31 15 105
FLORYA

2017
HDD 448 325 270 169 7 42 160 230 1651
T≤15 °C 31 28 31 24 2 9 27 28 180
CDD 33 85 96 36 250
T>22 °C 14 29 28 19 90
FLORYA

2016
HDD 377 233 229 65 21 52 177 402 1556
T≤15 °C 31 27 30 15 6 10 24 31 174
CDD 2 63 105 117 38 325
T>22 °C 2 19 31 30 18 100
FLORYA

2015
HDD 350 315 288 191 5 39 114 303 1605
T≤15 °C 31 28 30 25 1 9 24 31 179
CDD 2 6 88 125 43 264
T>22 °C 1 8 30 31 25 95
FLORYA

2014
HDD 287 264 224 104 22 42 173 262 1378
T≤15 °C 31 28 30 19 5 8 26 31 178
CDD 3 25 103 117 30 278
T>22 °C 2 16 30 31 17 96
FLORYA

2013
HDD 354 283 261 129 92 122 349 1590
T≤15 °C 31 28 30 19 18 21 31 178
CDD 5 38 77 110 6 236
T>22 °C 5 16 28 31 8 88
FLORYA

2012
HDD 425 419 339 107 7 104 312 1713
T≤15 °C 31 29 31 18 2 21 29 161
CDD 58 139 110 22 1 330
T>22 °C 25 31 28 20 3 107
FLORYA

2011
HDD 363 338 330 251 62 106 272 290 2012
T≤15 °C 31 28 31 30 12 19 30 31 212
CDD 12 109 63 26 210
T>22 °C 11 30 28 21 90
FLORYA

2010
HDD 349 272 291 137 12 68 60 247 1436
T≤15 °C 30 28 31 26 3 12 13 27 170
CDD 6 34 102 167 13 322
T>22 °C 5 17 29 31 13 95
FLORYA

2009
HDD 325 306 297 178 26 21 150 240 1543
T≤15 °C 31 28 31 27 6 5 24 31 183
CDD 3 35 104 76 8 0 226
T>22 °C 3 21 31 31 4 1 91
FLORYA

2008
HDD 409 343 212 105 42 22 127 261 1521
T≤15 °C 31 29 30 19 10 6 20 27 172
CDD 4 51 79 116 26 276
T>22 °C 3 17 29 31 17 97
FLORYA

2007
HDD 294 295 278 204 20 33 196 335 1655
T≤15 °C 31 28 30 29 4 7 26 31 186
CDD 3 69 109 117 22 320
T>22 °C 4 22 29 30 7 92
FLORYA

2006
HDD 432 358 305 163 54 33 221 315 1881
T≤15 °C 31 28 31 26 9 7 29 31 192
CDD 5 36 71 125 3 240
T>22 °C 3 15 30 30 3 81
FLORYA

2005
HDD 348 344 338 171 20 84 241 301 1847
T≤15 °C 31 28 31 24 4 14 30 31 193
CDD 8 79 104 14 205
T>22 °C 7 28 31 14 80
FLORYA

2004
HDD 408 366 296 175 42 11 168 288 1754
T≤15 °C 31 29 30 24 10 3 20 31 178
CDD 10 57 47 18 132
T>22 °C 11 26 23 10 70
FLORYA

2003
HDD 322 441 415 262 13 62 210 326 2051
T≤15 °C 31 28 31 29 3 10 26 31 189
CDD 42 85 110 9 3 249
T>22 °C 21 31 31 4 2 89
FLORYA

2002
HDD 419 274 270 211 17 29 133 361 1714
T≤15 °C 31 28 30 27 5 6 23 31 181
CDD 38 138 69 7 252
T>22 °C 19 31 27 7 84
FLORYA

2001
HDD 305 285 188 137 28 33 209 411 1596
T≤15 °C 31 28 27 21 6 7 25 31 176
CDD 17 146 124 29 316
T>22 °C 15 31 29 18 93
FLORYA

2000
HDD 447 349 331 110 56 7 80 128 272 1780
T≤15 °C 31 29 30 19 11 2 13 23 31 189
CDD 16 87 85 22 210
T>22 °C 10 28 25 11 74
FLORYA

1999
HDD 365 342 294 129 32 40 186 234 1622
T≤15 °C 31 28 31 23 5 10 27 31 186
CDD 27 98 92 2 219
T>22 °C 15 31 26 2 74
FLORYA

1998
HDD 349 324 378 133 38 41 200 378 1841
T≤15 °C 31 28 31 23 10 9 26 31 189
CDD 23 69 100 6 198
T>22 °C 16 25 29 3 73
FLORYA

1997
HDD 352 349 368 271 49 4 6 99 174 294 1966
T≤15 °C 31 28 31 28 10 1 2 17 29 31 208
CDD 31 68 24 123
T>22 °C 16 24 15 55
FLORYA

1996
HDD 423 379 409 243 10 10 89 164 256 1983
T≤15 °C 31 29 31 26 3 3 15 27 31 196
CDD 1 14 60 57 8 140
T>22 °C 2 11 29 28 7 77
FLORYA

1995
HDD 363 295 284 182 49 75 272 320 1840
T≤15 °C 31 28 31 24 10 16 29 31 200
CDD 32 72 67 11 182
T>22 °C 21 29 28 10 88
FLORYA

1994
HDD 317 343 296 113 62 4 12 222 351 1720
T≤15 °C 31 28 31 19 12 1 3 25 31 181
CDD 1 13 9 71 81 54 3 232
T>22 °C 1 8 10 29 29 30 5 112
FLORYA

1993
HDD 429 421 363 206 84 20 254 289 2066
T≤15 °C 31 28 30 28 14 4 25 31 191
CDD 1 13 28 55 9 106
T>22 °C 2 8 20 28 6 64
FLORYA

1992
HDD 378 413 340 187 108 17 16 183 415 2057
T≤15 °C 31 29 30 27 22 4 4 24 31 202
CDD 16 11 84 10 2 123
T>22 °C 8 13 31 5 2 59

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.