Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
İZMİR

2020
HDD 289 190 117 37 633
T≤15 °C 31 25 21 8 85
CDD 45 45
T>22 °C 11 11
İZMİR

2019
HDD 273 213 107 59 0 11 194 857
T≤15 °C 31 28 19 14 0 3 29 124
CDD 36 162 193 232 73 11 707
T>22 °C 14 30 31 31 26 5 137
İZMİR

2018
HDD 260 154 48 9 67 265 803
T≤15 °C 31 26 9 2 12 30 110
CDD 6 68 128 213 217 103 0 735
T>22 °C 6 24 30 31 31 26 0 148
İZMİR

2017
HDD 349 193 125 33 8 106 171 985
T≤15 °C 31 25 22 7 2 19 24 130
CDD 1 17 128 229 218 92 2 687
T>22 °C 2 11 29 31 31 25 2 131
İZMİR

2016
HDD 277 103 124 3 3 4 118 340 972
T≤15 °C 27 15 21 1 1 1 17 31 114
CDD 5 17 165 226 215 89 4 1 722
T>22 °C 3 8 28 31 31 21 3 1 126
İZMİR

2015
HDD 291 247 206 97 70 273 1184
T≤15 °C 30 27 30 16 16 31 150
CDD 16 58 194 207 97 3 575
T>22 °C 11 25 31 31 27 3 128
İZMİR

2014
HDD 192 172 138 24 13 99 176 814
T≤15 °C 30 26 24 6 4 16 26 132
CDD 1 19 102 181 197 70 3 573
T>22 °C 3 11 24 31 31 23 4 127
İZMİR

2013
HDD 259 186 119 38 18 71 292 983
T≤15 °C 30 25 17 9 4 15 30 130
CDD 42 114 199 208 64 627
T>22 °C 21 28 31 31 26 137
İZMİR

2012
HDD 352 302 195 19 27 224 1119
T≤15 °C 31 29 25 3 5 27 120
CDD 3 153 243 212 73 27 1 712
T>22 °C 7 27 31 31 25 18 1 140
İZMİR

2011
HDD 278 218 170 85 3 0 0 41 206 221 1222
T≤15 °C 31 28 22 18 1 0 0 8 30 28 166
CDD 10 100 214 188 108 620
T>22 °C 4 30 31 31 28 124
İZMİR

2010
HDD 223 146 130 19 0 0 0 23 13 146 700
T≤15 °C 0
CDD 38 111 212 254 89 704
T>22 °C 0
İZMİR

2009
HDD 223 212 194 35 0 0 0 92 138 894
T≤15 °C 0
CDD 24 128 217 181 43 593
T>22 °C 0
İZMİR

2008
HDD 323 252 68 36 66 199 944
T≤15 °C 0
CDD 17 35 150 204 224 89 719
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.