Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Çeşme

2020
HDD 280 280
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Çeşme

2019
HDD 266 225 145 77 0 21 193 927
T≤15 °C 30 28 27 18 0 5 29 137
CDD 2 103 115 138 33 3 394
T>22 °C 3 25 31 31 16 2 108
Çeşme

2018
HDD 252 158 55 3 10 65 254 797
T≤15 °C 31 25 11 1 2 12 30 112
CDD 29 76 167 155 68 0 495
T>22 °C 20 30 31 31 25 0 137
Çeşme

2017
HDD 340 180 148 61 4 117 163 1013
T≤15 °C 30 23 26 15 1 20 23 138
CDD 1 82 143 146 46 1 419
T>22 °C 1 28 31 31 22 1 114
Çeşme

2016
HDD 260 120 134 4 114 315 947
T≤15 °C 26 19 24 1 17 31 118
CDD 4 92 142 139 50 1 428
T>22 °C 4 26 31 31 21 2 115
Çeşme

2015
HDD 245 222 190 79 42 258 1036
T≤15 °C 27 25 29 14 10 31 136
CDD 1 41 118 167 64 2 393
T>22 °C 2 24 31 31 29 2 119
Çeşme

2014
HDD 171 156 138 25 7 101 151 749
T≤15 °C 26 23 26 6 2 19 24 126
CDD 5 69 126 155 57 1 413
T>22 °C 7 24 31 31 23 1 117
Çeşme

2013
HDD 224 166 106 30 20 51 272 869
T≤15 °C 29 23 16 7 5 10 29 119
CDD 9 71 120 133 38 371
T>22 °C 9 25 31 31 23 119
Çeşme

2012
HDD 325 286 198 21 4 28 199 1061
T≤15 °C 31 29 26 4 1 6 26 123
CDD 94 153 146 29 7 0 429
T>22 °C 28 31 31 23 13 1 127
Çeşme

2011
HDD 255 216 180 100 0 0 0 35 189 194 1169
T≤15 °C 30 27 25 22 0 0 0 7 30 24 165
CDD 0 62 148 130 59 399
T>22 °C 0 28 31 31 30 120
Çeşme

2010
HDD 202 140 141 26 0 0 0 22 10 112 653
T≤15 °C 0
CDD 13 81 159 196 66 515
T>22 °C 0
Çeşme

2009
HDD 194 204 185 37 0 0 0 75 119 814
T≤15 °C 0
CDD 5 70 157 108 24 364
T>22 °C 0
Çeşme

2008
HDD 298 254 82 39 57 198 928
T≤15 °C 0
CDD 0 10 86 124 143 53 416
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.