Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Dikili

2020
HDD 299 299
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Dikili

2019
HDD 301 237 164 84 0 22 213 1021
T≤15 °C 31 28 30 17 0 6 29 141
CDD 8 119 124 160 39 5 455
T>22 °C 9 30 30 31 16 4 120
Dikili

2018
HDD 266 170 71 7 13 85 304 916
T≤15 °C 31 24 13 2 2 13 31 116
CDD 1 28 73 161 162 60 0 485
T>22 °C 1 20 29 31 31 23 0 135
Dikili

2017
HDD 383 212 153 68 10 122 194 1142
T≤15 °C 31 25 25 15 2 22 25 145
CDD 4 77 154 162 45 1 443
T>22 °C 3 27 31 31 21 1 114
Dikili

2016
HDD 302 126 148 3 3 16 133 365 1096
T≤15 °C 26 18 24 1 1 4 20 31 125
CDD 6 105 165 157 52 2 1 488
T>22 °C 5 26 31 31 20 1 1 115
Dikili

2015
HDD 296 243 201 99 16 74 278 1207
T≤15 °C 30 26 30 16 5 18 31 156
CDD 2 38 144 172 67 1 424
T>22 °C 2 22 31 31 27 2 115
Dikili

2014
HDD 208 200 170 46 16 113 191 944
T≤15 °C 29 27 28 11 4 18 29 146
CDD 6 61 126 158 53 404
T>22 °C 6 24 31 31 22 114
Dikili

2013
HDD 280 211 147 64 31 99 320 1152
T≤15 °C 31 26 20 14 6 19 31 147
CDD 13 72 139 148 28 400
T>22 °C 8 22 31 31 18 110
Dikili

2012
HDD 381 330 237 44 3 82 255 1332
T≤15 °C 31 29 30 8 1 18 27 144
CDD 0 72 176 147 30 6 0 431
T>22 °C 1 25 31 31 22 10 1 121
Dikili

2011
HDD 309 255 230 144 21 0 0 74 237 241 1511
T≤15 °C 31 27 28 24 6 0 0 14 30 29 189
CDD 0 43 144 114 50 351
T>22 °C 0 23 31 31 23 108
Dikili

2010
HDD 262 195 188 67 0 0 0 38 18 188 956
T≤15 °C 0
CDD 13 65 142 192 35 447
T>22 °C 0
Dikili

2009
HDD 279 247 221 86 3 0 4 124 183 1147
T≤15 °C 0
CDD 3 67 156 100 13 339
T>22 °C 0
Dikili

2008
HDD 371 287 107 65 4 3 96 239 1172
T≤15 °C 0
CDD 2 7 96 127 139 45 416
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.