Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KARS

2020
HDD 838 838
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
KARS

2019
HDD 809 672 612 405 165 16 14 4 140 252 552 612 4253
T≤15 °C 31 28 31 30 25 4 3 1 24 31 30 31 269
CDD 2 7 0 9
T>22 °C 5 6 0 11
KARS

2018
HDD 718 578 413 321 200 91 3 91 287 489 669 3860
T≤15 °C 31 28 31 30 31 21 1 19 31 30 31 284
CDD 5 0 5
T>22 °C 6 0 6
KARS

2017
HDD 997 838 571 375 212 60 43 341 511 713 4661
T≤15 °C 31 28 31 30 30 11 8 31 30 31 261
CDD 7 17 24
T>22 °C 7 13 20
KARS

2016
HDD 800 610 504 322 223 114 16 151 347 589 871 4547
T≤15 °C 31 29 31 30 29 20 4 20 31 30 31 286
CDD 0
T>22 °C 0
KARS

2015
HDD 771 677 562 381 227 56 3 26 34 298 499 770 4304
T≤15 °C 31 28 31 30 30 14 1 6 8 31 30 31 271
CDD 4 15 19
T>22 °C 4 12 16
KARS

2014
HDD 847 757 492 315 195 71 4 111 313 536 634 4275
T≤15 °C 31 28 31 30 30 14 1 17 31 30 31 274
CDD 1 1
T>22 °C 3 3
KARS

2013
HDD 833 687 568 335 211 107 24 11 126 379 459 930 4670
T≤15 °C 31 28 31 30 30 19 6 3 21 31 30 31 291
CDD 0
T>22 °C 0
KARS

2012
HDD 860 924 770 316 201 32 29 83 270 438 785 4708
T≤15 °C 31 29 31 30 30 8 6 20 31 30 31 277
CDD 0
T>22 °C 0
KARS

2011
HDD 745 716 611 381 247 98 141 354 686 851 4830
T≤15 °C 31 28 31 30 30 20 25 31 30 31 287
CDD 0 0 5 4 0 9
T>22 °C 0 0 5 3 0 8
KARS

2010
HDD 649 520 439 348 203 11 33 270 409 588 3470
T≤15 °C 0
CDD 0 0 12 8 0 20
T>22 °C 0
KARS

2009
HDD 871 607 579 433 231 204 268 437 605 4235
T≤15 °C 0
CDD 0 0 0 0 0 0
T>22 °C 0
KARS

2008
HDD 1081 882 497 291 310 314 503 795 4673
T≤15 °C 0
CDD 0 0
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.