Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ARPAÇAY

2023
HDD 718 698 415 334 225 65 23 101 263 2842
T≤15 °C 31 28 31 30 31 17 5 19 31 223
CDD 19 0 19
T>22 °C 11 1 12
ARPAÇAY

2022
HDD 822 597 683 312 254 37 15 68 250 425 581 4044
T≤15 °C 31 28 31 30 28 9 4 13 26 30 31 261
CDD 2 9 7 18
T>22 °C 4 10 4 18
ARPAÇAY

2021
HDD 774 592 591 264 120 46 84 332 455 710 3968
T≤15 °C 31 28 31 30 17 10 13 31 30 31 252
CDD 8 9 3 20
T>22 °C 9 4 5 18
ARPAÇAY

2020
HDD 763 660 462 396 203 25 14 41 235 477 677 3953
T≤15 °C 31 29 31 30 26 7 3 10 31 30 31 259
CDD 5 5
T>22 °C 6 6
ARPAÇAY

2019
HDD 783 642 598 398 161 5 11 128 217 508 591 4042
T≤15 °C 31 28 31 30 25 1 2 23 31 30 31 263
CDD 2 6 8
T>22 °C 4 7 11
ARPAÇAY

2018
HDD 693 554 423 317 189 60 70 266 477 641 3690
T≤15 °C 31 28 31 30 31 12 17 30 30 31 271
CDD 0 17 17
T>22 °C 1 14 15
ARPAÇAY

2017
HDD 928 800 564 378 224 66 37 328 489 670 4484
T≤15 °C 31 28 31 30 31 13 6 31 30 31 262
CDD 6 19 1 26
T>22 °C 6 12 1 19
ARPAÇAY

2016
HDD 795 589 509 322 225 101 8 137 336 563 852 4437
T≤15 °C 31 29 31 30 30 18 2 19 31 30 31 282
CDD 1 1
T>22 °C 1 1
ARPAÇAY

2015
HDD 760 657 563 379 229 49 15 31 295 487 718 4183
T≤15 °C 31 28 31 30 31 12 4 7 31 30 31 266
CDD 3 9 4 16
T>22 °C 4 9 2 15
ARPAÇAY

2014
HDD 816 733 484 329 181 78 106 315 521 628 4191
T≤15 °C 31 28 31 30 28 16 16 31 30 31 272
CDD 1 1 1 3
T>22 °C 1 3 1 5
ARPAÇAY

2013
HDD 837 666 579 324 201 81 12 6 108 358 452 877 4501
T≤15 °C 31 28 31 30 31 15 3 2 20 31 30 31 283
CDD 0
T>22 °C 0
ARPAÇAY

2012
HDD 797 850 726 309 197 33 24 69 260 427 752 4444
T≤15 °C 31 29 31 30 30 8 6 16 30 30 31 272
CDD 1 1
T>22 °C 3 3
ARPAÇAY

2011
HDD 719 687 596 373 238 82 16 114 353 661 797 4636
T≤15 °C 31 28 31 30 30 18 3 21 31 30 31 284
CDD 7 7 14
T>22 °C 6 4 10
ARPAÇAY

2010
HDD 664 543 473 374 242 28 46 273 462 579 3684
T≤15 °C 31 28 31 30 31 7 12 31 30 31 262
CDD 4 1 5
T>22 °C 4 2 6
ARPAÇAY

2009
HDD 857 626 628 444 259 90 18 68 178 274 472 610 4524
T≤15 °C 31 28 31 30 31 19 4 15 26 31 30 31 307
CDD 0
T>22 °C 0
ARPAÇAY

2008
HDD 1033 871 508 284 288 122 31 86 295 491 760 4769
T≤15 °C 31 29 31 28 29 22 7 15 31 30 31 284
CDD 2 1 3
T>22 °C 3 1 4
ARPAÇAY

2007
HDD 869 741 595 463 160 80 21 4 57 262 524 811 4587
T≤15 °C 31 28 31 30 24 19 5 1 12 31 30 31 273
CDD 0
T>22 °C 0
ARPAÇAY

2006
HDD 880 702 546 330 208 8 112 255 494 719 4254
T≤15 °C 31 28 31 30 30 2 21 31 30 31 265
CDD 22 1 23
T>22 °C 16 1 17
ARPAÇAY

2005
HDD 866 787 625 329 219 118 6 108 319 470 648 4495
T≤15 °C 31 28 31 30 31 22 2 22 31 30 31 289
CDD 3 3
T>22 °C 5 5
ARPAÇAY

2004
HDD 824 685 516 411 253 90 19 3 113 265 501 884 4564
T≤15 °C 31 29 31 30 31 17 5 1 20 29 30 31 285
CDD 1 1
T>22 °C 1 1
ARPAÇAY

2003
HDD 755 649 665 370 130 78 4 135 240 490 721 4237
T≤15 °C 31 28 31 30 25 16 1 24 31 30 31 278
CDD 1 3 4
T>22 °C 2 3 5
ARPAÇAY

2002
HDD 837 618 504 379 222 72 14 41 236 466 851 4240
T≤15 °C 31 28 31 30 26 13 4 9 29 30 31 262
CDD 0
T>22 °C 0
ARPAÇAY

2001
HDD 831 637 444 311 267 57 48 324 530 681 4130
T≤15 °C 31 28 31 30 31 11 9 31 30 31 263
CDD 7 4 11
T>22 °C 6 4 10
ARPAÇAY

2000
HDD 823 767 683 279 224 70 8 75 343 493 680 4445
T≤15 °C 31 29 31 30 30 15 2 15 31 30 31 275
CDD 32 9 41
T>22 °C 15 6 21
ARPAÇAY

1999
HDD 724 574 530 331 208 56 4 127 300 462 632 3948
T≤15 °C 31 28 31 30 28 14 1 20 31 30 31 275
CDD 10 10
T>22 °C 5 5
ARPAÇAY

1998
HDD 797 755 569 309 185 27 11 108 257 419 606 4043
T≤15 °C 31 28 31 30 27 5 3 20 30 30 31 266
CDD 2 7 9
T>22 °C 2 6 8
ARPAÇAY

1997
HDD 680 702 711 432 177 65 12 179 278 484 688 4408
T≤15 °C 31 28 31 30 26 13 3 26 31 30 31 280
CDD 0
T>22 °C 0
ARPAÇAY

1996
HDD 773 747 586 397 177 133 114 312 496 558 4293
T≤15 °C 31 29 31 30 29 20 20 31 30 31 282
CDD 0 1 1
T>22 °C 1 2 3
ARPAÇAY

1995
HDD 816 705 593 359 181 74 3 4 107 336 494 713 4385
T≤15 °C 31 28 31 30 26 16 1 1 14 31 30 31 270
CDD 0 0
T>22 °C 1 1
ARPAÇAY

1994
HDD 822 768 626 282 229 106 5 100 268 506 873 4585
T≤15 °C 31 28 31 30 27 19 1 22 31 30 31 281
CDD 0
T>22 °C 0
ARPAÇAY

1993
HDD 912 761 710 408 257 102 22 98 338 654 795 5057
T≤15 °C 31 28 31 30 31 17 5 16 31 30 31 281
CDD 0
T>22 °C 0
ARPAÇAY

1992
HDD 919 838 735 423 286 137 27 152 313 561 827 5218
T≤15 °C 31 29 31 30 31 25 4 18 31 30 31 291
CDD 0
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.