Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Sarıkamış

2020
HDD 832 718 552 449 264 143 33 81 3072
T≤15 °C 31 29 31 30 29 27 8 17 202
CDD 0
T>22 °C 0
Sarıkamış

2019
HDD 752 662 653 477 243 65 49 23 205 308 553 645 4635
T≤15 °C 31 28 31 30 31 15 11 6 30 31 30 31 305
CDD 1 0 0 1
T>22 °C 1 1 0 2
Sarıkamış

2018
HDD 725 576 478 381 276 153 19 26 131 332 530 674 4301
T≤15 °C 31 28 31 30 31 24 5 7 22 31 30 31 301
CDD 1 0 1
T>22 °C 1 0 1
Sarıkamış

2017
HDD 874 768 625 440 288 125 17 10 70 399 542 641 4799
T≤15 °C 31 28 31 30 31 22 4 2 11 31 30 31 282
CDD 0
T>22 °C 0
Sarıkamış

2016
HDD 801 593 574 376 294 161 64 4 192 387 585 872 4903
T≤15 °C 31 29 31 30 31 23 15 1 26 31 30 31 309
CDD 0
T>22 °C 0
Sarıkamış

2015
HDD 763 649 606 448 286 114 16 52 94 348 517 781 4674
T≤15 °C 31 28 31 30 31 23 4 9 18 31 30 31 297
CDD 0 0
T>22 °C 1 1
Sarıkamış

2014
HDD 754 683 539 368 259 140 23 7 148 369 572 646 4508
T≤15 °C 31 28 31 30 31 24 6 2 19 31 30 31 294
CDD 0
T>22 °C 0
Sarıkamış

2013
HDD 764 641 594 385 262 150 58 53 176 430 490 860 4863
T≤15 °C 31 28 31 30 30 23 13 12 24 31 30 31 314
CDD 0
T>22 °C 0
Sarıkamış

2012
HDD 780 763 748 386 271 114 33 16 152 328 462 736 4789
T≤15 °C 31 28 31 30 31 24 7 4 27 31 30 31 305
CDD 0
T>22 °C 0
Sarıkamış

2011
HDD 777 708 645 442 311 156 199 400 718 770 5126
T≤15 °C 31 28 31 30 30 24 28 31 30 31 294
CDD 0 0 0 0 0 0
T>22 °C 0 0 0 0 0 0
Sarıkamış

2010
HDD 691 584 529 444 324 114 119 358 505 592 4260
T≤15 °C 0
CDD 0 0 0 0 0 0
T>22 °C 0
Sarıkamış

2009
HDD 804 638 612 483 318 264 329 542 600 4590
T≤15 °C 0
CDD 0 0 0 0 0 0
T>22 °C 0
Sarıkamış

2008
HDD 987 848 506 346 349 381 536 769 4722
T≤15 °C 0
CDD 0 0
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.