Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
SARIKAMIS

2023
HDD 771 748 486 417 298 161 65 157 327 3430
T≤15 °C 31 28 31 30 31 29 13 22 31 246
CDD 2 2
T>22 °C 4 4
SARIKAMIS

2022
HDD 816 630 748 388 337 118 50 125 335 497 639 4683
T≤15 °C 31 28 31 30 31 22 10 20 31 30 31 295
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

2021
HDD 749 611 654 341 211 73 20 25 176 403 487 713 4463
T≤15 °C 31 28 31 30 30 12 5 7 27 31 30 31 293
CDD 1 1
T>22 °C 2 2
SARIKAMIS

2020
HDD 833 726 552 449 268 148 36 77 86 305 547 727 4754
T≤15 °C 31 29 31 30 30 29 9 16 16 31 30 31 313
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

2019
HDD 754 660 655 479 241 60 48 19 204 306 553 642 4621
T≤15 °C 31 28 31 30 31 14 10 5 30 31 30 31 302
CDD 6 6
T>22 °C 1 1
SARIKAMIS

2018
HDD 721 577 478 383 276 154 18 26 135 329 531 672 4300
T≤15 °C 31 28 31 30 31 24 5 7 23 31 30 31 302
CDD 1 1
T>22 °C 1 1
SARIKAMIS

2017
HDD 874 769 627 441 289 125 19 9 71 397 540 643 4804
T≤15 °C 31 28 31 30 31 22 5 2 12 31 30 31 284
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

2016
HDD 801 595 575 378 294 165 75 8 225 386 584 869 4955
T≤15 °C 31 29 31 30 31 24 19 2 29 31 30 31 318
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

2015
HDD 762 648 608 388 299 115 14 51 93 345 516 778 4617
T≤15 °C 31 28 31 30 31 23 3 9 18 31 30 31 296
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

2014
HDD 752 683 536 372 262 143 23 13 146 368 570 647 4515
T≤15 °C 31 28 31 30 31 25 6 3 19 31 30 31 296
CDD 2 2
T>22 °C 1 1
SARIKAMIS

2013
HDD 770 643 594 386 267 146 47 56 178 421 493 861 4862
T≤15 °C 31 28 31 30 31 22 10 13 25 31 30 31 313
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

2012
HDD 785 810 745 387 270 131 64 21 157 325 459 731 4885
T≤15 °C 31 29 31 30 31 26 12 6 29 31 30 31 317
CDD 2 2
T>22 °C 2 2
SARIKAMIS

2011
HDD 776 709 646 444 316 145 19 62 200 398 715 773 5203
T≤15 °C 31 28 31 30 31 23 5 14 29 31 30 31 314
CDD 1 1
T>22 °C 2 2
SARIKAMIS

2010
HDD 670 571 521 442 309 85 20 17 102 328 467 597 4129
T≤15 °C 31 28 31 30 31 18 5 5 22 31 30 31 293
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

2009
HDD 807 634 661 499 326 191 101 143 251 326 530 623 5092
T≤15 °C 31 28 31 30 31 29 21 26 30 31 30 31 349
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

2008
HDD 984 845 505 343 360 194 59 24 158 371 535 757 5135
T≤15 °C 31 29 31 30 31 30 11 7 25 31 30 31 317
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

2007
HDD 820 730 668 549 262 176 80 80 126 338 581 807 5217
T≤15 °C 31 28 31 30 31 30 15 16 22 31 30 31 326
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

2006
HDD 875 663 591 392 273 18 51 163 333 567 786 4712
T≤15 °C 31 28 31 30 31 5 11 24 31 30 31 283
CDD 2 2
T>22 °C 3 3
SARIKAMIS

2005
HDD 819 782 666 410 298 186 17 33 195 396 551 648 5001
T≤15 °C 31 28 31 30 31 28 5 7 30 31 30 31 313
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

2004
HDD 780 694 582 465 333 161 75 12 174 336 561 838 5011
T≤15 °C 31 29 31 30 31 26 17 3 26 31 30 31 316
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

2003
HDD 757 721 762 474 279 192 55 53 202 301 589 762 5147
T≤15 °C 31 28 31 30 31 30 12 12 25 31 30 31 322
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

2002
HDD 856 628 567 485 333 171 79 66 139 326 507 864 5021
T≤15 °C 31 28 31 30 30 25 17 15 26 31 30 31 325
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

2001
HDD 772 606 476 380 330 120 61 26 133 394 596 690 4584
T≤15 °C 31 28 31 30 31 19 16 6 26 31 30 31 310
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

2000
HDD 862 751 715 378 325 165 48 157 412 533 702 5048
T≤15 °C 31 29 31 30 31 25 10 27 31 30 31 306
CDD 4 0 4
T>22 °C 6 1 7
SARIKAMIS

1999
HDD 759 639 645 455 323 187 66 21 193 371 546 637 4842
T≤15 °C 31 28 31 30 31 27 15 5 25 31 30 31 315
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

1998
HDD 762 710 597 371 273 86 34 3 138 292 416 646 4328
T≤15 °C 31 28 31 30 31 18 7 1 22 31 30 31 291
CDD 1 1
T>22 °C 1 1
SARIKAMIS

1997
HDD 799 772 840 528 277 77 36 3 133 321 497 681 4964
T≤15 °C 31 28 31 30 28 16 9 1 22 31 30 31 288
CDD 2 2
T>22 °C 4 4
SARIKAMIS

1996
HDD 852 728 671 490 271 211 20 12 195 411 559 650 5070
T≤15 °C 31 29 31 30 31 27 5 3 27 31 30 31 306
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

1995
HDD 761 680 630 454 280 179 79 33 170 434 572 751 5023
T≤15 °C 31 28 31 30 31 27 15 8 19 31 30 31 312
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

1994
HDD 744 722 640 356 313 185 65 60 164 331 568 850 4998
T≤15 °C 31 28 31 30 31 26 16 15 29 31 30 31 329
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

1993
HDD 859 763 728 471 340 196 61 67 168 391 709 687 5440
T≤15 °C 31 28 31 30 31 28 11 16 24 31 30 31 322
CDD 0
T>22 °C 0
SARIKAMIS

1992
HDD 919 838 757 484 372 221 97 95 221 348 583 807 5742
T≤15 °C 31 29 31 30 31 29 18 21 22 31 30 31 334
CDD 0
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.