Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KASTAMONU

2020
HDD 543 543
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
KASTAMONU

2019
HDD 557 418 414 275 95 4 7 44 151 341 492 2798
T≤15 °C 31 28 31 29 15 1 2 8 25 30 31 231
CDD 0 2 7 0 9
T>22 °C 2 3 3 0 8
KASTAMONU

2018
HDD 510 386 326 147 51 48 176 361 503 2508
T≤15 °C 31 28 31 24 10 9 27 30 31 221
CDD 2 1 8 0 11
T>22 °C 1 2 6 0 9
KASTAMONU

2017
HDD 630 468 368 270 123 15 8 29 248 399 498 3056
T≤15 °C 31 28 31 28 22 4 2 7 30 30 31 244
CDD 2 15 27 1 45
T>22 °C 1 9 15 3 28
KASTAMONU

2016
HDD 574 376 358 178 154 20 78 229 423 606 2996
T≤15 °C 31 29 31 25 25 4 13 28 30 31 247
CDD 4 8 10 22
T>22 °C 5 5 9 19
KASTAMONU

2015
HDD 603 449 400 310 104 8 183 356 591 3004
T≤15 °C 31 28 31 29 19 2 30 30 31 231
CDD 12 11 0 23
T>22 °C 9 13 1 23
KASTAMONU

2014
HDD 520 393 365 208 114 23 74 216 381 462 2756
T≤15 °C 31 28 31 27 21 6 13 31 30 31 249
CDD 0 10 20 4 34
T>22 °C 1 9 14 3 27
KASTAMONU

2013
HDD 534 387 384 217 29 27 75 262 373 648 2936
T≤15 °C 31 28 30 27 7 7 16 29 30 31 236
CDD 1 1 2
T>22 °C 1 1 2
KASTAMONU

2012
HDD 602 602 504 191 64 14 3 25 119 321 491 2936
T≤15 °C 31 29 31 27 15 3 1 6 22 30 31 226
CDD 7 31 2 40
T>22 °C 5 11 3 19
KASTAMONU

2011
HDD 565 460 420 309 129 26 37 271 491 534 3242
T≤15 °C 31 28 31 30 20 6 7 29 30 31 243
CDD 0 0 20 2 0 22
T>22 °C 0 0 9 2 0 11
KASTAMONU

2010
HDD 526 376 378 261 100 0 4 251 293 446 2635
T≤15 °C 0
CDD 0 0 13 52 0 65
T>22 °C 0
KASTAMONU

2009
HDD 586 443 441 283 131 76 136 372 461 2929
T≤15 °C 0
CDD 0 1 1 0 0 2
T>22 °C 0
KASTAMONU

2008
HDD 687 576 325 187 151 220 361 572 3079
T≤15 °C 0
CDD 2 16 31 49
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.