Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
DEVREKANİ

2023
HDD 521 534 412 320 222 42 13 92 201 2357
T≤15 °C 31 28 31 30 30 10 4 18 27 209
CDD 4 18 22
T>22 °C 1 6 7
DEVREKANİ

2022
HDD 635 502 640 264 211 52 29 111 285 357 459 3545
T≤15 °C 31 28 31 28 25 12 8 19 30 30 31 273
CDD 0 0
T>22 °C 1 1
DEVREKANİ

2021
HDD 542 496 530 329 147 100 7 11 178 310 370 500 3520
T≤15 °C 31 28 31 30 24 15 2 3 28 31 30 31 284
CDD 4 11 15
T>22 °C 3 4 7
DEVREKANİ

2020
HDD 620 535 389 356 195 57 8 25 149 453 472 3259
T≤15 °C 31 29 31 30 21 10 2 6 26 30 31 247
CDD 1 1
T>22 °C 2 2
DEVREKANİ

2019
HDD 596 465 483 344 150 10 29 26 140 209 339 507 3298
T≤15 °C 31 28 31 30 22 2 7 6 26 28 30 31 272
CDD 3 3
T>22 °C 2 2
DEVREKANİ

2018
HDD 558 424 376 223 115 42 14 15 112 216 393 539 3027
T≤15 °C 31 28 31 30 21 10 4 4 21 29 30 31 270
CDD 0 0 0
T>22 °C 1 1 2
DEVREKANİ

2017
HDD 692 556 422 340 219 66 10 26 77 304 419 506 3637
T≤15 °C 31 28 31 30 29 14 3 6 14 30 30 31 277
CDD 3 4 0 7
T>22 °C 3 1 1 5
DEVREKANİ

2016
HDD 632 405 417 249 225 56 14 7 145 307 430 715 3602
T≤15 °C 31 29 31 28 29 9 4 2 20 31 30 31 275
CDD 0 0
T>22 °C 2 2
DEVREKANİ

2015
HDD 650 503 456 394 166 98 16 19 11 249 382 704 3648
T≤15 °C 31 28 31 30 20 22 5 5 3 31 30 31 267
CDD 1 1
T>22 °C 2 2
DEVREKANİ

2014
HDD 576 428 418 278 183 80 7 107 264 408 491 3240
T≤15 °C 31 28 31 30 27 16 2 16 31 30 31 273
CDD 2 2
T>22 °C 3 3
DEVREKANİ

2013
HDD 582 443 447 305 122 103 32 18 96 315 382 723 3568
T≤15 °C 31 28 31 30 24 20 8 5 16 30 30 31 284
CDD 0
T>22 °C 0
DEVREKANİ

2012
HDD 671 689 620 245 149 45 11 43 69 186 379 536 3643
T≤15 °C 31 29 31 28 27 9 2 11 14 28 30 31 271
CDD 0 9 9
T>22 °C 1 5 6
DEVREKANİ

2011
HDD 620 540 495 382 221 95 8 20 118 334 557 551 3941
T≤15 °C 31 28 31 30 31 20 2 6 22 29 30 31 291
CDD 1 1
T>22 °C 2 2
DEVREKANİ

2010
HDD 548 409 440 317 163 43 3 18 35 311 284 450 3021
T≤15 °C 31 28 31 30 22 11 1 1 9 31 30 31 256
CDD 1 14 15
T>22 °C 1 9 10
DEVREKANİ

2009
HDD 637 481 510 343 201 42 21 60 158 184 400 462 3499
T≤15 °C 31 28 31 30 24 9 6 12 25 28 30 31 285
CDD 0
T>22 °C 0
DEVREKANİ

2008
HDD 805 672 382 247 236 77 16 7 103 284 395 592 3816
T≤15 °C 31 29 30 26 27 16 5 2 17 31 30 31 275
CDD 4 4
T>22 °C 2 2
DEVREKANİ

2007
HDD 628 573 470 418 77 30 15 111 234 459 621 3636
T≤15 °C 31 28 31 30 12 7 4 21 31 30 31 256
CDD 1 8 5 1 15
T>22 °C 1 5 3 1 10
DEVREKANİ

2006
HDD 685 585 452 308 220 80 50 131 239 464 620 3834
T≤15 °C 31 28 31 30 23 13 11 25 29 30 31 282
CDD 8 8
T>22 °C 4 4
DEVREKANİ

2005
HDD 567 528 528 315 185 135 7 7 124 350 450 566 3762
T≤15 °C 31 28 31 28 27 24 2 2 23 31 30 31 288
CDD 3 3
T>22 °C 3 3
DEVREKANİ

2004
HDD 630 580 485 326 233 111 59 22 124 251 418 609 3848
T≤15 °C 31 29 31 27 31 21 13 6 18 30 30 31 298
CDD 0
T>22 °C 0
DEVREKANİ

2003
HDD 509 606 604 367 116 82 37 21 171 246 413 618 3790
T≤15 °C 31 28 31 30 21 17 10 5 26 25 30 31 285
CDD 2 2
T>22 °C 1 1
DEVREKANİ

2002
HDD 723 462 416 351 214 102 4 32 108 247 374 700 3733
T≤15 °C 31 28 31 30 28 19 1 7 20 30 30 31 286
CDD 1 1
T>22 °C 1 1
DEVREKANİ

2001
HDD 547 485 333 292 257 85 14 61 285 441 588 3388
T≤15 °C 31 28 30 30 31 15 3 13 30 30 31 272
CDD 2 1 3
T>22 °C 3 1 4
DEVREKANİ

2000
HDD 756 609 575 250 249 110 4 49 110 315 376 550 3953
T≤15 °C 31 29 31 30 31 19 1 9 17 31 30 31 290
CDD 12 0 12
T>22 °C 6 1 7
DEVREKANİ

1999
HDD 545 514 466 309 222 78 9 33 126 262 451 492 3507
T≤15 °C 31 28 31 30 29 15 2 6 22 23 30 31 278
CDD 1 1 2
T>22 °C 1 3 4
DEVREKANİ

1998
HDD 626 571 551 235 167 79 26 21 118 218 379 537 3528
T≤15 °C 31 28 31 25 25 16 6 5 21 26 30 31 275
CDD 2 1 3
T>22 °C 3 1 4
DEVREKANİ

1997
HDD 573 653 637 416 128 88 44 41 235 286 405 538 4044
T≤15 °C 31 28 31 29 17 17 10 10 30 30 30 31 294
CDD 0
T>22 °C 0
DEVREKANİ

1996
HDD 602 498 550 376 138 141 38 8 160 302 382 442 3637
T≤15 °C 31 29 31 30 27 23 10 2 23 31 30 31 298
CDD 3 3
T>22 °C 3 3
DEVREKANİ

1995
HDD 588 464 446 366 175 58 43 30 132 333 501 567 3703
T≤15 °C 31 28 31 30 21 13 10 7 23 31 30 31 286
CDD 0
T>22 °C 0
DEVREKANİ

1994
HDD 549 540 487 232 206 124 22 20 43 185 491 681 3580
T≤15 °C 31 28 31 26 24 20 6 6 11 22 30 31 266
CDD 1 5 6
T>22 °C 1 2 3
DEVREKANİ

1993
HDD 737 645 537 371 216 129 87 39 149 239 529 508 4186
T≤15 °C 31 28 31 30 29 23 19 10 22 31 30 31 315
CDD 1 1
T>22 °C 1 1
DEVREKANİ

1992
HDD 771 713 565 344 251 107 77 15 208 219 485 698 4453
T≤15 °C 31 29 31 30 30 21 18 3 24 27 30 31 305
CDD 0
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.