Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
İnebolu

2020
HDD 347 347
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
İnebolu

2019
HDD 289 293 289 195 22 8 10 91 245 1442
T≤15 °C 28 28 30 26 5 2 3 14 29 165
CDD 0 38 33 32 1 0 104
T>22 °C 1 21 25 23 4 1 75
İnebolu

2018
HDD 338 263 240 117 12 3 19 166 295 1453
T≤15 °C 31 26 28 21 3 1 4 26 31 171
CDD 17 72 76 20 0 185
T>22 °C 14 29 30 8 0 81
İnebolu

2017
HDD 432 342 305 236 93 4 108 201 219 1940
T≤15 °C 31 28 31 28 20 1 23 28 25 215
CDD 0 7 25 59 18 109
T>22 °C 1 5 16 26 13 61
İnebolu

2016
HDD 390 246 276 122 75 3 14 119 226 429 1900
T≤15 °C 28 25 30 20 16 1 3 19 25 31 198
CDD 0 16 23 54 2 4 99
T>22 °C 1 11 23 26 3 1 65
İnebolu

2015
HDD 361 334 334 246 68 85 160 369 1957
T≤15 °C 30 27 30 28 15 15 23 31 199
CDD 0 20 58 8 86
T>22 °C 1 12 24 8 45
İnebolu

2014
HDD 300 288 272 192 47 13 58 211 270 1651
T≤15 °C 31 28 31 29 10 4 13 28 30 204
CDD 4 38 61 4 107
T>22 °C 4 24 29 5 62
İnebolu

2013
HDD 323 267 284 174 37 3 153 174 400 1815
T≤15 °C 29 25 30 22 9 1 25 26 31 198
CDD 1 6 2 29 43 1 82
T>22 °C 1 2 5 23 30 1 62
İnebolu

2012
HDD 402 442 373 119 37 11 147 269 1800
T≤15 °C 31 28 30 19 8 3 22 27 168
CDD 9 55 39 2 105
T>22 °C 12 27 21 2 62
İnebolu

2011
HDD 387 358 339 274 119 0 3 143 345 285 2253
T≤15 °C 31 28 31 30 21 0 1 22 30 29 223
CDD 0 0 51 10 0 61
T>22 °C 0 0 25 14 0 39
İnebolu

2010
HDD 304 257 323 206 65 0 0 124 78 226 1583
T≤15 °C 0
CDD 2 6 62 102 2 174
T>22 °C 0
İnebolu

2009
HDD 344 289 327 260 68 8 27 193 220 1736
T≤15 °C 0
CDD 0 11 31 8 0 50
T>22 °C 0
İnebolu

2008
HDD 462 377 228 146 97 66 181 306 1863
T≤15 °C 0
CDD 0 4 21 46 3 74
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.