Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
İNEBOLU

2023
HDD 261 315 282 190 114 19 1181
T≤15 °C 29 26 30 28 21 5 139
CDD 29 60 14 103
T>22 °C 21 31 7 59
İNEBOLU

2022
HDD 372 282 402 176 88 3 63 144 232 1762
T≤15 °C 30 28 30 26 16 1 13 24 27 195
CDD 2 1 11 83 17 1 115
T>22 °C 1 2 18 31 7 1 60
İNEBOLU

2021
HDD 186 263 317 179 18 48 120 199 1330
T≤15 °C 22 23 31 28 4 11 18 25 162
CDD 4 30 152 119 4 309
T>22 °C 2 11 31 31 4 79
İNEBOLU

2020
HDD 346 264 218 188 42 125 144 1327
T≤15 °C 31 26 26 27 10 21 22 163
CDD 3 54 121 106 88 22 394
T>22 °C 2 25 31 31 29 15 133
İNEBOLU

2019
HDD 289 292 285 197 21 8 3 93 239 1427
T≤15 °C 27 28 29 26 5 2 1 15 28 161
CDD 0 39 31 34 1 0 0 105
T>22 °C 1 22 23 22 4 1 1 74
İNEBOLU

2018
HDD 338 267 241 113 13 4 15 166 293 1450
T≤15 °C 31 27 28 20 3 1 3 27 31 171
CDD 0 16 72 78 20 186
T>22 °C 1 12 30 31 9 83
İNEBOLU

2017
HDD 431 344 306 241 98 7 98 201 215 1941
T≤15 °C 31 28 31 29 22 2 21 27 25 216
CDD 7 27 58 17 109
T>22 °C 4 16 26 12 58
İNEBOLU

2016
HDD 396 245 278 117 81 13 115 222 429 1896
T≤15 °C 29 24 30 18 18 3 18 25 31 196
CDD 16 23 53 3 4 99
T>22 °C 11 21 25 4 1 62
İNEBOLU

2015
HDD 364 330 334 248 61 79 161 366 1943
T≤15 °C 30 27 30 29 13 14 23 31 197
CDD 19 58 8 85
T>22 °C 13 24 8 45
İNEBOLU

2014
HDD 299 289 270 194 50 7 55 213 268 1645
T≤15 °C 31 28 31 29 11 2 12 29 30 203
CDD 1 3 38 59 4 105
T>22 °C 1 4 24 30 5 64
İNEBOLU

2013
HDD 325 266 278 176 38 150 166 401 1800
T≤15 °C 29 25 29 23 9 24 24 31 194
CDD 6 3 29 44 82
T>22 °C 2 5 23 30 60
İNEBOLU

2012
HDD 397 460 392 111 36 10 145 276 1827
T≤15 °C 30 29 31 18 8 3 22 27 168
CDD 0 9 57 44 4 114
T>22 °C 1 9 27 22 1 60
İNEBOLU

2011
HDD 386 359 339 275 121 142 344 290 2256
T≤15 °C 31 28 31 30 21 22 30 30 223
CDD 0 51 11 62
T>22 °C 1 24 15 40
İNEBOLU

2010
HDD 301 251 324 201 59 121 87 215 1559
T≤15 °C 25 26 31 29 12 22 17 23 185
CDD 1 8 62 102 4 4 1 182
T>22 °C 1 7 29 29 3 2 2 73
İNEBOLU

2009
HDD 345 286 330 256 65 8 24 193 229 1736
T≤15 °C 29 27 29 30 14 2 5 28 29 193
CDD 11 30 7 48
T>22 °C 6 25 7 38
İNEBOLU

2008
HDD 461 379 230 142 97 4 67 183 307 1870
T≤15 °C 31 29 30 21 18 1 16 26 28 200
CDD 4 22 47 2 75
T>22 °C 4 18 25 1 48
İNEBOLU

2007
HDD 299 334 305 262 75 4 57 236 348 1920
T≤15 °C 30 28 30 30 14 1 12 29 30 204
CDD 24 37 59 16 0 136
T>22 °C 11 22 27 6 1 67
İNEBOLU

2006
HDD 440 374 285 227 117 56 243 349 2091
T≤15 °C 31 28 30 28 19 12 29 31 208
CDD 1 9 9 74 0 93
T>22 °C 1 5 11 30 1 48
İNEBOLU

2005
HDD 323 327 370 209 82 122 225 285 1943
T≤15 °C 31 26 31 24 17 21 28 30 208
CDD 18 46 64
T>22 °C 17 30 47
İNEBOLU

2004
HDD 347 367 316 204 90 10 16 64 203 317 1934
T≤15 °C 30 27 30 25 17 3 4 14 24 31 205
CDD 1 1 7 22 2 1 34
T>22 °C 1 1 6 18 1 1 28
İNEBOLU

2003
HDD 326 404 447 307 66 83 213 333 2179
T≤15 °C 31 28 31 30 14 13 26 31 204
CDD 15 13 4 3 35
T>22 °C 17 14 2 2 35
İNEBOLU

2002
HDD 438 284 266 263 104 71 157 405 1988
T≤15 °C 31 28 29 30 23 14 25 30 210
CDD 3 50 27 3 83
T>22 °C 4 25 15 3 47
İNEBOLU

2001
HDD 317 321 200 202 106 98 213 375 1832
T≤15 °C 30 28 24 28 22 15 25 31 203
CDD 0 74 57 2 0 133
T>22 °C 1 25 28 3 1 58
İNEBOLU

2000
HDD 468 354 362 182 91 12 15 96 143 283 2006
T≤15 °C 31 29 31 28 16 3 4 15 23 28 208
CDD 39 17 56
T>22 °C 19 19 38
İNEBOLU

1999
HDD 348 302 313 180 107 123 244 232 1849
T≤15 °C 31 26 31 26 19 23 29 28 213
CDD 3 41 39 83
T>22 °C 5 24 23 52
İNEBOLU

1998
HDD 362 372 368 139 98 59 181 342 1921
T≤15 °C 31 28 31 19 20 13 24 31 197
CDD 2 3 15 35 4 59
T>22 °C 2 3 12 15 2 34
İNEBOLU

1997
HDD 374 392 419 287 91 9 53 128 219 308 2280
T≤15 °C 31 28 31 28 16 2 12 21 30 30 229
CDD 4 2 20 10 2 38
T>22 °C 1 2 15 11 2 31
İNEBOLU

1996
HDD 406 350 415 295 43 9 11 111 188 235 2063
T≤15 °C 31 27 31 29 9 3 3 20 27 27 207
CDD 2 20 12 5 39
T>22 °C 1 12 10 2 25
İNEBOLU

1995
HDD 357 307 278 225 80 4 154 263 331 1999
T≤15 °C 30 28 29 29 14 1 31 27 27 216
CDD 9 3 5 14 2 33
T>22 °C 3 2 9 10 1 25
İNEBOLU

1994
HDD 328 384 331 160 106 4 44 261 394 2012
T≤15 °C 31 28 31 24 16 1 8 28 31 198
CDD 2 2 12 20 4 2 42
T>22 °C 2 2 12 13 4 2 35
İNEBOLU

1993
HDD 428 431 335 247 129 17 73 327 262 2249
T≤15 °C 31 28 29 29 23 4 11 27 28 210
CDD 1 6 2 6 2 17
T>22 °C 1 5 3 7 2 18
İNEBOLU

1992
HDD 442 445 339 232 175 31 58 249 407 2378
T≤15 °C 31 29 29 28 28 6 12 29 31 223
CDD 1 2 15 2 1 21
T>22 °C 2 3 16 2 1 24

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.