Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KAYSERİ

2020
HDD 555 555
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
KAYSERİ

2019
HDD 581 414 381 258 58 26 98 329 468 2613
T≤15 °C 31 28 31 28 9 5 17 30 31 210
CDD 4 23 24 33 0 84
T>22 °C 2 13 12 15 0 42
KAYSERİ

2018
HDD 522 347 242 137 44 4 4 129 337 474 2240
T≤15 °C 31 28 27 20 9 1 1 19 30 31 197
CDD 12 70 39 7 0 128
T>22 °C 6 24 21 5 0 56
KAYSERİ

2017
HDD 645 507 344 202 95 4 3 194 375 461 2830
T≤15 °C 31 28 31 25 18 1 1 26 30 31 222
CDD 1 13 82 75 29 200
T>22 °C 1 8 27 24 13 73
KAYSERİ

2016
HDD 604 389 329 117 106 9 56 170 394 597 2771
T≤15 °C 31 29 30 20 20 2 8 22 29 31 222
CDD 19 37 84 1 141
T>22 °C 9 18 27 1 55
KAYSERİ

2015
HDD 586 439 370 269 87 8 119 353 614 2845
T≤15 °C 31 28 31 28 17 2 19 30 31 217
CDD 32 79 18 129
T>22 °C 13 24 13 50
KAYSERİ

2014
HDD 498 387 315 136 64 19 52 193 381 409 2454
T≤15 °C 31 28 31 22 15 5 10 30 30 31 233
CDD 0 9 81 77 16 183
T>22 °C 1 8 26 26 7 68
KAYSERİ

2013
HDD 526 391 334 181 23 4 32 271 328 666 2756
T≤15 °C 31 28 30 24 5 1 8 28 30 31 216
CDD 0 16 24 9 1 50
T>22 °C 1 8 14 11 1 35
KAYSERİ

2012
HDD 593 643 493 111 57 8 3 129 311 469 2817
T≤15 °C 31 29 31 18 13 2 1 23 30 31 209
CDD 19 83 31 133
T>22 °C 10 21 20 51
KAYSERİ

2011
HDD 586 495 384 258 124 12 29 248 507 531 3174
T≤15 °C 31 28 31 30 21 3 7 27 30 31 239
CDD 0 0 54 22 0 76
T>22 °C 0 0 20 10 0 30
KAYSERİ

2010
HDD 503 352 287 209 51 0 0 197 303 355 2257
T≤15 °C 0
CDD 2 24 114 113 5 258
T>22 °C 0
KAYSERİ

2009
HDD 550 425 405 238 98 69 60 370 411 2626
T≤15 °C 0
CDD 2 21 31 9 0 63
T>22 °C 0
KAYSERİ

2008
HDD 806 665 291 159 142 207 346 586 3202
T≤15 °C 0
CDD 2 1 16 59 68 13 159
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.