Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KAYSERİ

2023
HDD 533 543 324 227 93 3 11 148 1882
T≤15 °C 31 28 31 29 17 1 3 28 168
CDD 3 34 97 9 143
T>22 °C 2 19 27 3 51
KAYSERİ

2022
HDD 625 436 545 134 126 26 176 328 444 2840
T≤15 °C 31 28 31 18 20 5 25 30 31 219
CDD 8 19 97 18 142
T>22 °C 3 10 31 8 52
KAYSERİ

2021
HDD 512 449 423 181 40 15 50 210 335 495 2710
T≤15 °C 31 28 31 21 7 3 9 28 30 31 219
CDD 1 5 60 31 2 99
T>22 °C 1 7 24 17 1 50
KAYSERİ

2020
HDD 553 512 338 229 115 16 46 400 477 2686
T≤15 °C 31 29 30 28 17 4 12 30 31 212
CDD 4 3 71 17 25 120
T>22 °C 3 6 28 16 9 62
KAYSERİ

2019
HDD 584 411 384 260 61 22 102 329 467 2620
T≤15 °C 31 28 31 28 10 4 19 30 31 212
CDD 4 23 23 33 83
T>22 °C 3 13 12 16 44
KAYSERİ

2018
HDD 520 351 244 140 41 3 7 126 337 470 2239
T≤15 °C 31 28 28 21 8 1 2 19 30 31 199
CDD 1 12 70 40 9 132
T>22 °C 1 7 27 23 6 64
KAYSERİ

2017
HDD 643 512 344 203 99 4 7 191 374 463 2840
T≤15 °C 31 28 31 25 21 1 2 26 30 31 226
CDD 0 13 82 76 28 199
T>22 °C 1 8 28 25 14 76
KAYSERİ

2016
HDD 606 391 330 119 110 12 55 164 393 596 2776
T≤15 °C 31 29 30 20 22 3 8 21 29 31 224
CDD 18 38 82 1 139
T>22 °C 10 19 27 1 57
KAYSERİ

2015
HDD 586 439 372 269 95 7 117 352 611 2848
T≤15 °C 31 28 31 28 19 2 19 30 31 219
CDD 30 81 17 128
T>22 °C 12 24 14 50
KAYSERİ

2014
HDD 501 389 315 132 57 16 41 194 380 408 2433
T≤15 °C 31 28 31 20 13 4 7 30 30 31 225
CDD 0 8 79 76 19 182
T>22 °C 1 5 26 27 8 67
KAYSERİ

2013
HDD 542 377 321 169 25 4 32 271 327 660 2728
T≤15 °C 31 28 30 22 6 1 8 29 29 31 215
CDD 1 16 24 8 0 49
T>22 °C 1 7 15 11 1 35
KAYSERİ

2012
HDD 595 626 498 124 54 8 6 123 307 473 2814
T≤15 °C 31 29 31 22 13 2 1 23 30 31 213
CDD 0 17 98 37 2 154
T>22 °C 1 10 21 17 1 50
KAYSERİ

2011
HDD 585 493 389 258 126 11 29 247 505 534 3177
T≤15 °C 31 28 31 30 22 3 7 27 30 31 240
CDD 51 22 0 73
T>22 °C 23 10 1 34
KAYSERİ

2010
HDD 500 354 295 222 56 4 177 298 397 2303
T≤15 °C 31 28 29 30 12 1 25 30 31 217
CDD 1 16 87 101 5 210
T>22 °C 1 10 27 26 4 68
KAYSERİ

2009
HDD 579 430 436 254 109 3 74 67 366 415 2733
T≤15 °C 31 28 31 30 18 1 12 14 30 31 226
CDD 2 16 27 6 51
T>22 °C 1 11 15 6 33
KAYSERİ

2008
HDD 801 685 291 169 155 11 33 206 350 606 3307
T≤15 °C 31 29 28 19 22 2 6 28 30 31 226
CDD 8 47 52 4 111
T>22 °C 4 18 26 6 54
KAYSERİ

2007
HDD 588 512 395 332 18 15 139 384 583 2966
T≤15 °C 31 28 31 30 4 4 17 30 31 206
CDD 2 16 83 69 12 182
T>22 °C 4 9 21 22 8 64
KAYSERİ

2006
HDD 626 463 320 177 96 30 147 435 650 2944
T≤15 °C 31 28 31 24 18 8 23 30 31 224
CDD 2 34 14 116 2 168
T>22 °C 1 14 13 31 1 60
KAYSERİ

2005
HDD 543 476 371 201 102 6 27 253 398 511 2888
T≤15 °C 31 28 30 24 15 2 7 29 30 31 227
CDD 3 1 74 65 143
T>22 °C 1 2 29 25 57
KAYSERİ

2004
HDD 580 481 365 242 100 20 34 118 397 633 2970
T≤15 °C 31 29 30 26 18 5 7 20 30 31 227
CDD 33 31 64
T>22 °C 13 17 30
KAYSERİ

2003
HDD 442 540 509 238 44 8 54 135 357 532 2859
T≤15 °C 31 28 31 30 10 2 11 17 30 31 221
CDD 5 31 29 8 1 74
T>22 °C 5 12 19 4 1 41
KAYSERİ

2002
HDD 765 444 324 246 117 25 13 159 352 668 3113
T≤15 °C 31 28 30 29 20 6 3 22 30 31 230
CDD 10 47 28 85
T>22 °C 5 17 12 34
KAYSERİ

2001
HDD 518 425 231 176 123 9 201 368 470 2521
T≤15 °C 31 28 27 25 20 2 23 30 31 217
CDD 18 81 60 159
T>22 °C 12 23 19 54
KAYSERİ

2000
HDD 683 610 499 151 118 20 24 241 374 539 3259
T≤15 °C 31 29 31 23 20 4 4 29 30 31 232
CDD 1 77 39 117
T>22 °C 2 26 18 46
KAYSERİ

1999
HDD 510 450 397 219 82 3 33 181 376 485 2736
T≤15 °C 31 28 31 26 13 1 8 23 28 31 220
CDD 5 37 51 93
T>22 °C 4 14 19 37
KAYSERİ

1998
HDD 607 552 456 186 88 15 31 155 279 486 2855
T≤15 °C 31 28 31 23 16 4 8 23 30 31 225
CDD 1 7 56 48 2 114
T>22 °C 2 7 19 21 4 53
KAYSERİ

1997
HDD 543 600 521 325 62 11 90 167 372 504 3195
T≤15 °C 31 28 31 27 9 2 16 23 30 31 228
CDD 5 20 9 34
T>22 °C 4 12 7 23
KAYSERİ

1996
HDD 541 433 424 293 19 32 23 213 351 382 2711
T≤15 °C 31 29 31 28 4 7 6 26 30 31 223
CDD 7 53 17 4 81
T>22 °C 4 21 13 3 41
KAYSERİ

1995
HDD 557 420 365 279 100 4 47 239 456 539 3006
T≤15 °C 31 28 31 29 14 1 9 27 30 31 231
CDD 4 14 24 0 42
T>22 °C 3 7 16 2 28
KAYSERİ

1994
HDD 466 503 397 141 105 21 107 432 654 2826
T≤15 °C 31 28 31 20 16 5 16 30 31 208
CDD 1 3 9 25 13 15 66
T>22 °C 1 4 3 12 8 7 35
KAYSERİ

1993
HDD 727 569 447 236 142 31 48 165 478 481 3324
T≤15 °C 31 28 31 26 27 8 10 27 30 31 249
CDD 4 25 8 0 37
T>22 °C 3 10 10 1 24
KAYSERİ

1992
HDD 735 750 525 239 150 17 3 94 122 426 660 3721
T≤15 °C 31 29 31 28 23 5 1 14 20 30 31 243
CDD 0 2 19 7 28
T>22 °C 1 3 12 6 22

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.