Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
DEVELİ

2023
HDD 468 544 304 216 69 3 73 1677
T≤15 °C 31 28 31 27 13 1 16 147
CDD 7 53 132 14 206
T>22 °C 6 19 29 6 60
DEVELİ

2022
HDD 604 434 539 127 120 14 133 273 424 2668
T≤15 °C 31 28 31 17 21 3 21 30 31 213
CDD 1 12 22 113 33 181
T>22 °C 1 6 12 31 10 60
DEVELİ

2021
HDD 454 418 405 179 33 16 38 161 284 457 2445
T≤15 °C 31 28 31 19 6 4 8 23 30 31 211
CDD 1 6 66 52 4 129
T>22 °C 1 5 24 20 2 52
DEVELİ

2020
HDD 540 488 327 219 116 12 7 355 408 2472
T≤15 °C 31 29 31 28 17 3 2 30 31 202
CDD 4 9 79 36 42 0 170
T>22 °C 6 5 26 19 18 1 75
DEVELİ

2019
HDD 555 391 378 262 57 18 59 243 441 2404
T≤15 °C 31 28 31 29 9 4 11 30 31 204
CDD 6 23 24 37 2 92
T>22 °C 6 14 14 17 4 55
DEVELİ

2018
HDD 520 339 241 129 45 3 4 92 310 456 2139
T≤15 °C 31 28 28 19 8 1 1 14 30 31 191
CDD 18 69 58 14 159
T>22 °C 9 26 23 9 67
DEVELİ

2017
HDD 633 492 351 216 95 8 160 333 393 2681
T≤15 °C 31 28 31 27 19 2 25 30 31 224
CDD 17 83 72 52 224
T>22 °C 7 28 24 18 77
DEVELİ

2016
HDD 590 363 328 112 89 13 49 133 343 593 2613
T≤15 °C 31 29 31 20 16 3 8 19 29 31 217
CDD 20 49 87 4 160
T>22 °C 10 20 27 4 61
DEVELİ

2015
HDD 535 431 350 273 88 4 100 311 615 2707
T≤15 °C 31 28 31 29 17 1 15 30 31 213
CDD 1 35 81 33 150
T>22 °C 1 15 24 17 57
DEVELİ

2014
HDD 472 356 307 137 60 16 35 143 342 368 2236
T≤15 °C 31 28 31 21 14 4 7 24 30 31 221
CDD 0 11 90 98 18 217
T>22 °C 1 7 27 29 8 72
DEVELİ

2013
HDD 518 354 329 173 28 25 238 269 622 2556
T≤15 °C 31 28 30 23 6 6 29 29 31 213
CDD 22 37 24 3 86
T>22 °C 7 16 16 1 40
DEVELİ

2012
HDD 561 598 491 117 60 7 75 278 441 2628
T≤15 °C 31 29 31 20 14 2 16 28 31 202
CDD 33 96 38 8 175
T>22 °C 11 21 20 10 62
DEVELİ

2011
HDD 572 484 383 256 118 4 5 222 487 501 3032
T≤15 °C 31 28 31 30 20 1 1 25 30 31 228
CDD 0 64 34 98
T>22 °C 1 24 14 39
DEVELİ

2010
HDD 456 360 294 214 48 4 145 203 348 2072
T≤15 °C 31 28 29 28 9 1 21 28 31 206
CDD 0 11 92 121 11 235
T>22 °C 1 9 28 26 7 71
DEVELİ

2009
HDD 528 416 437 259 124 3 58 45 325 388 2583
T≤15 °C 31 28 31 30 20 1 10 9 29 31 220
CDD 10 30 13 0 53
T>22 °C 8 16 9 1 34
DEVELİ

2008
HDD 794 686 278 155 142 10 29 181 313 571 3159
T≤15 °C 31 29 28 18 21 2 6 27 30 31 223
CDD 0 1 9 44 60 15 129
T>22 °C 2 1 5 18 24 10 60
DEVELİ

2007
HDD 550 492 393 328 19 3 96 352 568 2801
T≤15 °C 31 28 31 30 4 1 11 30 31 197
CDD 1 18 81 75 24 199
T>22 °C 2 8 21 25 8 64
DEVELİ

2006
HDD 625 460 320 161 73 5 103 382 580 2709
T≤15 °C 31 28 31 23 14 1 18 30 31 207
CDD 2 34 26 130 3 195
T>22 °C 1 14 20 31 3 69
DEVELİ

2005
HDD 526 465 388 198 105 19 22 229 383 478 2813
T≤15 °C 31 28 31 23 15 5 6 26 30 31 226
CDD 1 1 67 65 134
T>22 °C 1 2 27 24 54
DEVELİ

2004
HDD 573 520 390 274 111 21 26 95 365 580 2955
T≤15 °C 31 29 30 27 18 5 5 18 30 31 224
CDD 1 36 37 3 77
T>22 °C 1 14 16 3 34
DEVELİ

2003
HDD 439 581 512 248 37 10 42 112 335 514 2830
T≤15 °C 31 28 31 29 8 3 8 14 28 31 211
CDD 1 34 44 14 93
T>22 °C 4 12 18 4 38
DEVELİ

2002
HDD 771 416 302 256 119 16 10 126 286 669 2971
T≤15 °C 31 28 30 29 20 4 3 18 30 31 224
CDD 16 72 37 2 127
T>22 °C 7 21 18 2 48
DEVELİ

2001
HDD 503 431 211 167 131 7 7 165 343 445 2410
T≤15 °C 31 28 28 23 20 2 2 19 30 31 214
CDD 20 98 66 6 190
T>22 °C 15 27 24 7 73
DEVELİ

2000
HDD 700 618 488 145 111 21 3 25 219 331 525 3186
T≤15 °C 31 29 31 20 19 4 1 4 25 30 31 225
CDD 7 107 49 0 163
T>22 °C 6 28 17 1 52
DEVELİ

1999
HDD 467 437 398 213 61 10 154 354 413 2507
T≤15 °C 31 28 31 24 9 3 22 30 31 209
CDD 7 53 77 4 3 144
T>22 °C 5 20 21 5 2 53
DEVELİ

1998
HDD 604 539 469 190 92 16 18 137 244 461 2770
T≤15 °C 31 28 31 22 16 4 4 21 30 31 218
CDD 16 61 60 7 0 144
T>22 °C 9 21 23 6 1 60
DEVELİ

1997
HDD 521 565 520 333 62 17 92 149 323 481 3063
T≤15 °C 31 28 31 27 9 4 16 21 30 31 228
CDD 9 20 13 0 42
T>22 °C 6 15 9 1 31
DEVELİ

1996
HDD 537 424 420 289 29 34 15 176 290 379 2593
T≤15 °C 31 29 31 28 7 8 4 19 30 31 218
CDD 15 77 33 5 130
T>22 °C 6 23 17 4 50
DEVELİ

1995
HDD 500 385 364 264 101 34 217 419 506 2790
T≤15 °C 31 28 31 28 13 6 26 30 31 224
CDD 10 20 1 54 10 95
T>22 °C 6 8 3 20 9 46
DEVELİ

1994
HDD 435 485 384 136 103 18 83 384 639 2667
T≤15 °C 31 28 31 19 16 4 13 30 31 203
CDD 8 7 37 28 33 113
T>22 °C 6 6 19 11 15 57
DEVELİ

1993
HDD 698 570 439 236 143 35 35 98 455 454 3163
T≤15 °C 31 28 31 26 24 8 6 17 30 31 232
CDD 9 30 20 6 65
T>22 °C 7 11 15 6 39
DEVELİ

1992
HDD 761 760 533 228 143 18 3 86 87 405 666 3690
T≤15 °C 31 29 31 28 21 5 1 14 14 30 31 235
CDD 3 30 13 46
T>22 °C 4 14 7 25

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.