Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
SARIZ

2023
HDD 599 650 425 348 222 79 8 48 241 2620
T≤15 °C 31 28 31 30 31 18 2 11 31 213
CDD 0 22 2 24
T>22 °C 1 12 1 14
SARIZ

2022
HDD 718 536 640 255 224 38 65 229 384 505 3594
T≤15 °C 31 28 31 30 28 9 13 28 30 31 259
CDD 3 2 19 0 24
T>22 °C 1 3 17 1 22
SARIZ

2021
HDD 628 543 524 276 119 81 86 278 367 637 3539
T≤15 °C 31 28 31 28 22 17 15 31 30 31 264
CDD 8 2 10
T>22 °C 5 4 9
SARIZ

2020
HDD 651 601 447 318 182 59 3 3 169 427 550 3410
T≤15 °C 31 29 31 30 20 12 1 1 31 30 31 247
CDD 10 4 14
T>22 °C 10 5 15
SARIZ

2019
HDD 697 534 482 367 134 15 7 73 196 398 529 3432
T≤15 °C 31 28 31 30 19 4 2 15 29 30 31 250
CDD 0 1 8 9
T>22 °C 1 1 4 6
SARIZ

2018
HDD 590 490 367 256 166 60 31 233 406 556 3155
T≤15 °C 31 28 31 30 27 11 9 30 30 31 258
CDD 7 1 8
T>22 °C 9 1 10
SARIZ

2017
HDD 767 602 468 323 214 48 21 291 452 509 3695
T≤15 °C 31 28 31 30 30 11 4 31 30 31 257
CDD 11 20 2 33
T>22 °C 13 12 3 28
SARIZ

2016
HDD 688 475 456 253 201 49 107 249 455 665 3598
T≤15 °C 31 29 31 30 28 9 18 31 30 31 268
CDD 0 5 9 14
T>22 °C 1 5 11 17
SARIZ

2015
HDD 703 559 503 380 194 68 12 8 223 417 592 3659
T≤15 °C 31 28 31 30 27 18 3 2 31 30 31 262
CDD 4 9 13
T>22 °C 4 12 16
SARIZ

2014
HDD 569 491 434 289 202 74 87 265 455 486 3352
T≤15 °C 31 28 31 30 29 14 13 31 30 31 268
CDD 4 14 18
T>22 °C 6 11 17
SARIZ

2013
HDD 671 481 457 266 158 56 110 320 388 679 3586
T≤15 °C 31 28 31 26 27 12 20 31 30 31 267
CDD 0
T>22 °C 0
SARIZ

2012
HDD 681 718 633 294 194 33 21 23 227 371 577 3772
T≤15 °C 31 29 31 30 31 7 4 4 29 30 31 257
CDD 1 20 1 6 28
T>22 °C 1 13 1 2 17
SARIZ

2011
HDD 705 578 506 350 250 74 7 61 315 540 616 4002
T≤15 °C 31 28 31 30 31 17 2 12 31 30 31 274
CDD 11 4 15
T>22 °C 4 3 7
SARIZ

2010
HDD 589 486 413 325 178 34 3 253 360 547 3188
T≤15 °C 31 28 31 30 28 8 1 30 30 31 248
CDD 1 19 14 34
T>22 °C 1 9 13 23
SARIZ

2009
HDD 710 537 537 363 225 41 5 16 142 214 430 521 3741
T≤15 °C 31 28 31 30 26 10 1 4 21 31 30 31 274
CDD 0
T>22 °C 0
SARIZ

2008
HDD 846 724 436 255 241 52 78 261 411 679 3983
T≤15 °C 31 29 31 27 27 10 14 31 30 31 261
CDD 9 2 11
T>22 °C 7 4 11
SARIZ

2007
HDD 670 589 500 422 95 32 11 40 238 450 676 3723
T≤15 °C 31 28 31 30 19 7 3 10 30 30 31 250
CDD 15 13 28
T>22 °C 9 10 19
SARIZ

2006
HDD 744 588 472 287 183 9 14 95 246 484 677 3799
T≤15 °C 31 28 31 30 24 2 3 18 31 30 31 259
CDD 3 38 41
T>22 °C 4 18 22
SARIZ

2005
HDD 686 634 510 303 211 78 83 320 491 600 3916
T≤15 °C 31 28 31 30 27 16 17 31 30 31 272
CDD 5 5 10
T>22 °C 5 4 9
SARIZ

2004
HDD 689 613 495 354 215 69 63 237 484 695 3914
T≤15 °C 31 29 31 30 30 14 12 30 30 31 268
CDD 1 2 3
T>22 °C 3 2 5
SARIZ

2003
HDD 584 658 619 344 176 65 3 107 226 435 626 3843
T≤15 °C 31 28 31 30 31 12 1 17 28 30 31 270
CDD 3 2 5
T>22 °C 3 3 6
SARIZ

2002
HDD 776 540 473 369 240 80 8 12 77 256 409 736 3976
T≤15 °C 31 28 31 30 30 13 2 3 14 30 30 31 273
CDD 1 1
T>22 °C 3 3
SARIZ

2001
HDD 591 537 368 310 245 42 41 284 511 599 3528
T≤15 °C 31 28 31 30 30 8 9 31 30 31 259
CDD 19 17 36
T>22 °C 11 13 24
SARIZ

2000
HDD 755 697 647 315 236 80 30 105 318 446 628 4257
T≤15 °C 31 29 31 30 31 17 6 22 31 30 31 289
CDD 18 6 24
T>22 °C 13 5 18
SARIZ

1999
HDD 618 566 521 325 202 99 21 104 257 451 569 3733
T≤15 °C 31 28 31 30 31 21 5 19 29 30 31 286
CDD 2 3 5
T>22 °C 2 5 7
SARIZ

1998
HDD 706 643 583 314 216 69 11 131 250 352 572 3847
T≤15 °C 31 28 31 30 28 13 3 23 31 30 31 279
CDD 9 9
T>22 °C 7 7
SARIZ

1997
HDD 607 634 630 446 187 121 14 17 177 282 435 617 4167
T≤15 °C 31 28 31 30 28 20 4 5 27 31 30 31 296
CDD 0
T>22 °C 0
SARIZ

1996
HDD 641 559 533 420 173 120 122 324 423 493 3808
T≤15 °C 31 29 31 30 29 18 23 31 30 31 283
CDD 0
T>22 °C 0
SARIZ

1995
HDD 640 538 505 385 190 66 26 97 324 532 644 3947
T≤15 °C 31 28 31 30 25 12 6 14 31 30 31 269
CDD 0
T>22 °C 0
SARIZ

1994
HDD 570 610 511 273 184 75 7 19 203 500 710 3662
T≤15 °C 31 28 31 30 19 13 2 5 30 30 31 250
CDD 1 2 3
T>22 °C 2 1 3
SARIZ

1993
HDD 767 664 627 350 252 114 18 6 84 258 562 538 4240
T≤15 °C 31 28 31 30 29 20 5 2 13 31 30 31 281
CDD 2 2
T>22 °C 3 3
SARIZ

1992
HDD 831 769 654 360 255 120 32 167 229 516 778 4711
T≤15 °C 31 29 31 30 28 20 7 22 29 30 31 288
CDD 0
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.