Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
TOMARZA

2023
HDD 599 688 393 304 187 53 7 49 221 2501
T≤15 °C 31 28 31 30 30 12 2 11 31 206
CDD 3 39 4 46
T>22 °C 5 18 1 24
TOMARZA

2022
HDD 716 509 603 212 193 21 53 221 379 527 3434
T≤15 °C 31 28 31 26 26 6 10 26 30 31 245
CDD 4 3 31 5 43
T>22 °C 1 6 22 3 32
TOMARZA

2021
HDD 604 559 489 258 83 44 81 278 382 599 3377
T≤15 °C 31 28 31 26 14 9 14 31 30 31 245
CDD 16 7 23
T>22 °C 9 6 15
TOMARZA

2020
HDD 635 600 423 301 169 42 148 457 544 3319
T≤15 °C 31 29 31 30 20 9 29 30 31 240
CDD 1 22 4 27
T>22 °C 1 15 4 20
TOMARZA

2019
HDD 706 513 466 349 121 8 4 72 187 414 538 3378
T≤15 °C 31 28 31 30 18 2 1 13 29 30 31 244
CDD 1 1 3 6 11
T>22 °C 2 1 2 4 9
TOMARZA

2018
HDD 589 439 320 239 115 16 29 230 409 535 2921
T≤15 °C 31 28 30 30 21 4 8 31 30 31 244
CDD 0 16 4 20
T>22 °C 1 13 5 19
TOMARZA

2017
HDD 793 612 428 296 179 33 20 273 444 506 3584
T≤15 °C 31 28 31 30 28 7 4 31 30 31 251
CDD 1 23 27 6 57
T>22 °C 3 16 13 3 35
TOMARZA

2016
HDD 692 481 417 227 164 33 91 244 484 685 3518
T≤15 °C 31 29 31 30 25 6 13 29 30 31 255
CDD 2 9 19 30
T>22 °C 4 6 17 27
TOMARZA

2015
HDD 703 519 443 348 160 24 3 6 204 431 675 3516
T≤15 °C 31 28 31 30 23 6 1 2 31 30 31 244
CDD 8 24 0 32
T>22 °C 7 20 1 28
TOMARZA

2014
HDD 580 476 398 239 146 37 75 255 447 464 3117
T≤15 °C 31 28 31 28 24 8 12 31 30 31 254
CDD 1 20 23 1 45
T>22 °C 1 15 14 3 33
TOMARZA

2013
HDD 643 449 413 258 103 24 101 342 394 698 3425
T≤15 °C 31 28 31 28 21 6 19 31 30 31 256
CDD 2 3 0 5
T>22 °C 2 4 1 7
TOMARZA

2012
HDD 647 747 586 233 137 18 10 13 193 373 528 3485
T≤15 °C 31 29 31 30 26 3 2 3 28 30 31 244
CDD 5 37 1 5 48
T>22 °C 4 15 4 2 25
TOMARZA

2011
HDD 601 591 472 326 205 45 56 307 568 649 3820
T≤15 °C 31 28 31 30 29 10 12 29 30 31 261
CDD 13 9 22
T>22 °C 6 4 10
TOMARZA

2010
HDD 564 440 385 297 140 16 231 371 463 2907
T≤15 °C 31 28 31 30 24 4 29 30 31 238
CDD 1 30 33 1 65
T>22 °C 1 14 19 1 35
TOMARZA

2009
HDD 614 465 473 328 185 24 3 4 122 182 426 489 3315
T≤15 °C 31 28 31 30 24 6 1 1 16 29 30 31 258
CDD 2 0 2
T>22 °C 4 1 5
TOMARZA

2008
HDD 992 877 393 205 212 33 52 223 378 675 4040
T≤15 °C 31 29 30 21 26 6 9 29 30 31 242
CDD 15 13 0 28
T>22 °C 10 10 1 21
TOMARZA

2007
HDD 691 605 497 413 84 17 22 172 402 671 3574
T≤15 °C 31 28 31 30 17 4 6 24 30 31 232
CDD 2 36 39 6 83
T>22 °C 3 18 18 6 45
TOMARZA

2006
HDD 729 551 426 286 166 3 11 74 222 487 731 3686
T≤15 °C 31 28 31 30 23 1 3 15 30 30 31 253
CDD 1 37 38
T>22 °C 1 18 19
TOMARZA

2005
HDD 707 570 463 286 204 56 88 331 492 603 3800
T≤15 °C 31 28 31 29 27 12 18 31 30 31 268
CDD 7 9 16
T>22 °C 6 9 15
TOMARZA

2004
HDD 662 595 450 322 162 47 72 217 496 746 3769
T≤15 °C 31 29 31 29 24 10 14 29 30 31 258
CDD 5 5 10
T>22 °C 6 6 12
TOMARZA

2003
HDD 518 650 593 317 138 44 85 197 430 570 3542
T≤15 °C 31 28 31 30 26 9 15 25 30 31 256
CDD 5 2 2 9
T>22 °C 4 2 2 8
TOMARZA

2002
HDD 909 575 414 319 198 58 3 60 233 408 762 3939
T≤15 °C 31 28 31 30 26 11 1 13 29 30 31 261
CDD 0 14 6 20
T>22 °C 1 9 4 14
TOMARZA

2001
HDD 583 501 323 262 224 36 30 290 452 560 3261
T≤15 °C 31 28 31 28 29 8 7 31 30 31 254
CDD 40 20 60
T>22 °C 15 12 27
TOMARZA

2000
HDD 796 755 657 246 206 57 19 63 312 475 624 4210
T≤15 °C 31 29 31 29 31 13 4 13 31 30 31 273
CDD 24 16 40
T>22 °C 16 12 28
TOMARZA

1999
HDD 597 497 471 295 167 75 18 81 220 453 553 3427
T≤15 °C 31 28 31 29 26 17 5 15 23 30 31 266
CDD 11 12 23
T>22 °C 7 10 17
TOMARZA

1998
HDD 792 711 570 258 169 49 64 224 333 578 3748
T≤15 °C 31 28 31 27 27 9 13 28 30 31 255
CDD 23 9 32
T>22 °C 12 11 23
TOMARZA

1997
HDD 600 657 587 391 122 71 3 141 223 424 571 3790
T≤15 °C 31 28 31 28 21 16 1 23 29 30 31 269
CDD 1 1
T>22 °C 1 1
TOMARZA

1996
HDD 598 502 473 355 99 78 61 282 416 445 3309
T≤15 °C 31 29 31 30 22 15 13 30 30 31 262
CDD 1 21 1 23
T>22 °C 2 12 3 17
TOMARZA

1995
HDD 618 504 451 347 143 34 79 300 518 581 3575
T≤15 °C 31 28 31 30 17 9 13 31 30 31 251
CDD 4 4
T>22 °C 6 6
TOMARZA

1994
HDD 533 612 471 229 150 41 7 10 181 480 764 3478
T≤15 °C 31 28 31 28 18 7 2 3 27 30 31 236
CDD 1 6 3 10
T>22 °C 1 5 2 8
TOMARZA

1993
HDD 831 637 529 308 216 87 4 90 263 555 590 4110
T≤15 °C 31 28 31 28 29 16 1 15 31 30 31 271
CDD 7 7
T>22 °C 4 4
TOMARZA

1992
HDD 895 863 660 309 219 90 22 4 160 226 497 775 4720
T≤15 °C 31 29 31 29 26 18 5 1 22 31 30 31 284
CDD 0
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.