Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KIRKLARELİ

2020
HDD 437 437
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
KIRKLARELİ

2019
HDD 426 358 262 172 28 10 48 105 326 1735
T≤15 °C 31 28 31 23 5 3 11 18 31 181
CDD 2 69 70 91 13 0 245
T>22 °C 4 25 23 30 11 0 93
KIRKLARELİ

2018
HDD 410 348 280 36 18 47 242 427 1808
T≤15 °C 31 28 30 8 4 10 28 31 170
CDD 1 23 69 99 25 0 217
T>22 °C 2 15 31 31 12 0 91
KIRKLARELİ

2017
HDD 567 343 252 163 7 13 112 242 319 2018
T≤15 °C 31 28 31 22 2 3 19 29 29 194
CDD 54 93 117 49 313
T>22 °C 19 27 23 17 86
KIRKLARELİ

2016
HDD 448 248 260 70 34 3 114 255 512 1944
T≤15 °C 31 27 31 15 8 1 19 26 31 189
CDD 3 78 106 108 21 316
T>22 °C 2 20 31 29 16 98
KIRKLARELİ

2015
HDD 431 362 320 185 9 103 161 387 1958
T≤15 °C 31 28 31 23 2 18 24 31 188
CDD 2 14 107 118 41 282
T>22 °C 3 8 29 29 16 85
KIRKLARELİ

2014
HDD 362 289 256 140 32 3 20 111 261 355 1829
T≤15 °C 31 28 31 26 7 1 5 15 30 31 205
CDD 3 20 80 106 7 216
T>22 °C 4 16 29 28 7 84
KIRKLARELİ

2013
HDD 433 326 305 125 4 135 211 445 1984
T≤15 °C 31 28 31 20 1 20 27 31 189
CDD 5 38 65 99 6 213
T>22 °C 6 15 26 30 4 81
KIRKLARELİ

2012
HDD 524 485 338 116 7 3 30 188 418 2109
T≤15 °C 31 29 31 19 2 1 7 24 31 175
CDD 64 147 108 14 3 336
T>22 °C 23 31 25 10 3 92
KIRKLARELİ

2011
HDD 454 425 355 247 38 0 0 186 360 363 2428
T≤15 °C 31 28 31 30 7 0 0 23 30 31 211
CDD 0 16 109 60 25 210
T>22 °C 0 13 27 28 15 83
KIRKLARELİ

2010
HDD 440 348 338 147 14 0 0 151 87 338 1863
T≤15 °C 0
CDD 14 41 90 166 8 319
T>22 °C 0
KIRKLARELİ

2009
HDD 424 376 342 176 27 4 75 219 318 1961
T≤15 °C 0
CDD 3 31 83 56 9 182
T>22 °C 0
KIRKLARELİ

2008
HDD 477 394 253 141 58 98 238 370 2029
T≤15 °C 0
CDD 4 49 69 101 13 236
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.