Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Lüleburgaz

2020
HDD 482 482
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Lüleburgaz

2019
HDD 446 387 316 213 38 13 64 137 367 1981
T≤15 °C 31 28 31 26 8 3 13 22 30 192
CDD 0 58 61 84 11 0 214
T>22 °C 2 22 24 27 8 2 85
Lüleburgaz

2018
HDD 423 341 277 94 12 65 250 447 1909
T≤15 °C 31 28 31 19 3 14 29 31 186
CDD 1 23 74 91 15 0 204
T>22 °C 2 15 30 31 9 0 87
Lüleburgaz

2017
HDD 595 344 280 203 24 8 155 262 317 2188
T≤15 °C 31 28 31 24 6 2 27 30 29 208
CDD 36 66 80 20 202
T>22 °C 15 23 22 12 72
Lüleburgaz

2016
HDD 463 259 272 82 39 27 115 278 543 2078
T≤15 °C 31 28 31 16 9 8 20 27 31 201
CDD 3 65 79 86 17 250
T>22 °C 2 20 30 27 12 91
Lüleburgaz

2015
HDD 436 345 314 200 3 7 89 209 464 2067
T≤15 °C 31 27 31 25 1 2 16 27 31 191
CDD 13 79 104 32 228
T>22 °C 8 28 30 12 78
Lüleburgaz

2014
HDD 355 288 281 163 39 24 110 252 343 1855
T≤15 °C 31 28 31 27 8 6 17 29 31 208
CDD 1 19 59 71 4 154
T>22 °C 1 13 27 26 3 70
Lüleburgaz

2013
HDD 417 312 293 148 4 164 213 458 2009
T≤15 °C 31 28 31 25 1 24 28 31 199
CDD 5 26 54 89 5 179
T>22 °C 4 15 28 30 4 81
Lüleburgaz

2012
HDD 457 471 353 105 3 33 188 406 2016
T≤15 °C 29 29 31 16 1 8 25 30 169
CDD 46 128 93 6 0 273
T>22 °C 21 31 26 5 1 84
Lüleburgaz

2011
HDD 463 408 351 253 55 0 0 173 381 375 2459
T≤15 °C 31 27 31 30 10 0 0 22 30 31 212
CDD 0 9 84 39 8 140
T>22 °C 0 8 27 27 10 72
Lüleburgaz

2010
HDD 460 335 330 167 16 0 0 138 64 333 1843
T≤15 °C 0
CDD 10 37 84 145 4 280
T>22 °C 0
Lüleburgaz

2009
HDD 429 360 334 192 37 3 73 255 360 2043
T≤15 °C 0
CDD 0 17 76 45 4 142
T>22 °C 0
Lüleburgaz

2008
HDD 455 404 244 131 68 106 183 360 1951
T≤15 °C 0
CDD 1 31 50 90 10 182
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.