Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KIRŞEHİR

2020
HDD 524 524
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
KIRŞEHİR

2019
HDD 529 389 361 243 53 14 53 286 439 2367
T≤15 °C 31 28 31 28 8 3 12 30 31 202
CDD 7 25 39 50 7 0 128
T>22 °C 6 13 16 22 6 0 63
KIRŞEHİR

2018
HDD 497 342 261 108 30 9 99 294 459 2099
T≤15 °C 31 28 30 17 6 2 14 30 31 189
CDD 22 100 95 17 0 234
T>22 °C 13 31 26 7 0 77
KIRŞEHİR

2017
HDD 636 475 339 213 75 176 353 427 2694
T≤15 °C 31 28 31 26 16 28 30 31 221
CDD 0 11 63 64 38 176
T>22 °C 1 6 28 24 12 71
KIRŞEHİR

2016
HDD 562 344 337 113 94 9 40 134 373 599 2605
T≤15 °C 31 29 31 20 18 2 8 19 30 31 219
CDD 28 73 116 12 229
T>22 °C 10 27 28 7 72
KIRŞEHİR

2015
HDD 523 407 340 268 76 4 87 315 594 2614
T≤15 °C 31 28 31 26 16 1 12 30 31 206
CDD 0 51 97 41 189
T>22 °C 1 16 24 23 64
KIRŞEHİR

2014
HDD 499 382 333 140 45 6 29 121 344 375 2274
T≤15 °C 31 28 31 23 10 2 6 21 30 31 213
CDD 14 112 120 32 278
T>22 °C 8 29 30 10 77
KIRŞEHİR

2013
HDD 515 371 348 187 25 26 227 310 624 2633
T≤15 °C 31 28 30 25 6 6 27 30 31 214
CDD 27 42 40 1 110
T>22 °C 8 18 22 1 49
KIRŞEHİR

2012
HDD 548 583 483 149 45 9 82 313 446 2658
T≤15 °C 31 29 31 23 10 2 16 30 31 203
CDD 29 112 38 14 3 196
T>22 °C 13 24 21 12 2 72
KIRŞEHİR

2011
HDD 542 478 411 270 110 8 9 224 494 498 3044
T≤15 °C 31 28 31 30 19 2 2 27 30 31 231
CDD 0 0 72 36 0 108
T>22 °C 0 1 26 17 0 44
KIRŞEHİR

2010
HDD 466 350 303 224 55 0 0 185 253 392 2228
T≤15 °C 0
CDD 1 16 104 149 13 283
T>22 °C 0
KIRŞEHİR

2009
HDD 494 403 399 254 118 51 45 354 408 2526
T≤15 °C 0
CDD 0 15 44 25 1 85
T>22 °C 0
KIRŞEHİR

2008
HDD 570 584 263 149 112 161 306 534 2679
T≤15 °C 0
CDD 2 19 62 92 18 193
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.