Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KAMAN

2024
HDD 469 349 330 89 110 1347
T≤15 °C 31 29 28 15 19 122
CDD 2 2
T>22 °C 2 2
KAMAN

2023
HDD 493 492 346 239 105 10 10 84 218 361 2358
T≤15 °C 31 28 31 28 20 3 3 17 23 31 215
CDD 1 39 113 5 158
T>22 °C 1 16 27 3 47
KAMAN

2022
HDD 609 464 545 141 134 22 189 283 390 2777
T≤15 °C 31 28 31 19 21 5 27 30 31 223
CDD 3 3 13 79 26 124
T>22 °C 2 2 8 30 10 52
KAMAN

2021
HDD 473 416 450 218 46 39 64 207 302 466 2681
T≤15 °C 31 28 31 25 8 8 13 27 30 31 232
CDD 0 0 51 50 0 101
T>22 °C 1 1 14 16 1 33
KAMAN

2020
HDD 563 478 331 266 124 18 31 410 416 2637
T≤15 °C 31 29 30 29 16 4 6 30 31 206
CDD 6 6 46 26 28 2 114
T>22 °C 5 4 21 17 8 3 58
KAMAN

2019
HDD 550 419 387 269 65 10 50 207 442 2399
T≤15 °C 31 28 31 28 10 2 11 26 31 198
CDD 5 5 21 39 3 0 73
T>22 °C 3 7 8 16 5 1 40
KAMAN

2018
HDD 521 342 272 124 54 26 136 330 502 2307
T≤15 °C 31 28 30 18 11 5 21 30 31 205
CDD 9 39 37 10 95
T>22 °C 6 22 21 6 55
KAMAN

2017
HDD 653 474 355 251 114 18 12 189 355 435 2856
T≤15 °C 31 28 31 27 20 4 3 28 30 31 233
CDD 1 9 62 49 50 171
T>22 °C 1 4 23 19 14 61
KAMAN

2016
HDD 580 335 343 129 135 18 57 163 344 637 2741
T≤15 °C 31 29 30 21 22 3 9 20 29 31 225
CDD 14 35 55 2 106
T>22 °C 10 14 23 4 51
KAMAN

2015
HDD 590 459 381 303 112 14 127 298 617 2901
T≤15 °C 31 28 31 28 17 4 17 30 31 217
CDD 3 27 50 19 99
T>22 °C 1 9 22 9 41
KAMAN

2014
HDD 494 359 342 158 101 24 47 181 361 412 2479
T≤15 °C 31 28 31 24 20 6 9 28 30 31 238
CDD 2 6 68 63 18 157
T>22 °C 2 4 25 23 7 61
KAMAN

2013
HDD 527 373 346 204 30 7 36 236 300 652 2711
T≤15 °C 31 28 30 25 6 2 8 27 30 31 218
CDD 1 19 13 10 4 47
T>22 °C 1 8 11 6 2 28
KAMAN

2012
HDD 634 651 520 134 73 8 3 7 90 310 470 2900
T≤15 °C 31 29 31 20 17 2 1 2 18 26 31 208
CDD 15 59 17 8 99
T>22 °C 8 19 11 2 40
KAMAN

2011
HDD 553 483 429 307 141 20 33 255 510 477 3208
T≤15 °C 31 28 31 30 22 5 7 27 30 31 242
CDD 1 43 11 55
T>22 °C 1 14 5 20
KAMAN

2010
HDD 477 352 328 254 76 3 209 212 382 2293
T≤15 °C 31 28 31 30 15 1 28 30 31 225
CDD 1 9 53 109 6 178
T>22 °C 1 10 24 25 3 63
KAMAN

2009
HDD 523 417 434 259 128 3 58 54 344 419 2639
T≤15 °C 31 28 31 30 19 1 11 10 30 31 222
CDD 13 22 9 44
T>22 °C 8 13 6 27
KAMAN

2008
HDD 758 626 281 222 146 11 50 196 311 585 3186
T≤15 °C 31 29 28 22 21 3 10 27 30 31 232
CDD 1 2 10 41 58 7 119
T>22 °C 1 2 7 16 20 5 51
KAMAN

2007
HDD 537 499 392 333 23 10 17 117 368 525 2821
T≤15 °C 31 28 31 30 5 3 4 15 30 31 208
CDD 0 15 74 56 22 167
T>22 °C 1 8 19 21 7 56
KAMAN

2006
HDD 665 531 366 204 120 14 36 180 403 575 3094
T≤15 °C 31 28 31 27 18 4 9 26 30 31 235
CDD 4 13 4 106 127
T>22 °C 3 6 3 31 43
KAMAN

2005
HDD 475 462 397 238 104 23 24 259 399 485 2866
T≤15 °C 31 28 31 24 16 6 6 29 30 31 232
CDD 1 2 49 56 108
T>22 °C 2 2 23 20 47
KAMAN

2004
HDD 624 497 388 259 139 36 29 117 359 535 2983
T≤15 °C 31 29 30 26 22 8 5 20 29 31 231
CDD 46 48 4 98
T>22 °C 13 19 3 35
KAMAN

2003
HDD 438 571 546 280 29 7 69 158 376 570 3044
T≤15 °C 31 28 31 30 7 2 11 19 30 31 220
CDD 2 21 27 9 59
T>22 °C 4 8 13 4 29
KAMAN

2002
HDD 765 429 321 277 121 33 18 119 307 660 3050
T≤15 °C 31 28 30 29 21 7 3 15 30 31 225
CDD 12 50 22 84
T>22 °C 7 18 8 33
KAMAN

2001
HDD 517 429 251 198 159 11 16 187 361 503 2632
T≤15 °C 31 28 28 25 23 2 3 22 29 31 222
CDD 13 68 43 6 130
T>22 °C 10 24 18 6 58
KAMAN

2000
HDD 710 629 485 176 138 57 4 36 245 297 512 3289
T≤15 °C 31 29 31 23 21 10 1 5 28 30 31 240
CDD 1 77 16 1 95
T>22 °C 2 24 11 2 39
KAMAN

1999
HDD 509 448 390 225 94 16 13 31 190 369 422 2707
T≤15 °C 31 28 31 27 14 5 4 8 23 30 31 232
CDD 4 24 27 1 1 57
T>22 °C 5 11 14 1 1 32
KAMAN

1998
HDD 539 468 487 193 113 37 37 145 303 480 2802
T≤15 °C 31 28 31 23 20 9 8 21 30 31 232
CDD 1 4 47 47 5 104
T>22 °C 1 3 17 21 3 45
KAMAN

1997
HDD 534 534 521 355 67 36 118 189 362 477 3193
T≤15 °C 31 28 31 28 9 8 20 23 30 31 239
CDD 6 16 4 26
T>22 °C 4 7 3 14
KAMAN

1996
HDD 578 422 504 318 47 48 61 232 320 388 2918
T≤15 °C 31 29 31 27 10 10 14 28 30 31 241
CDD 9 46 18 3 76
T>22 °C 4 16 12 2 34
KAMAN

1995
HDD 526 409 388 300 119 11 42 276 487 536 3094
T≤15 °C 31 28 31 28 14 3 7 31 30 31 234
CDD 2 9 18 4 33
T>22 °C 2 5 10 3 20
KAMAN

1994
HDD 490 525 420 155 132 20 130 416 606 2894
T≤15 °C 31 28 31 21 16 4 18 30 31 210
CDD 2 5 15 23 21 66
T>22 °C 2 3 11 8 11 35
KAMAN

1993
HDD 741 593 433 270 156 40 38 107 480 463 3321
T≤15 °C 31 28 31 27 26 9 6 15 30 31 234
CDD 6 24 10 6 46
T>22 °C 4 7 7 5 23
KAMAN

1992
HDD 717 695 501 254 155 22 12 120 95 409 642 3622
T≤15 °C 31 29 31 29 21 6 3 21 14 29 31 245
CDD 1 15 7 23
T>22 °C 2 7 4 13

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.