Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KOCAELİ

2020
HDD 357 357
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
KOCAELİ

2019
HDD 317 298 229 155 9 4 49 249 1310
T≤15 °C 30 28 27 23 2 1 11 28 150
CDD 22 53 64 79 16 4 238
T>22 °C 10 24 23 27 13 2 99
KOCAELİ

2018
HDD 315 249 177 56 4 14 132 325 1272
T≤15 °C 31 27 25 12 1 2 20 31 149
CDD 11 49 102 129 27 0 318
T>22 °C 5 23 31 31 11 0 101
KOCAELİ

2017
HDD 424 277 231 145 7 56 153 215 1508
T≤15 °C 31 27 28 22 2 13 25 25 173
CDD 2 47 94 95 52 0 290
T>22 °C 1 19 29 28 18 1 96
KOCAELİ

2016
HDD 359 189 198 38 21 3 64 188 419 1479
T≤15 °C 29 23 24 8 6 1 12 23 31 157
CDD 1 10 74 103 114 34 1 3 340
T>22 °C 1 4 22 30 30 17 1 2 107
KOCAELİ

2015
HDD 329 274 270 184 3 41 106 323 1530
T≤15 °C 29 25 29 24 1 9 20 31 168
CDD 6 10 90 127 56 289
T>22 °C 7 7 30 31 26 101
KOCAELİ

2014
HDD 260 236 192 79 22 33 160 226 1208
T≤15 °C 30 28 26 16 5 7 23 27 162
CDD 11 40 108 119 29 1 308
T>22 °C 5 18 30 30 16 1 100
KOCAELİ

2013
HDD 312 242 217 110 99 117 360 1457
T≤15 °C 29 25 26 16 19 19 31 165
CDD 1 22 45 79 111 12 270
T>22 °C 1 12 18 28 30 10 99
KOCAELİ

2012
HDD 415 408 327 66 124 291 1631
T≤15 °C 31 29 31 9 22 28 150
CDD 0 0 63 133 104 29 13 342
T>22 °C 1 1 24 31 27 19 11 114
KOCAELİ

2011
HDD 351 317 295 234 56 0 0 109 295 282 1939
T≤15 °C 31 27 29 29 9 0 0 18 30 30 203
CDD 0 15 122 48 16 201
T>22 °C 0 10 30 26 16 82
KOCAELİ

2010
HDD 322 246 275 132 15 0 0 86 56 231 1363
T≤15 °C 0
CDD 18 38 107 174 16 353
T>22 °C 0
KOCAELİ

2009
HDD 337 292 283 183 24 0 18 167 213 1517
T≤15 °C 0
CDD 6 48 88 49 10 201
T>22 °C 0
KOCAELİ

2008
HDD 410 344 180 85 45 21 132 274 1491
T≤15 °C 0
CDD 7 9 50 74 50 28 218
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.