Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KONYA

2020
HDD 548 548
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
KONYA

2019
HDD 539 390 358 251 51 16 45 295 470 2415
T≤15 °C 31 28 31 29 9 4 9 30 31 202
CDD 11 26 48 55 11 0 151
T>22 °C 4 13 17 23 6 0 63
KONYA

2018
HDD 521 341 250 110 34 10 113 308 475 2162
T≤15 °C 31 28 30 17 8 2 17 30 31 194
CDD 19 94 83 17 0 213
T>22 °C 13 30 28 5 0 76
KONYA

2017
HDD 641 470 309 168 42 140 360 461 2591
T≤15 °C 31 28 31 25 9 27 30 31 212
CDD 5 35 140 96 51 327
T>22 °C 2 12 31 23 17 85
KONYA

2016
HDD 515 298 285 56 51 28 95 326 580 2234
T≤15 °C 31 29 31 12 10 6 15 30 31 195
CDD 2 55 106 120 13 296
T>22 °C 2 20 31 31 9 93
KONYA

2015
HDD 507 407 328 228 41 73 283 545 2412
T≤15 °C 31 28 31 24 10 11 30 31 196
CDD 2 1 80 103 44 230
T>22 °C 4 3 27 25 20 79
KONYA

2014
HDD 479 372 322 112 35 7 18 138 342 372 2197
T≤15 °C 31 28 31 22 8 2 3 23 30 31 209
CDD 1 27 132 130 21 311
T>22 °C 1 10 30 31 8 80
KONYA

2013
HDD 509 366 320 182 29 14 218 270 589 2497
T≤15 °C 31 28 30 25 6 4 27 30 31 212
CDD 1 35 53 51 3 143
T>22 °C 2 9 20 24 3 58
KONYA

2012
HDD 615 598 440 107 53 83 308 441 2645
T≤15 °C 31 29 31 19 13 17 30 31 201
CDD 40 126 43 12 221
T>22 °C 17 26 21 9 73
KONYA

2011
HDD 514 448 397 259 112 7 4 213 486 511 2951
T≤15 °C 31 28 31 30 20 2 1 26 30 31 230
CDD 0 4 104 50 2 160
T>22 °C 0 4 30 19 2 55
KONYA

2010
HDD 468 343 288 195 40 0 0 153 240 396 2123
T≤15 °C 0
CDD 2 21 127 176 15 341
T>22 °C 0
KONYA

2009
HDD 504 406 388 223 93 26 53 343 410 2446
T≤15 °C 0
CDD 0 19 57 35 8 119
T>22 °C 0
KONYA

2008
HDD 666 600 250 132 84 152 297 543 2724
T≤15 °C 0
CDD 1 1 33 78 121 38 272
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.