Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KONYA

2024
HDD 453 361 317 65 75 1271
T≤15 °C 31 29 29 12 13 114
CDD 0 1 99 100
T>22 °C 1 1 25 27
KONYA

2023
HDD 504 532 307 219 80 3 61 228 391 2325
T≤15 °C 31 28 31 27 19 1 14 25 31 207
CDD 7 81 164 11 263
T>22 °C 5 26 31 7 69
KONYA

2022
HDD 621 462 535 124 93 13 148 290 417 2703
T≤15 °C 31 28 31 18 17 3 24 30 31 213
CDD 2 12 36 116 17 1 184
T>22 °C 3 10 17 31 10 2 73
KONYA

2021
HDD 481 422 411 179 17 14 25 161 284 510 2504
T≤15 °C 31 28 31 20 4 4 5 26 29 31 209
CDD 5 13 80 74 4 176
T>22 °C 4 7 26 24 1 62
KONYA

2020
HDD 546 441 337 210 99 5 26 355 415 2434
T≤15 °C 31 29 31 27 16 1 6 30 31 202
CDD 7 14 110 70 35 1 237
T>22 °C 6 11 30 24 19 1 91
KONYA

2019
HDD 538 388 365 252 55 10 48 291 466 2413
T≤15 °C 31 28 31 29 10 2 10 30 31 202
CDD 10 25 46 56 10 147
T>22 °C 4 13 17 24 7 65
KONYA

2018
HDD 514 342 247 115 35 9 108 304 470 2144
T≤15 °C 31 28 30 19 8 2 17 30 31 196
CDD 17 95 84 18 214
T>22 °C 13 31 29 7 80
KONYA

2017
HDD 706 546 343 209 76 169 354 454 2857
T≤15 °C 31 28 31 27 16 29 30 31 223
CDD 3 24 104 83 49 263
T>22 °C 1 7 30 22 16 76
KONYA

2016
HDD 557 340 319 77 63 4 30 108 365 626 2489
T≤15 °C 31 29 31 14 12 1 6 16 30 31 201
CDD 0 41 90 112 10 253
T>22 °C 1 17 30 30 7 85
KONYA

2015
HDD 551 436 364 281 71 10 76 303 582 2674
T≤15 °C 31 28 31 28 15 3 10 30 31 207
CDD 62 93 40 195
T>22 °C 21 24 17 62
KONYA

2014
HDD 478 375 324 149 53 7 19 154 370 405 2334
T≤15 °C 31 28 31 25 11 2 3 24 30 31 216
CDD 23 118 123 16 280
T>22 °C 10 29 31 8 78
KONYA

2013
HDD 507 368 323 182 28 14 220 299 626 2567
T≤15 °C 31 28 30 25 6 4 26 30 31 211
CDD 2 35 53 51 3 144
T>22 °C 2 8 20 23 3 56
KONYA

2012
HDD 614 598 445 142 38 78 305 439 2659
T≤15 °C 31 29 31 23 9 16 30 31 200
CDD 41 132 45 10 0 228
T>22 °C 18 26 21 11 1 77
KONYA

2011
HDD 511 449 400 259 117 7 4 213 483 513 2956
T≤15 °C 31 28 31 30 21 2 1 26 30 31 231
CDD 6 106 53 2 167
T>22 °C 6 30 20 4 60
KONYA

2010
HDD 464 342 289 202 36 146 239 395 2113
T≤15 °C 31 28 30 28 8 22 30 31 208
CDD 2 22 129 177 15 345
T>22 °C 2 13 31 30 15 91
KONYA

2009
HDD 507 407 407 225 98 30 55 340 407 2476
T≤15 °C 31 28 31 30 18 6 12 30 31 217
CDD 1 19 61 34 8 123
T>22 °C 1 12 23 20 5 61
KONYA

2008
HDD 631 607 251 134 85 23 150 292 541 2714
T≤15 °C 31 29 27 17 14 5 25 30 31 209
CDD 1 1 35 81 120 35 273
T>22 °C 1 1 15 30 29 15 91
KONYA

2007
HDD 547 497 354 272 7 3 124 327 521 2652
T≤15 °C 31 28 31 30 2 1 18 30 31 202
CDD 1 54 111 112 25 303
T>22 °C 3 21 23 29 7 83
KONYA

2006
HDD 648 481 337 166 86 11 123 399 561 2812
T≤15 °C 31 28 31 25 16 3 19 30 31 214
CDD 1 41 47 153 242
T>22 °C 3 16 23 31 73
KONYA

2005
HDD 482 452 341 209 65 11 214 391 511 2676
T≤15 °C 31 28 31 25 10 3 27 30 31 216
CDD 1 10 110 92 213
T>22 °C 2 7 27 29 65
KONYA

2004
HDD 606 464 353 231 84 4 24 88 357 534 2745
T≤15 °C 31 29 30 26 17 1 5 19 29 31 218
CDD 7 54 42 7 110
T>22 °C 7 20 23 5 55
KONYA

2003
HDD 437 545 505 255 32 45 105 339 513 2776
T≤15 °C 31 28 31 30 9 9 12 30 31 211
CDD 14 52 61 13 140
T>22 °C 11 23 20 5 59
KONYA

2002
HDD 742 417 321 253 77 10 10 132 347 661 2970
T≤15 °C 31 28 31 30 16 2 2 21 30 31 222
CDD 19 71 45 135
T>22 °C 8 23 17 48
KONYA

2001
HDD 485 428 217 158 98 4 9 152 365 487 2403
T≤15 °C 31 28 28 22 15 1 2 17 30 31 205
CDD 0 37 131 86 12 266
T>22 °C 1 19 28 25 10 83
KONYA

2000
HDD 718 589 438 146 80 21 25 193 325 523 3058
T≤15 °C 31 29 30 21 13 4 5 24 30 31 218
CDD 11 125 62 4 202
T>22 °C 7 31 21 5 64
KONYA

1999
HDD 499 428 393 210 42 145 359 467 2543
T≤15 °C 31 28 31 26 7 22 30 31 206
CDD 7 77 98 1 183
T>22 °C 6 24 23 2 55
KONYA

1998
HDD 545 438 466 174 73 13 132 281 484 2606
T≤15 °C 31 28 31 21 15 3 21 30 31 211
CDD 14 91 98 11 214
T>22 °C 10 24 26 9 69
KONYA

1997
HDD 533 521 484 334 50 23 64 167 363 471 3010
T≤15 °C 31 28 31 28 7 6 13 24 30 31 229
CDD 11 32 11 54
T>22 °C 8 22 10 40
KONYA

1996
HDD 560 438 476 295 18 4 14 201 321 397 2724
T≤15 °C 31 29 31 28 4 1 4 22 30 31 211
CDD 16 87 53 5 161
T>22 °C 7 24 23 4 58
KONYA

1995
HDD 555 450 400 292 91 18 221 500 519 3046
T≤15 °C 31 28 31 30 14 4 29 30 31 228
CDD 3 24 9 52 11 99
T>22 °C 2 10 10 25 8 55
KONYA

1994
HDD 491 465 391 146 102 8 108 404 598 2713
T≤15 °C 31 28 31 21 16 2 18 30 31 208
CDD 5 12 50 39 29 135
T>22 °C 4 9 22 17 16 68
KONYA

1993
HDD 682 553 425 233 142 13 24 88 450 493 3103
T≤15 °C 31 28 31 26 24 4 4 15 30 31 224
CDD 17 30 32 8 87
T>22 °C 7 11 18 8 44
KONYA

1992
HDD 708 732 497 222 125 3 4 69 85 410 634 3489
T≤15 °C 31 29 31 27 21 1 1 12 16 30 31 230
CDD 1 12 30 10 53
T>22 °C 2 5 14 6 27

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.