Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Akşehir

2020
HDD 554 414 308 190 1466
T≤15 °C 31 29 31 26 117
CDD 0
T>22 °C 0
Akşehir

2019
HDD 478 376 327 230 46 11 61 239 441 2209
T≤15 °C 31 28 31 27 8 2 13 29 31 200
CDD 7 14 43 46 7 0 117
T>22 °C 5 8 19 21 5 0 58
Akşehir

2018
HDD 478 292 216 89 37 13 109 294 457 1985
T≤15 °C 31 28 30 14 8 2 18 30 31 192
CDD 8 56 62 19 0 145
T>22 °C 6 29 28 6 0 69
Akşehir

2017
HDD 641 438 311 207 79 8 3 165 330 426 2608
T≤15 °C 31 28 31 27 18 2 1 27 30 31 226
CDD 2 16 81 53 43 195
T>22 °C 2 7 27 20 16 72
Akşehir

2016
HDD 499 287 294 78 75 8 31 116 307 593 2288
T≤15 °C 31 29 31 14 14 2 6 17 27 31 202
CDD 1 44 79 76 13 213
T>22 °C 1 17 28 25 8 79
Akşehir

2015
HDD 516 428 343 268 61 15 92 274 567 2564
T≤15 °C 31 28 31 27 14 4 14 30 31 210
CDD 0 50 50 31 131
T>22 °C 1 20 22 17 60
Akşehir

2014
HDD 457 368 341 175 85 16 37 145 341 366 2331
T≤15 °C 31 28 31 25 16 4 8 24 30 31 228
CDD 13 76 77 11 177
T>22 °C 7 25 28 6 66
Akşehir

2013
HDD 474 346 301 190 27 18 222 277 611 2466
T≤15 °C 31 28 31 24 5 4 27 30 31 211
CDD 1 30 40 35 2 108
T>22 °C 1 9 15 24 1 50
Akşehir

2012
HDD 565 557 426 95 57 3 63 273 410 2449
T≤15 °C 30 28 31 16 12 1 13 26 31 188
CDD 36 104 30 11 181
T>22 °C 17 26 20 8 71
Akşehir

2011
HDD 500 432 380 248 116 8 5 216 467 465 2837
T≤15 °C 31 27 31 30 20 2 1 24 30 31 227
CDD 0 4 79 36 0 119
T>22 °C 0 3 28 18 0 49
Akşehir

2010
HDD 415 299 279 193 45 3 0 153 171 311 1869
T≤15 °C 0
CDD 1 9 85 140 11 246
T>22 °C 0
Akşehir

2009
HDD 430 384 372 212 87 29 42 312 366 2234
T≤15 °C 0
CDD 0 19 51 27 2 99
T>22 °C 0
Akşehir

2008
HDD 612 534 235 151 100 169 270 478 2549
T≤15 °C 0
CDD 0 1 29 79 108 22 239
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.