Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ILGIN

2023
HDD 477 496 326 245 129 6 13 108 1800
T≤15 °C 31 28 31 30 26 2 4 24 176
CDD 31 102 6 139
T>22 °C 20 30 2 52
ILGIN

2022
HDD 591 467 562 129 103 15 192 291 392 2742
T≤15 °C 31 28 31 17 17 3 28 30 31 216
CDD 3 0 13 70 10 96
T>22 °C 2 2 8 30 7 49
ILGIN

2021
HDD 432 393 415 192 23 34 42 189 285 460 2465
T≤15 °C 31 28 31 23 4 8 9 27 28 31 220
CDD 0 1 5 61 52 3 122
T>22 °C 1 1 4 25 20 1 52
ILGIN

2020
HDD 558 438 328 214 112 9 43 389 389 2480
T≤15 °C 31 29 31 28 18 2 9 30 31 209
CDD 3 6 65 33 16 123
T>22 °C 5 7 29 22 8 71
ILGIN

2019
HDD 512 393 349 245 58 19 89 271 457 2393
T≤15 °C 31 28 31 27 10 4 16 29 31 207
CDD 6 7 26 29 2 70
T>22 °C 3 6 15 17 4 45
ILGIN

2018
HDD 487 309 232 122 35 14 144 318 471 2132
T≤15 °C 31 28 29 19 8 3 24 30 31 203
CDD 6 56 51 12 125
T>22 °C 4 29 26 6 65
ILGIN

2017
HDD 661 469 339 232 101 12 3 198 352 439 2806
T≤15 °C 31 28 31 28 21 3 1 28 30 31 232
CDD 2 10 65 47 24 148
T>22 °C 1 4 27 18 14 64
ILGIN

2016
HDD 524 313 318 106 94 7 49 138 340 615 2504
T≤15 °C 31 29 31 19 18 2 8 19 28 31 216
CDD 31 47 54 4 136
T>22 °C 12 22 26 5 65
ILGIN

2015
HDD 529 435 362 280 65 9 117 317 598 2712
T≤15 °C 31 28 31 27 14 2 19 30 31 213
CDD 30 41 12 83
T>22 °C 13 21 9 43
ILGIN

2014
HDD 455 356 322 150 66 17 36 180 353 369 2304
T≤15 °C 31 28 31 24 14 5 7 30 30 31 231
CDD 11 75 70 12 168
T>22 °C 5 27 30 6 68
ILGIN

2013
HDD 482 347 310 197 29 3 25 245 286 611 2535
T≤15 °C 31 28 30 26 6 1 6 27 30 31 216
CDD 1 30 34 22 2 89
T>22 °C 1 10 14 17 2 44
ILGIN

2012
HDD 614 592 459 114 56 4 11 80 278 415 2623
T≤15 °C 31 29 31 19 12 1 2 16 25 31 197
CDD 28 91 18 5 142
T>22 °C 12 26 15 4 57
ILGIN

2011
HDD 522 463 395 261 127 11 25 243 487 483 3017
T≤15 °C 31 28 31 30 21 3 6 26 30 31 237
CDD 72 25 97
T>22 °C 25 14 39
ILGIN

2010
HDD 436 322 298 222 54 3 163 210 348 2056
T≤15 °C 31 28 30 29 11 1 22 28 29 209
CDD 3 7 72 119 5 206
T>22 °C 2 5 29 28 4 68
ILGIN

2009
HDD 484 407 413 254 118 46 71 331 377 2501
T≤15 °C 31 28 31 30 19 10 14 30 31 224
CDD 8 32 6 46
T>22 °C 4 18 9 31
ILGIN

2008
HDD 661 583 247 155 114 38 206 304 533 2841
T≤15 °C 31 29 27 19 18 8 28 30 31 221
CDD 0 1 17 40 70 6 134
T>22 °C 1 1 13 22 30 8 75
ILGIN

2007
HDD 584 491 363 302 14 20 146 329 518 2767
T≤15 °C 31 28 31 30 4 5 20 30 31 210
CDD 17 74 73 12 176
T>22 °C 7 20 27 6 60
ILGIN

2006
HDD 635 477 339 193 117 14 10 146 403 557 2891
T≤15 °C 31 28 31 27 18 4 2 24 30 31 226
CDD 0 9 10 110 129
T>22 °C 1 6 13 31 51
ILGIN

2005
HDD 471 453 366 237 103 10 27 259 385 479 2790
T≤15 °C 31 28 31 26 18 3 7 29 29 31 233
CDD 2 53 50 105
T>22 °C 2 23 25 50
ILGIN

2004
HDD 594 471 362 242 99 7 46 121 370 506 2818
T≤15 °C 31 29 30 27 18 2 9 23 30 31 230
CDD 0 36 21 0 57
T>22 °C 1 15 12 1 29
ILGIN

2003
HDD 389 566 527 270 52 4 63 138 360 541 2910
T≤15 °C 31 28 31 30 12 1 11 17 30 31 222
CDD 1 21 21 4 47
T>22 °C 3 9 14 4 30
ILGIN

2002
HDD 777 421 330 253 87 17 21 153 324 625 3008
T≤15 °C 31 28 30 29 18 4 4 24 30 31 229
CDD 10 52 28 90
T>22 °C 7 18 12 37
ILGIN

2001
HDD 464 426 202 192 121 8 15 207 344 494 2473
T≤15 °C 31 28 26 26 18 2 3 25 29 31 219
CDD 15 90 53 1 159
T>22 °C 10 26 21 2 59
ILGIN

2000
HDD 699 569 445 155 99 30 32 232 335 504 3100
T≤15 °C 31 29 30 23 15 5 5 27 30 31 226
CDD 2 77 30 0 109
T>22 °C 4 26 15 1 46
ILGIN

1999
HDD 471 431 384 184 51 3 14 152 341 409 2440
T≤15 °C 31 28 31 24 8 1 4 22 28 31 208
CDD 1 7 46 50 104
T>22 °C 2 5 19 23 49
ILGIN

1998
HDD 524 426 476 168 81 7 26 146 285 459 2598
T≤15 °C 31 28 31 21 16 2 6 23 30 31 219
CDD 0 1 64 60 6 131
T>22 °C 1 2 21 20 4 48
ILGIN

1997
HDD 517 521 505 355 54 23 103 192 343 434 3047
T≤15 °C 31 28 31 28 8 5 18 25 30 31 235
CDD 5 10 4 19
T>22 °C 2 10 3 15
ILGIN

1996
HDD 629 430 520 289 27 19 55 231 317 356 2873
T≤15 °C 31 29 31 28 6 5 12 28 30 31 231
CDD 6 56 21 3 86
T>22 °C 5 17 15 2 39
ILGIN

1995
HDD 519 424 410 306 102 4 30 284 538 567 3184
T≤15 °C 31 28 31 29 14 1 6 29 30 31 230
CDD 9 0 22 2 33
T>22 °C 5 1 15 2 23
ILGIN

1994
HDD 465 471 395 148 95 6 113 406 596 2695
T≤15 °C 31 28 31 22 15 2 18 30 31 208
CDD 5 10 27 25 13 80
T>22 °C 4 6 17 12 8 47
ILGIN

1993
HDD 732 545 412 233 141 16 35 160 441 448 3163
T≤15 °C 31 28 31 26 24 4 7 28 30 31 240
CDD 6 18 20 7 51
T>22 °C 6 8 13 5 32
ILGIN

1992
HDD 746 677 476 222 137 4 8 103 73 399 619 3464
T≤15 °C 31 29 31 29 22 1 2 19 14 30 31 239
CDD 2 10 8 1 21
T>22 °C 2 8 5 1 16

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.