Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Beyşehir

2020
HDD 587 587
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Beyşehir

2019
HDD 540 421 383 284 79 17 111 294 467 2596
T≤15 °C 31 28 31 29 13 4 22 30 31 219
CDD 0 5 19 26 3 0 53
T>22 °C 1 3 15 15 4 0 38
Beyşehir

2018
HDD 511 346 272 161 58 7 11 178 333 472 2349
T≤15 °C 31 28 30 25 11 2 2 28 30 31 218
CDD 1 29 33 9 0 72
T>22 °C 1 21 21 5 0 48
Beyşehir

2017
HDD 697 559 376 232 123 16 4 203 377 452 3039
T≤15 °C 31 28 31 28 25 4 1 30 30 31 239
CDD 9 52 38 10 109
T>22 °C 5 25 17 11 58
Beyşehir

2016
HDD 546 364 356 150 111 11 45 123 361 619 2686
T≤15 °C 31 29 31 27 20 3 8 19 30 31 229
CDD 13 42 51 1 107
T>22 °C 9 18 26 1 54
Beyşehir

2015
HDD 551 446 390 302 92 21 103 328 555 2788
T≤15 °C 31 28 31 30 19 6 16 30 31 222
CDD 25 41 14 80
T>22 °C 16 20 10 46
Beyşehir

2014
HDD 510 402 360 196 94 23 40 194 386 411 2616
T≤15 °C 31 28 31 27 18 6 8 30 30 31 240
CDD 3 46 59 1 109
T>22 °C 3 23 28 4 58
Beyşehir

2013
HDD 507 385 347 214 35 3 21 262 304 618 2696
T≤15 °C 31 28 30 27 6 1 5 29 30 31 218
CDD 16 30 22 1 69
T>22 °C 6 14 19 2 41
Beyşehir

2012
HDD 608 593 470 178 89 4 117 310 444 2813
T≤15 °C 31 29 31 25 18 1 22 30 31 218
CDD 13 84 9 1 107
T>22 °C 8 20 12 2 42
Beyşehir

2011
HDD 517 464 418 274 154 9 18 232 479 518 3083
T≤15 °C 31 28 31 30 25 2 5 28 30 31 241
CDD 0 0 50 25 0 75
T>22 °C 0 0 23 13 0 36
Beyşehir

2010
HDD 435 351 305 220 57 11 0 185 253 403 2220
T≤15 °C 0
CDD 1 1 63 96 2 163
T>22 °C 0
Beyşehir

2009
HDD 507 421 416 246 118 48 87 358 406 2607
T≤15 °C 0
CDD 0 2 31 13 0 46
T>22 °C 0
Beyşehir

2008
HDD 647 649 305 175 118 196 306 530 2926
T≤15 °C 0
CDD 14 38 70 11 133
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.