Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Cihanbeyli

2020
HDD 549 549
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Cihanbeyli

2019
HDD 529 390 358 238 57 15 63 318 465 2433
T≤15 °C 31 28 31 27 10 3 14 30 31 205
CDD 10 27 41 51 8 0 137
T>22 °C 5 13 18 20 5 0 61
Cihanbeyli

2018
HDD 504 329 250 116 32 10 119 306 477 2143
T≤15 °C 31 28 30 18 7 2 16 30 31 193
CDD 16 87 79 15 0 197
T>22 °C 13 30 28 5 0 76
Cihanbeyli

2017
HDD 677 491 332 202 58 179 363 461 2763
T≤15 °C 31 28 31 25 13 28 30 31 217
CDD 1 27 106 84 47 265
T>22 °C 2 9 28 21 15 75
Cihanbeyli

2016
HDD 541 308 292 74 61 35 131 379 622 2443
T≤15 °C 31 29 29 14 13 7 19 30 31 203
CDD 1 62 121 145 14 343
T>22 °C 2 19 31 31 8 91
Cihanbeyli

2015
HDD 555 429 367 287 76 4 102 311 597 2728
T≤15 °C 31 28 31 28 16 1 16 30 31 212
CDD 0 56 74 30 160
T>22 °C 1 21 24 16 62
Cihanbeyli

2014
HDD 481 376 329 146 61 8 29 154 364 398 2346
T≤15 °C 31 28 31 24 13 2 5 25 30 31 220
CDD 15 106 105 17 243
T>22 °C 9 29 30 7 75
Cihanbeyli

2013
HDD 513 368 342 195 24 21 250 319 636 2668
T≤15 °C 31 28 30 25 5 5 28 30 31 213
CDD 0 30 50 45 2 127
T>22 °C 1 10 19 25 2 57
Cihanbeyli

2012
HDD 613 585 461 139 48 5 3 90 310 446 2700
T≤15 °C 31 29 31 22 12 1 1 18 30 31 206
CDD 42 126 40 6 0 214
T>22 °C 16 25 22 9 1 73
Cihanbeyli

2011
HDD 531 452 414 264 108 7 5 234 492 510 3017
T≤15 °C 31 27 31 30 20 2 1 26 30 31 229
CDD 0 1 92 44 0 137
T>22 °C 0 3 28 19 0 50
Cihanbeyli

2010
HDD 473 351 314 220 51 0 0 174 260 397 2240
T≤15 °C 0
CDD 2 14 111 147 9 283
T>22 °C 0
Cihanbeyli

2009
HDD 483 402 416 235 104 40 54 358 422 2514
T≤15 °C 0
CDD 0 12 47 27 3 89
T>22 °C 0
Cihanbeyli

2008
HDD 686 588 270 145 96 162 305 538 2790
T≤15 °C 0
CDD 1 1 26 72 108 22 230
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.