Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Karapınar

2020
HDD 545 545
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Karapınar

2019
HDD 544 398 374 249 53 24 92 303 458 2495
T≤15 °C 31 28 31 28 9 5 15 30 31 208
CDD 5 19 29 36 2 0 91
T>22 °C 3 10 17 18 4 0 52
Karapınar

2018
HDD 504 321 233 132 33 8 150 333 456 2170
T≤15 °C 31 28 29 19 8 2 23 30 31 201
CDD 14 72 52 6 0 144
T>22 °C 12 30 25 4 0 71
Karapınar

2017
HDD 664 498 346 213 64 3 201 372 424 2785
T≤15 °C 31 28 31 27 14 1 29 30 31 222
CDD 1 16 74 57 18 166
T>22 °C 1 8 27 20 12 68
Karapınar

2016
HDD 552 333 317 93 58 4 48 144 391 630 2570
T≤15 °C 31 29 30 16 11 1 8 20 29 31 206
CDD 34 64 74 1 173
T>22 °C 15 28 28 2 73
Karapınar

2015
HDD 534 425 345 268 69 3 101 342 620 2707
T≤15 °C 31 28 31 27 15 1 16 30 31 210
CDD 41 79 14 134
T>22 °C 19 24 10 53
Karapınar

2014
HDD 482 391 317 135 46 3 34 169 381 389 2347
T≤15 °C 31 28 31 21 11 1 7 26 30 31 217
CDD 0 16 83 78 13 190
T>22 °C 1 10 29 30 8 78
Karapınar

2013
HDD 494 356 326 196 28 30 282 321 675 2708
T≤15 °C 31 28 30 26 6 7 28 30 31 217
CDD 1 20 36 15 1 73
T>22 °C 2 7 13 16 1 39
Karapınar

2012
HDD 588 575 452 122 39 116 325 444 2661
T≤15 °C 31 28 31 20 10 24 30 31 205
CDD 31 98 22 151
T>22 °C 14 23 16 53
Karapınar

2011
HDD 524 463 405 254 118 6 17 239 518 517 3061
T≤15 °C 31 28 31 30 20 2 4 25 30 31 232
CDD 0 0 75 27 0 102
T>22 °C 0 0 30 14 0 44
Karapınar

2010
HDD 425 330 284 216 37 0 0 214 322 389 2217
T≤15 °C 0
CDD 2 17 103 125 4 251
T>22 °C 0
Karapınar

2009
HDD 505 404 410 237 109 65 88 387 404 2609
T≤15 °C 0
CDD 0 20 36 13 1 70
T>22 °C 0
Karapınar

2008
HDD 716 666 246 137 92 206 324 555 2942
T≤15 °C 0
CDD 3 0 27 56 74 4 164
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.