Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KARAPINAR

2023
HDD 528 545 307 195 71 7 114 1767
T≤15 °C 31 28 31 27 14 2 25 158
CDD 3 5 41 98 7 154
T>22 °C 1 4 22 29 3 59
KARAPINAR

2022
HDD 632 450 542 120 101 19 175 319 427 2785
T≤15 °C 31 28 31 16 18 4 25 30 31 214
CDD 2 5 17 84 10 118
T>22 °C 2 7 11 31 5 56
KARAPINAR

2021
HDD 467 428 416 178 21 11 39 197 309 461 2527
T≤15 °C 31 28 31 21 4 3 8 28 29 31 214
CDD 1 8 65 40 2 116
T>22 °C 1 7 27 18 1 54
KARAPINAR

2020
HDD 544 439 341 212 96 9 47 404 428 2520
T≤15 °C 31 29 31 27 16 2 12 30 31 209
CDD 6 8 75 24 16 1 130
T>22 °C 6 9 29 19 7 1 71
KARAPINAR

2019
HDD 548 396 375 254 54 19 96 304 455 2501
T≤15 °C 31 28 31 29 9 4 16 30 31 209
CDD 5 18 29 38 2 92
T>22 °C 3 12 15 18 3 51
KARAPINAR

2018
HDD 500 325 232 137 30 4 148 333 452 2161
T≤15 °C 31 28 29 21 7 1 23 30 31 201
CDD 14 73 51 7 145
T>22 °C 11 29 24 5 69
KARAPINAR

2017
HDD 661 505 346 215 61 195 372 425 2780
T≤15 °C 31 28 31 27 13 28 30 31 219
CDD 1 14 75 59 17 166
T>22 °C 1 7 27 19 11 65
KARAPINAR

2016
HDD 556 333 315 96 57 3 47 140 390 629 2566
T≤15 °C 31 29 29 17 11 1 8 19 29 31 205
CDD 35 63 74 1 173
T>22 °C 15 27 28 3 73
KARAPINAR

2015
HDD 533 424 347 268 74 4 93 341 617 2701
T≤15 °C 31 28 31 27 16 1 14 30 31 209
CDD 1 39 80 13 133
T>22 °C 1 16 24 9 50
KARAPINAR

2014
HDD 482 391 317 134 53 3 31 174 380 389 2354
T≤15 °C 31 28 31 21 13 1 7 28 30 31 221
CDD 16 82 78 15 191
T>22 °C 8 29 30 8 75
KARAPINAR

2013
HDD 492 355 326 194 26 26 283 310 674 2686
T≤15 °C 31 28 30 26 6 6 28 29 31 215
CDD 2 20 35 12 0 69
T>22 °C 1 6 13 13 1 34
KARAPINAR

2012
HDD 582 602 455 122 37 104 324 429 2655
T≤15 °C 31 29 31 19 10 20 30 31 201
CDD 34 96 22 152
T>22 °C 13 24 19 56
KARAPINAR

2011
HDD 521 461 406 255 124 10 240 516 520 3053
T≤15 °C 31 28 31 30 22 2 26 30 31 231
CDD 0 74 27 101
T>22 °C 1 29 15 45
KARAPINAR

2010
HDD 444 331 294 211 39 166 283 389 2157
T≤15 °C 31 28 29 28 8 22 30 31 207
CDD 2 12 95 118 3 230
T>22 °C 1 14 31 27 4 77
KARAPINAR

2009
HDD 508 402 410 240 112 58 84 361 402 2577
T≤15 °C 31 28 31 29 18 11 17 30 31 226
CDD 11 32 10 53
T>22 °C 9 17 7 33
KARAPINAR

2008
HDD 719 678 244 144 100 3 26 211 317 573 3015
T≤15 °C 31 29 25 18 16 1 5 27 30 31 213
CDD 2 0 19 44 65 3 133
T>22 °C 2 1 8 21 27 6 65
KARAPINAR

2007
HDD 573 530 366 299 5 37 159 366 551 2886
T≤15 °C 31 28 30 30 1 9 21 30 31 211
CDD 1 28 79 68 11 187
T>22 °C 2 13 22 26 7 70
KARAPINAR

2006
HDD 693 479 338 187 84 18 135 448 624 3006
T≤15 °C 31 28 31 27 15 5 21 30 31 219
CDD 1 31 31 102 0 165
T>22 °C 2 14 21 31 1 69
KARAPINAR

2005
HDD 496 448 356 208 72 3 30 261 398 550 2822
T≤15 °C 31 28 31 22 10 1 7 29 29 31 219
CDD 1 5 82 63 151
T>22 °C 2 3 27 27 59
KARAPINAR

2004
HDD 562 455 354 227 78 4 25 119 381 543 2748
T≤15 °C 31 29 29 26 16 1 5 23 30 31 221
CDD 4 46 36 2 88
T>22 °C 6 19 18 3 46
KARAPINAR

2003
HDD 410 534 504 244 35 7 42 123 361 508 2768
T≤15 °C 31 28 31 29 9 2 9 16 30 31 216
CDD 10 36 37 9 92
T>22 °C 7 19 18 6 50
KARAPINAR

2002
HDD 733 445 313 253 95 4 13 148 343 665 3012
T≤15 °C 31 28 30 29 18 1 3 22 30 31 223
CDD 21 57 37 1 116
T>22 °C 10 22 19 1 52
KARAPINAR

2001
HDD 477 411 229 161 105 7 10 191 357 444 2392
T≤15 °C 31 28 28 22 18 2 2 23 30 31 215
CDD 23 97 61 4 185
T>22 °C 13 27 23 5 68
KARAPINAR

2000
HDD 686 564 449 137 101 25 26 212 367 512 3079
T≤15 °C 31 29 31 21 17 5 5 25 30 31 225
CDD 8 91 52 151
T>22 °C 5 29 20 54
KARAPINAR

1999
HDD 501 417 387 203 55 10 160 378 460 2571
T≤15 °C 31 28 31 25 9 3 22 30 31 210
CDD 8 61 79 0 148
T>22 °C 6 24 23 1 54
KARAPINAR

1998
HDD 559 470 454 183 53 8 16 153 270 466 2632
T≤15 °C 31 28 31 23 12 2 4 23 30 31 215
CDD 12 72 69 1 154
T>22 °C 8 21 23 4 56
KARAPINAR

1997
HDD 531 536 500 317 53 13 75 149 365 456 2995
T≤15 °C 31 28 31 27 8 3 16 22 30 31 227
CDD 9 20 9 38
T>22 °C 7 18 8 33
KARAPINAR

1996
HDD 556 418 439 292 12 8 21 197 344 362 2649
T≤15 °C 31 29 31 29 3 2 6 23 30 31 215
CDD 11 77 33 5 126
T>22 °C 6 21 19 5 51
KARAPINAR

1995
HDD 504 431 363 273 83 28 259 470 530 2941
T≤15 °C 31 28 31 28 13 5 29 30 31 226
CDD 8 12 2 35 4 61
T>22 °C 8 7 4 19 3 41
KARAPINAR

1994
HDD 471 454 394 161 91 5 95 396 587 2654
T≤15 °C 31 28 31 23 15 1 15 30 31 205
CDD 4 8 30 18 16 76
T>22 °C 2 7 20 11 11 51
KARAPINAR

1993
HDD 720 539 421 220 119 19 37 170 467 468 3180
T≤15 °C 31 28 31 25 22 5 8 29 30 31 240
CDD 6 25 15 1 47
T>22 °C 6 15 15 1 37
KARAPINAR

1992
HDD 743 795 512 219 139 3 4 73 112 415 625 3640
T≤15 °C 31 29 31 27 22 1 1 11 21 30 31 235
CDD 1 4 25 8 38
T>22 °C 2 6 13 6 27

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.