Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KÜTAHYA

2020
HDD 573 573
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
KÜTAHYA

2019
HDD 503 406 344 249 72 16 91 248 473 2402
T≤15 °C 31 28 31 27 12 3 17 30 31 210
CDD 5 3 22 35 1 0 66
T>22 °C 2 4 12 18 1 0 37
KÜTAHYA

2018
HDD 494 331 253 90 50 21 136 305 485 2165
T≤15 °C 31 28 30 15 10 4 23 30 31 202
CDD 2 12 17 8 0 39
T>22 °C 4 16 19 5 0 44
KÜTAHYA

2017
HDD 610 411 324 235 97 12 22 216 346 409 2682
T≤15 °C 31 28 31 27 18 3 6 30 30 31 235
CDD 1 12 40 19 15 87
T>22 °C 1 5 16 11 11 44
KÜTAHYA

2016
HDD 530 300 330 123 108 14 54 163 339 585 2546
T≤15 °C 31 29 30 21 20 3 10 23 28 31 226
CDD 0 30 36 33 3 102
T>22 °C 1 10 16 17 4 48
KÜTAHYA

2015
HDD 561 426 362 292 69 15 4 139 291 556 2715
T≤15 °C 31 28 31 27 15 4 1 22 30 31 220
CDD 2 40 18 10 70
T>22 °C 2 16 15 8 41
KÜTAHYA

2014
HDD 438 351 347 185 81 13 52 160 331 382 2340
T≤15 °C 31 28 31 26 15 3 10 27 30 31 232
CDD 9 39 52 1 101
T>22 °C 5 17 24 2 48
KÜTAHYA

2013
HDD 475 367 336 215 34 14 43 242 300 599 2625
T≤15 °C 31 28 31 25 6 4 10 28 30 31 224
CDD 13 8 12 0 33
T>22 °C 7 8 12 1 28
KÜTAHYA

2012
HDD 609 583 471 156 75 10 4 92 281 443 2724
T≤15 °C 31 28 31 23 16 2 1 18 28 31 209
CDD 20 52 15 2 89
T>22 °C 16 22 14 3 55
KÜTAHYA

2011
HDD 514 429 377 272 90 15 16 272 485 491 2961
T≤15 °C 31 27 31 30 13 3 4 28 30 31 228
CDD 0 3 39 7 0 49
T>22 °C 0 5 19 5 0 29
KÜTAHYA

2010
HDD 458 336 316 220 51 7 6 205 198 342 2139
T≤15 °C 0
CDD 0 5 37 103 1 146
T>22 °C 0
KÜTAHYA

2009
HDD 473 411 409 238 96 42 83 337 387 2476
T≤15 °C 0
CDD 0 8 20 8 0 36
T>22 °C 0
KÜTAHYA

2008
HDD 597 496 275 184 113 181 294 475 2615
T≤15 °C 0
CDD 1 15 26 50 0 92
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.