Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KÜTAHYA

2023
HDD 447 454 350 251 123 10 102 1737
T≤15 °C 31 28 31 30 23 3 20 166
CDD 1 46 98 0 145
T>22 °C 2 21 27 2 52
KÜTAHYA

2022
HDD 571 417 545 161 94 31 191 280 380 2670
T≤15 °C 31 28 31 20 14 5 29 30 31 219
CDD 2 12 16 3 33
T>22 °C 2 6 15 4 27
KÜTAHYA

2021
HDD 463 394 447 228 31 50 47 193 279 439 2571
T≤15 °C 31 28 31 25 6 10 10 27 29 31 228
CDD 0 4 45 41 90
T>22 °C 1 5 17 16 39
KÜTAHYA

2020
HDD 572 421 332 241 134 25 79 374 385 2563
T≤15 °C 31 29 31 30 20 5 17 30 31 224
CDD 10 28 27 15 80
T>22 °C 7 21 18 6 52
KÜTAHYA

2019
HDD 505 406 346 251 66 15 96 246 470 2401
T≤15 °C 31 28 31 27 11 3 19 29 31 210
CDD 4 3 22 36 1 66
T>22 °C 2 5 12 19 2 40
KÜTAHYA

2018
HDD 494 329 254 93 50 17 135 302 484 2158
T≤15 °C 31 28 29 16 10 3 23 30 31 201
CDD 2 12 18 9 41
T>22 °C 2 15 17 5 39
KÜTAHYA

2017
HDD 610 416 324 236 99 8 16 209 347 407 2672
T≤15 °C 31 28 31 27 19 2 4 30 30 31 233
CDD 1 11 42 19 15 88
T>22 °C 1 6 17 11 11 46
KÜTAHYA

2016
HDD 534 303 328 124 112 13 51 160 338 586 2549
T≤15 °C 31 29 30 21 21 3 9 23 28 31 226
CDD 0 30 36 33 3 102
T>22 °C 1 10 16 16 4 47
KÜTAHYA

2015
HDD 564 426 363 294 63 8 4 143 290 554 2709
T≤15 °C 31 28 31 27 13 2 1 24 30 31 218
CDD 39 18 10 67
T>22 °C 16 16 7 39
KÜTAHYA

2014
HDD 438 353 342 185 79 18 55 167 331 380 2348
T≤15 °C 31 28 31 26 14 4 11 30 30 31 236
CDD 8 40 48 1 97
T>22 °C 5 19 22 1 47
KÜTAHYA

2013
HDD 480 366 327 211 37 14 36 242 296 598 2607
T≤15 °C 31 28 31 24 7 4 8 29 30 31 223
CDD 13 7 11 31
T>22 °C 8 7 13 28
KÜTAHYA

2012
HDD 623 601 473 155 79 5 7 90 277 450 2760
T≤15 °C 31 29 31 25 17 1 2 17 27 31 211
CDD 19 52 16 2 89
T>22 °C 15 22 13 3 53
KÜTAHYA

2011
HDD 513 440 377 271 93 14 19 272 483 491 2973
T≤15 °C 31 28 31 30 14 3 5 29 30 31 232
CDD 2 40 7 49
T>22 °C 4 19 5 28
KÜTAHYA

2010
HDD 457 328 317 210 54 3 4 207 199 363 2142
T≤15 °C 31 28 31 27 10 1 1 28 28 30 215
CDD 1 4 37 104 1 147
T>22 °C 1 5 23 29 2 60
KÜTAHYA

2009
HDD 492 410 412 236 101 39 77 336 389 2492
T≤15 °C 31 28 31 30 18 8 16 30 31 223
CDD 9 19 9 37
T>22 °C 6 14 8 28
KÜTAHYA

2008
HDD 632 498 272 188 117 3 61 182 291 473 2717
T≤15 °C 31 29 28 22 17 1 12 28 30 31 229
CDD 16 25 50 1 92
T>22 °C 8 13 22 2 45
KÜTAHYA

2007
HDD 499 423 361 291 18 9 36 131 347 523 2638
T≤15 °C 31 28 31 30 4 2 7 18 29 31 211
CDD 1 19 75 53 9 157
T>22 °C 2 7 20 25 6 60
KÜTAHYA

2006
HDD 610 502 340 193 141 29 30 153 368 508 2874
T≤15 °C 31 28 30 26 18 7 7 24 30 31 232
CDD 4 3 56 63
T>22 °C 6 6 26 38
KÜTAHYA

2005
HDD 492 464 392 246 90 10 37 251 370 447 2799
T≤15 °C 31 28 31 27 16 3 9 31 30 31 237
CDD 0 23 24 47
T>22 °C 1 18 14 33
KÜTAHYA

2004
HDD 548 455 350 229 107 15 27 125 344 483 2683
T≤15 °C 31 29 29 26 19 4 5 25 30 31 229
CDD 15 3 18
T>22 °C 10 6 16
KÜTAHYA

2003
HDD 399 555 524 309 23 4 46 149 327 517 2853
T≤15 °C 31 28 31 30 5 1 9 19 30 31 215
CDD 3 14 21 3 0 41
T>22 °C 4 4 15 2 1 26
KÜTAHYA

2002
HDD 686 394 348 270 91 19 29 172 335 596 2940
T≤15 °C 31 28 31 29 20 5 6 26 30 31 237
CDD 11 27 11 49
T>22 °C 6 18 7 31
KÜTAHYA

2001
HDD 479 428 234 224 132 11 19 193 365 528 2613
T≤15 °C 31 28 27 27 20 2 3 22 29 31 220
CDD 4 56 29 89
T>22 °C 3 22 13 38
KÜTAHYA

2000
HDD 682 532 443 191 111 43 15 50 224 310 501 3102
T≤15 °C 31 29 31 27 19 7 4 8 28 30 31 245
CDD 2 51 17 70
T>22 °C 2 18 13 33
KÜTAHYA

1999
HDD 478 442 386 205 68 3 10 24 179 340 411 2546
T≤15 °C 31 28 31 27 11 1 2 6 22 28 31 218
CDD 1 1 23 29 54
T>22 °C 1 2 11 14 28
KÜTAHYA

1998
HDD 531 425 490 180 131 13 33 157 296 470 2726
T≤15 °C 31 28 31 21 22 3 7 25 30 31 229
CDD 0 0 33 38 0 71
T>22 °C 1 1 17 22 1 42
KÜTAHYA

1997
HDD 492 507 496 375 69 24 11 106 221 348 454 3103
T≤15 °C 31 28 31 28 11 5 3 19 26 30 31 243
CDD 6 6 0 12
T>22 °C 2 5 1 8
KÜTAHYA

1996
HDD 577 424 493 310 34 35 93 237 312 375 2890
T≤15 °C 31 29 31 27 8 8 17 29 30 31 241
CDD 6 29 4 39
T>22 °C 4 12 6 22
KÜTAHYA

1995
HDD 480 373 387 292 93 4 34 269 468 474 2874
T≤15 °C 31 28 31 28 12 1 7 31 30 31 230
CDD 1 5 3 9
T>22 °C 1 8 2 11
KÜTAHYA

1994
HDD 450 456 397 173 119 38 127 402 550 2712
T≤15 °C 31 28 31 24 15 8 20 30 31 218
CDD 1 1 7 12 2 23
T>22 °C 2 1 7 6 3 19
KÜTAHYA

1993
HDD 635 525 426 264 154 20 4 44 94 408 433 3007
T≤15 °C 31 28 31 27 26 6 1 9 15 28 31 233
CDD 4 10 7 1 22
T>22 °C 5 6 6 1 18
KÜTAHYA

1992
HDD 671 619 475 241 130 9 10 91 88 380 575 3289
T≤15 °C 31 29 31 28 24 3 3 16 15 30 31 241
CDD 2 3 14 6 25
T>22 °C 1 2 12 5 20

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.