Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
GEDİZ

2023
HDD 414 433 308 237 59 59 1510
T≤15 °C 31 28 31 30 15 13 148
CDD 8 106 176 14 304
T>22 °C 8 28 31 11 78
GEDİZ

2022
HDD 528 376 484 143 40 19 74 239 356 2259
T≤15 °C 31 28 31 21 8 5 15 30 31 200
CDD 4 10 102 112 13 241
T>22 °C 3 9 30 28 10 80
GEDİZ

2021
HDD 442 349 398 191 7 18 15 115 233 402 2170
T≤15 °C 31 28 31 25 2 5 3 23 29 31 208
CDD 5 23 124 123 7 282
T>22 °C 3 6 28 31 6 74
GEDİZ

2020
HDD 494 387 293 164 98 13 48 295 373 2165
T≤15 °C 31 29 31 27 19 3 11 30 31 212
CDD 12 18 136 126 56 348
T>22 °C 7 10 31 31 19 98
GEDİZ

2019
HDD 454 351 308 205 60 43 222 407 2050
T≤15 °C 31 28 31 26 13 8 29 31 197
CDD 4 31 78 115 23 251
T>22 °C 4 13 22 29 12 80
GEDİZ

2018
HDD 451 317 258 80 33 5 79 255 450 1928
T≤15 °C 31 28 30 15 8 1 11 29 31 184
CDD 1 9 70 90 20 190
T>22 °C 1 8 26 31 7 73
GEDİZ

2017
HDD 559 392 294 201 67 4 9 138 330 390 2384
T≤15 °C 31 28 31 27 15 1 2 23 30 31 219
CDD 20 111 77 25 233
T>22 °C 7 29 25 16 77
GEDİZ

2016
HDD 525 298 306 89 79 16 107 324 543 2287
T≤15 °C 31 29 31 17 16 4 20 30 31 209
CDD 58 121 114 16 309
T>22 °C 15 31 30 10 86
GEDİZ

2015
HDD 479 384 328 257 27 72 251 459 2257
T≤15 °C 31 28 31 29 7 14 30 31 201
CDD 2 94 77 44 217
T>22 °C 3 26 31 18 78
GEDİZ

2014
HDD 388 333 318 167 58 10 19 94 291 359 2037
T≤15 °C 31 28 31 23 12 3 5 17 30 31 211
CDD 20 100 132 12 264
T>22 °C 11 29 30 6 76
GEDİZ

2013
HDD 461 354 299 172 17 10 187 278 502 2280
T≤15 °C 31 28 31 23 4 3 29 30 31 210
CDD 43 73 98 1 215
T>22 °C 13 27 31 3 74
GEDİZ

2012
HDD 569 501 404 150 55 3 77 241 402 2402
T≤15 °C 31 29 31 24 12 1 16 30 30 204
CDD 64 134 73 21 0 292
T>22 °C 21 29 28 12 1 91
GEDİZ

2011
HDD 457 376 337 217 75 200 396 454 2512
T≤15 °C 31 28 31 30 15 28 30 31 224
CDD 15 101 87 30 233
T>22 °C 10 28 28 18 84
GEDİZ

2010
HDD 412 303 278 156 32 133 183 345 1842
T≤15 °C 31 28 31 25 6 22 28 30 201
CDD 1 20 125 187 9 342
T>22 °C 2 9 31 31 8 81
GEDİZ

2009
HDD 441 374 369 169 47 10 42 298 352 2102
T≤15 °C 31 28 31 28 9 3 9 30 31 200
CDD 33 104 62 4 203
T>22 °C 18 29 22 4 73
GEDİZ

2008
HDD 522 432 256 170 99 20 105 243 411 2258
T≤15 °C 31 29 29 22 15 5 20 29 31 211
CDD 50 112 159 30 351
T>22 °C 14 30 31 13 88
GEDİZ

2007
HDD 460 363 302 229 9 3 98 301 447 2212
T≤15 °C 31 28 31 30 2 1 18 29 31 201
CDD 1 51 161 141 22 376
T>22 °C 3 18 29 31 8 89
GEDİZ

2006
HDD 540 435 335 126 86 10 9 96 332 458 2427
T≤15 °C 31 28 31 22 14 3 2 16 30 31 208
CDD 9 25 69 127 4 234
T>22 °C 4 14 27 29 5 79
GEDİZ

2005
HDD 434 419 352 207 61 11 163 338 430 2415
T≤15 °C 31 28 31 25 12 3 21 30 31 212
CDD 5 92 70 1 168
T>22 °C 4 25 29 1 59
GEDİZ

2004
HDD 518 444 324 194 57 15 106 321 458 2437
T≤15 °C 31 28 31 25 12 3 23 30 31 214
CDD 26 86 32 7 151
T>22 °C 13 27 19 6 65
GEDİZ

2003
HDD 361 486 423 257 9 10 99 310 445 2400
T≤15 °C 31 28 31 29 2 3 13 28 31 196
CDD 0 27 75 115 12 229
T>22 °C 1 20 30 31 3 85
GEDİZ

2002
HDD 512 330 275 201 15 10 147 294 474 2258
T≤15 °C 31 28 30 27 4 3 27 30 31 211
CDD 31 87 34 152
T>22 °C 15 28 20 63
GEDİZ

2001
HDD 426 377 218 195 92 3 124 330 453 2218
T≤15 °C 31 28 29 26 15 1 15 29 31 205
CDD 31 143 95 3 272
T>22 °C 14 29 29 5 77
GEDİZ

2000
HDD 597 447 411 154 47 7 23 165 292 470 2613
T≤15 °C 31 29 31 24 8 2 5 25 30 31 216
CDD 36 119 88 5 248
T>22 °C 19 28 22 6 75
GEDİZ

1999
HDD 435 401 355 195 23 106 280 380 2175
T≤15 °C 31 28 31 26 5 22 29 31 203
CDD 15 93 117 0 225
T>22 °C 9 28 26 1 64
GEDİZ

1998
HDD 481 362 442 163 83 17 91 253 413 2305
T≤15 °C 31 28 31 22 16 4 16 30 31 209
CDD 18 119 129 7 273
T>22 °C 10 26 31 6 73
GEDİZ

1997
HDD 432 447 399 328 43 12 27 145 292 420 2545
T≤15 °C 31 28 31 29 7 3 7 22 30 31 219
CDD 0 29 48 22 1 100
T>22 °C 1 14 24 12 1 52
GEDİZ

1996
HDD 518 400 431 305 38 3 51 199 287 351 2583
T≤15 °C 31 29 31 28 9 1 10 24 30 31 224
CDD 8 87 58 1 154
T>22 °C 5 26 25 1 57
GEDİZ

1995
HDD 457 382 392 271 68 4 10 176 411 418 2589
T≤15 °C 31 28 31 29 12 1 3 27 30 31 223
CDD 0 8 20 31 1 60
T>22 °C 1 9 16 19 1 46
GEDİZ

1994
HDD 419 422 374 168 100 14 89 365 509 2460
T≤15 °C 31 28 31 26 15 3 17 30 31 212
CDD 1 9 70 69 31 180
T>22 °C 3 6 30 25 19 83
GEDİZ

1993
HDD 540 477 398 245 124 11 89 354 395 2633
T≤15 °C 31 28 31 28 23 3 15 30 31 220
CDD 8 37 66 0 111
T>22 °C 6 18 26 1 51
GEDİZ

1992
HDD 597 576 431 215 45 35 81 378 527 2885
T≤15 °C 31 29 31 27 8 7 16 30 31 210
CDD 5 8 83 13 109
T>22 °C 5 8 28 5 46

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.