Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
TAVŞANLI

2024
HDD 444 347 309 84 94 1278
T≤15 °C 31 29 28 15 16 119
CDD 2 78 80
T>22 °C 1 25 26
TAVŞANLI

2023
HDD 419 456 335 248 115 77 235 343 2228
T≤15 °C 31 28 31 30 22 18 26 31 217
CDD 2 44 102 1 149
T>22 °C 3 22 29 2 56
TAVŞANLI

2022
HDD 565 395 517 161 75 29 160 258 367 2527
T≤15 °C 31 28 31 20 13 5 28 29 31 216
CDD 4 1 18 34 3 60
T>22 °C 2 3 8 21 4 38
TAVŞANLI

2021
HDD 453 372 433 212 28 45 27 175 239 407 2391
T≤15 °C 31 28 31 24 7 9 5 27 28 31 221
CDD 6 51 48 0 105
T>22 °C 5 20 18 1 44
TAVŞANLI

2020
HDD 529 406 319 215 125 21 55 335 372 2377
T≤15 °C 31 29 31 29 20 4 12 30 31 217
CDD 15 1 43 37 16 112
T>22 °C 7 1 22 19 11 60
TAVŞANLI

2019
HDD 487 383 338 236 59 8 79 214 427 2231
T≤15 °C 31 28 31 27 10 2 15 29 31 204
CDD 4 7 23 41 1 76
T>22 °C 2 6 13 20 2 43
TAVŞANLI

2018
HDD 472 316 252 90 42 10 116 282 475 2055
T≤15 °C 31 28 29 15 9 2 21 30 31 196
CDD 3 17 23 10 53
T>22 °C 3 18 22 5 48
TAVŞANLI

2017
HDD 584 395 313 225 87 7 10 197 325 395 2538
T≤15 °C 31 28 31 27 18 2 3 30 30 31 231
CDD 12 50 23 15 100
T>22 °C 6 20 13 13 52
TAVŞANLI

2016
HDD 533 298 317 113 107 8 46 141 326 580 2469
T≤15 °C 31 29 30 21 20 2 9 22 29 31 224
CDD 0 33 45 43 6 127
T>22 °C 1 11 19 19 4 54
TAVŞANLI

2015
HDD 542 404 342 281 62 6 4 107 276 504 2528
T≤15 °C 31 28 31 27 14 2 1 18 30 31 213
CDD 2 44 29 12 87
T>22 °C 2 16 18 9 45
TAVŞANLI

2014
HDD 413 345 334 175 75 17 50 139 299 360 2207
T≤15 °C 31 28 31 24 14 4 11 25 30 31 229
CDD 10 46 53 1 110
T>22 °C 6 21 26 3 56
TAVŞANLI

2013
HDD 470 360 313 203 28 11 25 217 282 556 2465
T≤15 °C 31 28 30 24 6 3 5 29 30 31 217
CDD 17 10 19 46
T>22 °C 8 11 20 39
TAVŞANLI

2012
HDD 593 560 453 151 81 5 4 89 265 424 2625
T≤15 °C 31 29 31 22 17 1 1 16 28 31 207
CDD 23 65 18 4 110
T>22 °C 17 25 13 4 59
TAVŞANLI

2011
HDD 497 427 383 282 119 20 3 9 258 455 472 2925
T≤15 °C 31 28 31 30 20 5 1 2 29 30 31 238
CDD 36 10 46
T>22 °C 20 8 28
TAVŞANLI

2010
HDD 454 327 326 198 60 7 196 181 345 2094
T≤15 °C 31 28 31 25 10 2 29 27 28 211
CDD 1 5 32 99 2 139
T>22 °C 1 5 16 29 2 53
TAVŞANLI

2009
HDD 477 408 405 221 95 35 77 323 371 2412
T≤15 °C 31 28 31 30 17 8 16 30 31 222
CDD 6 19 10 35
T>22 °C 6 16 8 30
TAVŞANLI

2008
HDD 594 485 288 195 121 62 180 283 454 2662
T≤15 °C 31 29 29 22 17 12 29 30 31 230
CDD 12 21 45 1 79
T>22 °C 9 11 22 2 44
TAVŞANLI

2007
HDD 484 414 348 298 39 14 27 129 335 495 2583
T≤15 °C 31 28 30 30 9 4 7 20 29 31 219
CDD 20 75 44 8 147
T>22 °C 7 21 21 5 54
TAVŞANLI

2006
HDD 569 462 367 187 127 20 18 141 377 509 2777
T≤15 °C 31 28 30 27 18 5 4 23 30 31 227
CDD 0 8 15 85 108
T>22 °C 1 9 11 29 50
TAVŞANLI

2005
HDD 456 451 387 214 65 3 13 215 345 436 2585
T≤15 °C 31 28 31 25 12 1 3 29 30 31 221
CDD 1 0 57 51 109
T>22 °C 1 1 23 25 50
TAVŞANLI

2004
HDD 529 469 343 220 108 6 16 108 325 449 2573
T≤15 °C 31 29 29 26 20 2 3 23 29 31 223
CDD 2 34 14 0 50
T>22 °C 2 19 12 1 34
TAVŞANLI

2003
HDD 383 541 488 295 20 31 135 303 475 2671
T≤15 °C 31 28 31 30 5 7 18 28 31 209
CDD 6 21 35 6 68
T>22 °C 5 10 21 2 38
TAVŞANLI

2002
HDD 591 344 317 240 55 3 16 138 313 568 2585
T≤15 °C 31 28 31 28 14 1 4 22 30 31 220
CDD 19 57 25 101
T>22 °C 9 23 13 45
TAVŞANLI

2001
HDD 441 417 234 231 105 9 25 200 344 488 2494
T≤15 °C 31 28 27 27 16 2 5 24 29 31 220
CDD 9 78 35 122
T>22 °C 6 25 14 45
TAVŞANLI

2000
HDD 668 509 458 199 76 33 3 39 182 265 467 2899
T≤15 °C 31 29 31 26 13 7 1 7 25 29 31 230
CDD 5 65 41 1 112
T>22 °C 4 21 18 1 44
TAVŞANLI

1999
HDD 494 473 399 219 55 12 8 153 331 413 2557
T≤15 °C 31 28 31 26 10 2 2 23 28 31 212
CDD 1 2 43 45 91
T>22 °C 1 2 15 16 34
TAVŞANLI

1998
HDD 513 414 501 170 126 30 4 42 156 294 465 2715
T≤15 °C 31 28 31 21 22 8 1 8 25 30 31 236
CDD 2 0 44 45 1 92
T>22 °C 1 1 18 20 1 41
TAVŞANLI

1997
HDD 449 435 462 367 62 22 3 27 114 237 329 472 2979
T≤15 °C 31 28 31 28 9 5 1 7 19 28 30 31 248
CDD 0 9 13 1 23
T>22 °C 1 6 9 2 18
TAVŞANLI

1996
HDD 549 413 468 281 11 47 198 263 341 2571
T≤15 °C 31 29 31 26 3 10 26 30 31 217
CDD 1 18 73 38 2 132
T>22 °C 2 5 22 18 1 48
TAVŞANLI

1995
HDD 497 355 371 272 75 12 214 424 423 2643
T≤15 °C 31 28 31 28 11 3 30 30 31 223
CDD 6 27 12 21 6 72
T>22 °C 3 13 10 17 4 47
TAVŞANLI

1994
HDD 445 452 392 180 119 31 100 393 571 2683
T≤15 °C 31 28 31 24 15 6 18 30 31 214
CDD 1 2 26 23 12 64
T>22 °C 2 3 15 14 11 45
TAVŞANLI

1993
HDD 604 535 416 266 145 3 28 75 384 427 2883
T≤15 °C 31 28 30 28 25 1 6 11 28 31 219
CDD 8 20 26 2 56
T>22 °C 6 10 19 4 39
TAVŞANLI

1992
HDD 646 601 459 226 77 6 3 72 75 388 583 3136
T≤15 °C 31 29 31 28 15 2 1 13 14 30 31 225
CDD 4 6 32 12 54
T>22 °C 4 5 18 5 32

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.