Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Simav

2020
HDD 505 505
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Simav

2019
HDD 452 366 313 211 57 8 74 184 387 2052
T≤15 °C 31 28 31 24 10 2 14 28 31 199
CDD 3 10 24 48 2 0 87
T>22 °C 2 6 16 22 4 0 50
Simav

2018
HDD 433 299 230 89 27 9 98 271 438 1894
T≤15 °C 31 28 29 14 6 2 17 30 31 188
CDD 4 29 35 10 0 78
T>22 °C 4 22 26 4 0 56
Simav

2017
HDD 556 366 305 207 77 3 14 183 299 352 2362
T≤15 °C 31 28 31 26 16 1 4 29 30 31 227
CDD 0 11 42 23 8 84
T>22 °C 1 7 21 16 7 52
Simav

2016
HDD 492 259 295 101 102 7 39 142 304 536 2277
T≤15 °C 31 26 29 18 19 2 8 21 28 31 213
CDD 36 46 41 3 126
T>22 °C 11 24 19 6 60
Simav

2015
HDD 484 394 342 269 49 4 110 250 481 2383
T≤15 °C 31 28 31 28 12 1 19 30 31 211
CDD 44 27 10 81
T>22 °C 18 15 8 41
Simav

2014
HDD 367 317 311 175 82 14 36 129 277 325 2033
T≤15 °C 31 28 31 24 16 3 7 23 30 31 224
CDD 6 38 54 2 100
T>22 °C 5 25 24 4 58
Simav

2013
HDD 448 347 303 192 31 6 18 203 263 496 2307
T≤15 °C 31 28 30 24 7 2 4 27 30 31 214
CDD 1 9 15 27 52
T>22 °C 2 7 18 24 51
Simav

2012
HDD 484 493 416 151 27 7 4 79 243 394 2298
T≤15 °C 29 29 31 23 6 1 1 16 27 31 194
CDD 19 62 19 1 101
T>22 °C 17 25 15 1 58
Simav

2011
HDD 460 375 356 264 104 11 8 234 423 425 2660
T≤15 °C 31 27 31 30 17 3 2 28 30 31 230
CDD 0 2 44 7 0 53
T>22 °C 0 1 24 13 0 38
Simav

2010
HDD 410 318 298 193 50 0 0 149 84 311 1813
T≤15 °C 0
CDD 0 2 45 104 2 153
T>22 °C 0
Simav

2009
HDD 417 386 378 194 72 19 57 283 325 2131
T≤15 °C 0
CDD 0 11 37 16 0 64
T>22 °C 0
Simav

2008
HDD 479 439 246 172 98 143 257 369 2203
T≤15 °C 0
CDD 3 23 41 69 6 142
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.