Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
SİMAV

2023
HDD 396 428 319 241 110 65 1559
T≤15 °C 31 28 31 30 21 15 156
CDD 1 57 95 2 155
T>22 °C 3 25 29 2 59
SİMAV

2022
HDD 520 375 499 154 74 26 136 235 320 2339
T≤15 °C 31 28 31 20 13 5 26 27 31 212
CDD 4 0 33 50 7 94
T>22 °C 2 1 21 28 7 59
SİMAV

2021
HDD 410 351 408 203 28 39 21 161 224 383 2228
T≤15 °C 31 28 31 25 7 8 4 26 28 31 219
CDD 9 68 61 1 139
T>22 °C 6 22 27 1 56
SİMAV

2020
HDD 504 378 307 214 115 15 53 316 339 2241
T≤15 °C 31 29 31 28 20 3 13 30 31 216
CDD 12 1 51 44 16 1 125
T>22 °C 7 4 25 23 12 1 72
SİMAV

2019
HDD 452 365 314 219 59 4 73 185 383 2054
T≤15 °C 31 28 31 26 11 1 14 28 31 201
CDD 4 10 23 49 2 5 93
T>22 °C 2 7 15 22 4 1 51
SİMAV

2018
HDD 433 299 233 84 26 8 100 266 438 1887
T≤15 °C 31 28 29 13 6 2 18 29 31 187
CDD 4 30 34 10 1 79
T>22 °C 4 23 27 5 1 60
SİMAV

2017
HDD 557 369 305 209 82 3 11 180 302 350 2368
T≤15 °C 31 28 31 26 18 1 3 30 30 31 229
CDD 0 11 40 22 7 80
T>22 °C 1 7 19 14 8 49
SİMAV

2016
HDD 495 267 296 106 90 4 42 143 304 542 2289
T≤15 °C 31 28 30 20 16 1 9 22 28 31 216
CDD 36 46 41 3 126
T>22 °C 11 25 20 3 59
SİMAV

2015
HDD 487 393 341 270 57 4 3 104 248 479 2386
T≤15 °C 31 28 31 28 14 1 1 18 30 31 213
CDD 1 42 29 9 81
T>22 °C 1 18 18 7 44
SİMAV

2014
HDD 367 319 312 175 82 18 38 128 277 322 2038
T≤15 °C 31 28 31 24 16 4 8 23 30 31 226
CDD 5 37 53 2 97
T>22 °C 3 24 24 4 55
SİMAV

2013
HDD 451 344 294 192 31 17 197 262 495 2283
T≤15 °C 31 28 30 24 7 4 26 30 31 211
CDD 10 14 27 51
T>22 °C 8 15 25 48
SİMAV

2012
HDD 564 494 420 137 64 4 75 243 399 2400
T≤15 °C 31 29 31 21 14 1 14 27 31 199
CDD 18 63 19 0 100
T>22 °C 16 27 14 1 58
SİMAV

2011
HDD 459 387 357 264 109 11 3 4 232 422 426 2674
T≤15 °C 31 28 31 30 18 3 1 1 28 30 31 232
CDD 5 45 7 4 61
T>22 °C 3 25 13 1 42
SİMAV

2010
HDD 410 303 300 176 53 12 144 129 307 1834
T≤15 °C 31 27 31 24 10 3 20 22 27 195
CDD 6 46 105 1 158
T>22 °C 6 25 31 1 63
SİMAV

2009
HDD 418 385 384 193 71 16 55 285 326 2133
T≤15 °C 31 28 31 27 13 4 11 30 31 206
CDD 11 36 17 0 64
T>22 °C 11 24 15 1 51
SİMAV

2008
HDD 521 440 245 174 99 51 143 255 369 2297
T≤15 °C 31 29 28 22 16 11 26 29 28 220
CDD 2 22 40 69 5 138
T>22 °C 1 11 24 28 4 68
SİMAV

2007
HDD 425 370 331 256 23 3 18 110 298 459 2293
T≤15 °C 31 28 31 30 6 1 4 18 29 31 209
CDD 1 30 86 69 12 198
T>22 °C 2 11 23 28 5 69
SİMAV

2006
HDD 542 423 334 158 108 8 13 121 364 484 2555
T≤15 °C 31 28 30 25 17 2 3 20 30 31 217
CDD 2 22 30 84 138
T>22 °C 3 15 20 30 68
SİMAV

2005
HDD 426 430 358 204 58 4 5 205 334 393 2417
T≤15 °C 31 28 31 23 11 1 1 27 29 30 212
CDD 1 48 46 95
T>22 °C 1 22 24 47
SİMAV

2004
HDD 496 436 318 201 80 3 18 71 279 400 2302
T≤15 °C 31 28 29 25 16 1 4 17 26 31 208
CDD 3 37 14 3 57
T>22 °C 3 22 13 5 43
SİMAV

2003
HDD 372 518 459 289 20 30 132 302 427 2549
T≤15 °C 31 28 31 30 5 7 18 28 31 209
CDD 7 23 36 5 1 72
T>22 °C 9 18 24 2 1 54
SİMAV

2002
HDD 536 303 296 227 67 18 137 280 475 2339
T≤15 °C 31 28 29 27 16 4 23 30 31 219
CDD 20 48 26 94
T>22 °C 9 24 13 46
SİMAV

2001
HDD 416 388 196 202 94 5 13 136 308 478 2236
T≤15 °C 31 28 26 25 16 1 3 17 28 31 206
CDD 8 77 35 120
T>22 °C 5 25 17 47
SİMAV

2000
HDD 603 464 409 168 75 22 35 171 248 433 2628
T≤15 °C 31 29 31 24 13 5 7 23 28 31 222
CDD 5 63 27 95
T>22 °C 5 20 16 41
SİMAV

1999
HDD 433 415 347 178 43 6 137 305 356 2220
T≤15 °C 31 28 31 24 8 2 22 28 31 205
CDD 2 3 40 46 91
T>22 °C 1 3 18 22 44
SİMAV

1998
HDD 480 384 458 161 104 4 27 124 264 428 2434
T≤15 °C 31 28 31 21 19 1 6 21 30 31 219
CDD 0 1 43 45 2 91
T>22 °C 1 2 22 18 2 45
SİMAV

1997
HDD 442 456 454 351 53 14 3 57 185 283 408 2706
T≤15 °C 31 28 31 28 8 3 1 11 25 30 31 227
CDD 12 16 1 29
T>22 °C 8 11 1 20
SİMAV

1996
HDD 526 397 462 286 19 3 72 222 277 341 2605
T≤15 °C 31 29 31 27 5 1 14 29 30 31 228
CDD 6 30 8 0 44
T>22 °C 5 14 8 1 28
SİMAV

1995
HDD 435 356 371 277 82 24 233 411 409 2598
T≤15 °C 31 28 31 29 12 6 31 30 31 229
CDD 2 9 4 1 1 17
T>22 °C 2 9 6 2 1 20
SİMAV

1994
HDD 397 403 354 155 103 24 92 363 496 2387
T≤15 °C 31 28 31 23 15 5 17 30 31 211
CDD 0 1 12 16 2 31
T>22 °C 1 3 11 8 3 26
SİMAV

1993
HDD 527 497 399 254 139 29 95 348 379 2667
T≤15 °C 31 28 31 27 24 7 16 28 31 223
CDD 5 10 8 0 23
T>22 °C 5 9 11 1 26
SİMAV

1992
HDD 584 551 439 216 118 66 69 353 528 2924
T≤15 °C 31 29 31 27 23 12 14 30 31 228
CDD 3 2 14 3 22
T>22 °C 4 3 18 4 29

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.