Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
MALATYA

2020
HDD 487 487
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
MALATYA

2019
HDD 511 384 314 203 14 40 260 416 2142
T≤15 °C 31 28 31 27 4 9 30 31 191
CDD 32 121 166 190 45 4 558
T>22 °C 13 28 30 31 21 4 127
MALATYA

2018
HDD 438 323 177 51 29 63 278 424 1783
T≤15 °C 31 28 26 10 7 10 30 31 173
CDD 6 85 222 206 73 0 592
T>22 °C 5 23 31 31 26 0 116
MALATYA

2017
HDD 560 420 283 152 22 58 292 456 2243
T≤15 °C 31 28 31 22 4 15 30 31 192
CDD 3 91 236 253 130 713
T>22 °C 2 22 31 31 26 112
MALATYA

2016
HDD 569 337 253 37 27 8 40 320 566 2157
T≤15 °C 31 29 30 7 6 2 8 30 31 174
CDD 6 97 180 255 50 588
T>22 °C 4 24 31 31 17 107
MALATYA

2015
HDD 563 391 332 188 26 38 261 457 2256
T≤15 °C 31 28 31 23 7 9 30 31 190
CDD 5 65 206 231 136 1 644
T>22 °C 4 27 31 29 29 1 121
MALATYA

2014
HDD 435 330 237 84 4 8 97 319 370 1884
T≤15 °C 31 28 30 15 1 2 18 30 31 186
CDD 13 75 245 253 78 664
T>22 °C 7 20 31 31 18 107
MALATYA

2013
HDD 532 395 283 98 22 108 225 594 2257
T≤15 °C 31 28 28 16 5 18 30 31 187
CDD 0 5 80 146 153 32 416
T>22 °C 1 5 23 31 31 13 104
MALATYA

2012
HDD 541 564 446 65 11 56 219 453 2355
T≤15 °C 31 29 31 11 3 12 28 31 176
CDD 105 199 176 73 7 560
T>22 °C 27 27 31 26 3 114
MALATYA

2011
HDD 480 422 306 168 48 0 0 96 400 503 2423
T≤15 °C 31 28 31 24 10 0 0 16 30 31 201
CDD 2 48 203 168 42 463
T>22 °C 1 21 31 31 22 106
MALATYA

2010
HDD 456 347 217 109 11 0 0 53 200 376 1769
T≤15 °C 0
CDD 14 117 252 245 116 744
T>22 °C 0
MALATYA

2009
HDD 528 376 352 153 34 16 30 297 394 2180
T≤15 °C 0
CDD 12 94 155 115 38 414
T>22 °C 0
MALATYA

2008
HDD 657 528 216 85 47 44 245 540 2362
T≤15 °C 0
CDD 14 11 70 201 224 83 603
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.