Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Arapkir

2020
HDD 558 558
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Arapkir

2019
HDD 585 438 384 276 47 3 53 269 459 2514
T≤15 °C 31 28 31 30 10 1 12 30 31 204
CDD 12 63 93 125 18 1 312
T>22 °C 7 24 29 30 12 2 104
Arapkir

2018
HDD 492 369 262 84 45 76 297 475 2100
T≤15 °C 31 28 31 14 8 12 30 31 185
CDD 0 40 148 137 34 0 359
T>22 °C 1 13 31 31 16 0 92
Arapkir

2017
HDD 624 489 337 207 74 111 325 458 2625
T≤15 °C 31 28 31 25 14 23 30 31 213
CDD 0 44 169 198 104 515
T>22 °C 1 16 30 31 25 103
Arapkir

2016
HDD 630 405 339 98 69 29 72 339 618 2599
T≤15 °C 31 29 31 18 13 6 14 30 31 203
CDD 50 108 197 20 375
T>22 °C 14 28 31 9 82
Arapkir

2015
HDD 611 449 392 254 67 79 295 476 2623
T≤15 °C 31 28 31 27 14 16 30 31 208
CDD 0 22 142 172 91 427
T>22 °C 1 18 31 28 28 106
Arapkir

2014
HDD 479 378 307 158 39 3 16 133 353 419 2285
T≤15 °C 31 28 31 24 10 1 3 20 30 31 209
CDD 2 31 168 197 50 448
T>22 °C 3 15 31 30 17 96
Arapkir

2013
HDD 577 421 358 147 44 5 139 250 593 2534
T≤15 °C 31 28 31 21 8 1 22 30 31 203
CDD 44 79 105 16 244
T>22 °C 14 24 29 7 74
Arapkir

2012
HDD 603 613 540 145 39 88 249 506 2783
T≤15 °C 31 28 31 22 8 17 30 31 198
CDD 56 87 119 44 4 310
T>22 °C 19 25 29 23 3 99
Arapkir

2011
HDD 530 520 383 243 114 0 0 124 440 538 2892
T≤15 °C 31 28 31 29 20 0 0 19 30 31 219
CDD 0 12 143 114 19 288
T>22 °C 0 8 30 31 12 81
Arapkir

2010
HDD 498 393 296 190 32 0 0 107 216 441 2173
T≤15 °C 0
CDD 0 43 160 183 65 451
T>22 °C 0
Arapkir

2009
HDD 580 419 402 208 66 44 35 325 418 2497
T≤15 °C 0
CDD 2 25 79 68 20 194
T>22 °C 0
Arapkir

2008
HDD 661 621 293 145 126 69 255 577 2747
T≤15 °C 0
CDD 3 0 24 127 160 61 375
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.