Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
MANİSA

2020
HDD 366 366
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
MANİSA

2019
HDD 338 268 189 84 3 0 102 298 1282
T≤15 °C 31 28 30 16 1 0 20 30 156
CDD 35 140 179 221 66 6 647
T>22 °C 15 30 30 31 21 5 132
MANİSA

2018
HDD 354 204 100 11 35 132 359 1195
T≤15 °C 31 27 17 3 6 22 31 137
CDD 7 52 98 204 214 88 0 663
T>22 °C 6 21 27 31 31 25 0 141
MANİSA

2017
HDD 428 255 174 63 21 212 255 1408
T≤15 °C 31 28 27 13 5 28 26 158
CDD 12 118 212 203 82 1 628
T>22 °C 7 26 31 31 21 1 117
MANİSA

2016
HDD 352 165 186 8 8 25 194 420 1358
T≤15 °C 27 21 28 2 2 6 21 31 138
CDD 2 11 151 216 212 76 2 2 672
T>22 °C 3 6 27 31 31 20 2 1 121
MANİSA

2015
HDD 354 283 223 117 12 130 381 1500
T≤15 °C 30 27 30 18 3 24 31 163
CDD 20 60 206 205 112 2 605
T>22 °C 11 24 30 31 27 2 125
MANİSA

2014
HDD 284 237 195 54 7 32 165 264 1238
T≤15 °C 31 28 29 13 2 8 25 30 166
CDD 17 82 176 202 59 2 538
T>22 °C 11 22 31 31 18 1 114
MANİSA

2013
HDD 321 238 171 67 67 157 404 1425
T≤15 °C 31 25 23 13 14 25 31 162
CDD 42 109 185 202 43 581
T>22 °C 18 26 31 31 21 127
MANİSA

2012
HDD 432 375 250 44 110 294 1505
T≤15 °C 31 29 28 9 20 27 144
CDD 4 152 246 203 80 22 0 707
T>22 °C 5 27 31 31 25 14 1 134
MANİSA

2011
HDD 380 295 252 130 14 0 0 91 287 333 1782
T≤15 °C 31 28 30 23 3 0 0 15 30 29 189
CDD 6 71 209 166 96 548
T>22 °C 3 24 31 31 27 116
MANİSA

2010
HDD 285 184 193 50 0 0 0 48 83 231 1074
T≤15 °C 0
CDD 39 95 208 268 73 683
T>22 °C 0
MANİSA

2009
HDD 321 257 239 58 4 0 4 181 237 1301
T≤15 °C 0
CDD 24 129 218 177 35 583
T>22 °C 0
MANİSA

2008
HDD 429 324 103 67 3 4 122 293 1345
T≤15 °C 0
CDD 6 34 148 211 238 89 726
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.