Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
MANİSA

2023
HDD 305 297 175 82 859
T≤15 °C 29 26 27 16 98
CDD 5 89 255 246 112 2 709
T>22 °C 4 24 31 31 28 2 120
MANİSA

2022
HDD 389 276 338 49 3 106 231 1392
T≤15 °C 31 28 31 9 1 18 28 146
CDD 0 53 135 222 217 90 9 726
T>22 °C 1 14 29 31 31 23 3 132
MANİSA

2021
HDD 273 225 256 62 20 123 261 1220
T≤15 °C 26 24 31 9 6 21 29 146
CDD 5 36 103 250 246 79 719
T>22 °C 3 17 24 31 31 26 132
MANİSA

2020
HDD 366 270 180 74 154 236 1280
T≤15 °C 31 27 29 15 24 31 157
CDD 53 82 231 222 140 15 743
T>22 °C 10 24 31 31 29 6 131
MANİSA

2019
HDD 339 266 191 93 3 91 294 1277
T≤15 °C 31 28 30 18 1 17 30 155
CDD 33 141 176 222 67 6 645
T>22 °C 15 30 31 31 22 6 135
MANİSA

2018
HDD 353 204 102 12 33 117 359 1180
T≤15 °C 31 27 17 3 6 18 31 133
CDD 7 49 99 202 216 90 663
T>22 °C 6 21 29 31 31 24 142
MANİSA

2017
HDD 429 256 171 70 22 216 256 1420
T≤15 °C 31 27 26 15 5 29 27 160
CDD 12 115 213 203 81 624
T>22 °C 5 28 31 31 21 116
MANİSA

2016
HDD 354 167 179 7 8 21 198 418 1352
T≤15 °C 27 21 26 2 2 5 22 31 136
CDD 3 10 150 217 212 78 2 2 674
T>22 °C 3 5 27 31 31 20 4 2 123
MANİSA

2015
HDD 359 279 222 118 12 127 380 1497
T≤15 °C 31 26 30 18 3 24 31 163
CDD 18 57 210 209 113 3 610
T>22 °C 11 22 31 31 27 1 123
MANİSA

2014
HDD 283 235 197 57 7 31 168 261 1239
T≤15 °C 31 27 30 14 2 8 26 30 168
CDD 17 81 175 201 59 2 535
T>22 °C 10 23 31 31 18 1 114
MANİSA

2013
HDD 325 241 158 67 72 156 408 1427
T≤15 °C 31 26 21 13 16 25 31 163
CDD 1 43 110 184 204 42 584
T>22 °C 1 20 27 31 31 20 130
MANİSA

2012
HDD 429 377 251 35 116 301 1509
T≤15 °C 31 29 27 6 22 28 143
CDD 3 158 254 213 82 19 729
T>22 °C 6 29 31 31 26 13 136
MANİSA

2011
HDD 381 296 254 130 16 90 285 338 1790
T≤15 °C 31 28 30 23 4 15 30 30 191
CDD 6 71 210 168 97 552
T>22 °C 5 22 31 31 27 116
MANİSA

2010
HDD 286 182 195 47 3 44 81 222 1060
T≤15 °C 27 21 28 10 1 8 16 23 134
CDD 39 95 209 268 75 0 686
T>22 °C 16 23 31 31 29 1 131
MANİSA

2009
HDD 324 257 240 53 3 181 238 1296
T≤15 °C 31 26 29 12 1 24 29 152
CDD 24 128 218 179 36 5 590
T>22 °C 14 29 31 31 19 5 129
MANİSA

2008
HDD 428 327 109 69 3 4 122 294 1356
T≤15 °C 31 29 21 14 1 1 21 30 148
CDD 6 34 147 211 239 88 0 725
T>22 °C 4 14 30 31 31 17 2 129
MANİSA

2007
HDD 318 270 200 108 4 21 188 357 1466
T≤15 °C 27 27 26 19 1 5 23 31 159
CDD 45 161 233 233 65 12 749
T>22 °C 16 28 31 31 19 11 136
MANİSA

2006
HDD 432 310 209 40 14 26 245 360 1636
T≤15 °C 31 28 28 10 4 6 29 31 167
CDD 49 112 179 238 58 0 636
T>22 °C 12 21 31 31 24 1 120
MANİSA

2005
HDD 328 309 231 79 3 59 207 262 1478
T≤15 °C 29 28 27 10 1 10 27 28 160
CDD 17 72 213 204 53 559
T>22 °C 9 25 31 31 22 118
MANİSA

2004
HDD 368 322 194 74 178 310 1446
T≤15 °C 30 25 26 13 17 31 142
CDD 2 109 200 172 65 6 554
T>22 °C 1 28 31 31 24 4 119
MANİSA

2003
HDD 243 391 322 157 39 212 329 1693
T≤15 °C 28 28 31 25 6 25 31 174
CDD 30 160 198 214 34 27 663
T>22 °C 20 28 31 31 16 10 136
MANİSA

2002
HDD 415 229 186 106 20 195 376 1527
T≤15 °C 31 28 25 21 4 26 31 166
CDD 7 129 218 181 25 560
T>22 °C 6 30 31 31 15 113
MANİSA

2001
HDD 300 265 84 81 10 21 194 352 1307
T≤15 °C 30 25 17 16 3 5 23 29 148
CDD 3 20 127 249 231 63 6 699
T>22 °C 2 11 27 31 31 23 5 130
MANİSA

2000
HDD 447 321 268 29 12 59 153 305 1594
T≤15 °C 31 29 28 5 3 11 23 29 159
CDD 1 20 134 243 197 73 2 670
T>22 °C 1 14 24 31 31 22 2 125
MANİSA

1999
HDD 323 287 222 61 8 4 165 264 1334
T≤15 °C 31 27 29 12 2 1 20 28 150
CDD 32 126 224 211 64 11 2 670
T>22 °C 17 30 31 31 30 7 2 148
MANİSA

1998
HDD 384 268 307 69 3 21 133 308 1493
T≤15 °C 31 28 30 14 1 4 21 29 158
CDD 6 2 110 218 228 56 2 622
T>22 °C 2 3 30 30 31 18 3 117
MANİSA

1997
HDD 330 318 296 219 9 70 182 307 1731
T≤15 °C 31 28 30 26 2 13 29 30 189
CDD 35 127 191 112 20 11 496
T>22 °C 16 24 31 31 16 4 122
MANİSA

1996
HDD 399 275 301 152 62 147 208 1544
T≤15 °C 31 28 29 24 10 23 26 171
CDD 35 115 194 174 36 554
T>22 °C 15 28 31 31 15 120
MANİSA

1995
HDD 309 232 216 126 18 50 295 271 1517
T≤15 °C 28 27 28 18 4 10 27 26 168
CDD 29 164 181 161 54 589
T>22 °C 11 30 31 30 23 125
MANİSA

1994
HDD 305 299 231 37 8 219 373 1472
T≤15 °C 31 28 29 8 2 23 31 152
CDD 1 55 99 205 214 152 24 750
T>22 °C 1 15 25 31 31 30 9 142
MANİSA

1993
HDD 419 366 248 96 11 4 217 253 1614
T≤15 °C 31 28 27 16 3 1 24 29 159
CDD 3 14 101 173 187 60 2 540
T>22 °C 1 7 29 31 31 20 2 121
MANİSA

1992
HDD 456 400 271 80 7 3 211 399 1827
T≤15 °C 31 29 30 15 2 1 24 31 163
CDD 6 94 131 215 50 18 514
T>22 °C 4 27 29 31 18 9 118

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.