Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Akhisar

2020
HDD 386 386
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Akhisar

2019
HDD 347 281 214 101 7 0 101 304 1355
T≤15 °C 31 28 31 17 2 0 20 30 159
CDD 38 132 170 193 62 5 600
T>22 °C 17 30 30 31 25 4 137
Akhisar

2018
HDD 353 219 126 24 35 132 365 1254
T≤15 °C 31 28 22 6 6 20 31 144
CDD 9 43 103 213 212 86 0 666
T>22 °C 7 19 30 31 31 24 0 142
Akhisar

2017
HDD 446 270 175 72 16 206 270 1455
T≤15 °C 31 28 25 13 3 28 28 156
CDD 0 9 123 201 172 93 598
T>22 °C 1 5 26 31 31 24 118
Akhisar

2016
HDD 375 184 192 4 9 36 209 434 1443
T≤15 °C 29 24 27 1 2 8 24 31 146
CDD 3 14 145 201 202 77 2 644
T>22 °C 3 7 27 31 31 20 3 122
Akhisar

2015
HDD 374 300 236 139 26 137 375 1587
T≤15 °C 31 27 30 20 7 25 31 171
CDD 23 52 193 211 106 0 585
T>22 °C 11 24 31 31 25 1 123
Akhisar

2014
HDD 286 254 210 65 8 37 176 274 1310
T≤15 °C 31 28 29 15 2 8 26 30 169
CDD 15 80 183 204 63 0 545
T>22 °C 9 23 31 31 18 1 113
Akhisar

2013
HDD 339 247 194 75 73 170 416 1514
T≤15 °C 31 27 27 14 16 26 31 172
CDD 0 36 99 165 194 42 536
T>22 °C 1 17 24 31 31 23 127
Akhisar

2012
HDD 446 389 282 51 3 119 296 1586
T≤15 °C 31 29 31 9 1 22 27 150
CDD 2 137 234 187 78 19 657
T>22 °C 4 27 31 31 27 14 134
Akhisar

2011
HDD 384 308 270 151 26 0 0 104 294 354 1891
T≤15 °C 31 28 30 24 6 0 0 17 30 31 197
CDD 5 64 196 144 82 491
T>22 °C 3 23 31 30 22 109
Akhisar

2010
HDD 329 228 227 84 3 0 0 56 82 251 1260
T≤15 °C 0
CDD 34 84 193 223 65 599
T>22 °C 0
Akhisar

2009
HDD 353 284 263 89 8 0 5 196 259 1457
T≤15 °C 0
CDD 18 104 186 144 23 475
T>22 °C 0
Akhisar

2008
HDD 583 350 154 91 10 7 140 315 1650
T≤15 °C 0
CDD 3 27 122 179 171 71 573
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.