Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Salihli

2020
HDD 381 381
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Salihli

2019
HDD 319 263 177 87 7 0 60 286 1199
T≤15 °C 31 28 28 15 2 0 14 30 148
CDD 52 139 187 210 71 11 670
T>22 °C 19 30 31 31 25 5 141
Salihli

2018
HDD 324 194 80 10 20 142 353 1123
T≤15 °C 31 27 14 3 3 23 31 132
CDD 15 52 115 227 217 99 0 725
T>22 °C 9 20 30 31 31 25 0 146
Salihli

2017
HDD 420 258 159 67 14 165 232 1315
T≤15 °C 31 28 24 13 3 24 27 150
CDD 0 10 110 208 182 103 1 614
T>22 °C 1 6 25 31 31 24 1 119
Salihli

2016
HDD 345 154 170 4 8 40 177 426 1324
T≤15 °C 29 21 26 1 2 10 19 31 139
CDD 7 17 168 207 199 80 3 681
T>22 °C 4 7 28 31 31 20 3 124
Salihli

2015
HDD 352 284 225 116 30 127 390 1524
T≤15 °C 30 27 30 17 7 23 31 165
CDD 0 25 49 200 201 116 4 595
T>22 °C 1 12 21 31 31 26 2 124
Salihli

2014
HDD 265 237 184 46 8 34 155 244 1173
T≤15 °C 31 28 27 11 2 8 21 30 158
CDD 2 22 92 197 209 65 0 587
T>22 °C 2 11 23 31 31 19 1 118
Salihli

2013
HDD 315 233 162 62 73 156 403 1404
T≤15 °C 31 28 22 11 15 27 31 165
CDD 1 48 114 166 187 46 562
T>22 °C 3 20 28 31 31 23 136
Salihli

2012
HDD 405 359 254 33 127 280 1458
T≤15 °C 30 29 29 6 21 27 142
CDD 7 143 236 188 80 17 671
T>22 °C 11 27 31 31 27 12 139
Salihli

2011
HDD 377 290 241 134 20 0 0 107 306 310 1785
T≤15 °C 31 28 29 22 4 0 0 17 30 29 190
CDD 7 73 207 148 79 514
T>22 °C 3 24 31 31 21 110
Salihli

2010
HDD 295 214 194 78 4 0 0 45 58 227 1115
T≤15 °C 0
CDD 45 90 194 248 67 644
T>22 °C 0
Salihli

2009
HDD 310 275 243 73 8 0 5 185 232 1331
T≤15 °C 0
CDD 23 124 196 152 25 520
T>22 °C 0
Salihli

2008
HDD 441 327 113 74 3 17 138 273 1386
T≤15 °C 0
CDD 12 36 126 190 203 78 645
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.